Informacije o varstvu podatkov

V podjetju REHAU nas veseli, da se zanimate za naše podjetje in izdelke. Želimo, da se pri stiku s podjetjem REHAU počutite dobro. Zato je za nas varnost vaših osebnih podatkov, ki jih delite ob stiku s podjetjem REHAU, npr. vaše ime, naslov, telefonska številka ali elektronski naslov, zelo pomembna.

Ta informacija o varstvu podatkov velja za vse osebe, s katerimi komunicira podjetje REHAU, vključujoč stranke, dobavitelje, ponudnike storitev, druge poslovne partnerje, zainteresirane osebe, obiskovalce naših spletnih strani, uporabnike naših aplikacij, druge uporabnike naših izdelkov ali storitev ter za vse, ki obiščejo lokacije našega podjetja (v nadaljnjem besedilu »vi« ali »vam«). Vsebuje tudi informacije skladno s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

1. Opredelitev pojmov

Osebne podatke obdelujemo v okviru zakonskih določil.

Pojem »osebni podatki« pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. »Obdelava« pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Drugi pojmi glede varstva osebnih podatkov se uporabljajo skladno z opredelitvami pojmov v 4. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2. Ime in naslov pristojnih organov

Rehau d.o.o.
Samoborska cesta 294
10090 Zagreb

3. Splošni nameni obdelave in pravne podlage

Podjetje REHAU zbira in obdeluje vaše osebne podatke še zlasti v naslednjih primerih:

Pomagajte nam pri ohranjanju ažurnosti teh podatkov tako, da nas obvestite o spremembah vaših osebnih podatkov, zlasti kontaktnih podatkov.

Osebni podatki, ki jih obdeluje podjetje REHAU, se nanašajo zlasti na vaše ime ali vaše poslovne kontaktne podatke, ti pa vključujejo ime podjetja, vašo funkcijo, telefonsko številko ali elektronski naslov ter pogodbene in transakcijske podatke. Dodatne vrste podatkov se lahko zbirajo za posebne namene, ki so podrobno opisani v nadaljevanju.

Ob zbiranju vaših podatkov prek naših kontaktnih obrazcev na naši spletni strani zbiramo tudi podatke, če je to potrebno za posamezen namen, neposredno od vas ali prek splošno dostopnih virov (npr. poslovni register, javni organi, internet).

4. Posamezni nameni obdelave in pravne podlage

V nadaljevanju opisujemo, za katere namene podjetje REHAU obdeluje posamezne osebne podatke. Pri neponovljivih zadevah vas podjetje REHAU praviloma v vsaki konkretni situaciji obdelave podatkov znova posebej opozori na te informacije in, če je potrebno, posreduje nadaljnje informacije.

4.1. Obdelava podatkov za pripravo, sklepanje in izvajanje pogodb

Proizvodno podjetje REHAU obdeluje osebne podatke v okviru procesov pridobivanja (glejte tudi točko 4.10.) in prodaje ter izvajanja pogodb. Zato se podatki še posebej obdelujejo za namene pripravljanja pogodb, obdelave ponudb, svetovanja strankam, pripravljanja, proizvodnje in dobave blaga, upravljanja pogodb in obdelave reklamacij.

V okviru teh aktivnosti še posebej obdelujemo vrste podatkov, opredeljene v nadaljevanju:

Pri tem je lahko potrebno, da podatke za pripravo ponudbe in izvajanje pogodbe posredujemo tretjim osebam, ki so vključene v našo dobavno verigo, ali ki so na drug način potrebne za izvajanje pogodbe.

Za namene preverjanja bonitet naših poslovnih partnerjev obdelujemo podatke, ki jih skladno z zakonskimi določili prejmemo od ustreznih gospodarskih organov, ki zbirajo podatke (npr. urad za informacije o kreditih). Zato si podjetje REHAU za nadaljnje zmanjšanje tveganja izpada pridržuje pravico, da o vseh plačilnih izkušnjah s strankami poroča za vnos v zbirko plačilnih postopkov pri podjetju za ocenjevanje bonitete (Creditreform, Bisnode). Iz tega so izključene plačilne izkušnje s fizičnimi osebami.

Za optimiziranje finančnih transakcij si podjetje REHAU pridržuje pravico, da vse terjatve do svojih poslovnih strank v okviru financiranja terjatev odstopi ustreznemu podjetju za refinanciranje. Pri tem bo podjetje REHAU posredovalo izključno le podatke, ki se nanašajo na podjetje (ime dolžnika, razlog, višina, zapadlost terjatve) za namene financiranja terjatve. Podjetje za refinanciranje bo zgoraj navedene podatke o podjetju posredovalo tretji osebi za namene preverjanja bonitete, če bo to potrebno za preverjanje terjatve.

Pravna podlaga za financiranje terjatve/faktoring je, v kolikor se v izjemnem posameznem primeru to nanaša na osebne podatke, točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če se zbiranje podatkov nanaša neposredno na obdelavo povpraševanja oziroma za izvajanje pogodbe, vam podjetje REHAU sporoči, kateri podatki so nujno potrebni. Če je vaš delodajalec ali druga oseba, ki je pogodbena partnerica osebe ali pogodbene tretje osebe, povezane z vami ali vašim delodajalcem, in če vi sami niste pogodbeni partner, se podatki obdelujejo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Podatki se obdelujejo, če so potrebni za izvajanje pogodbe ali izpolnitev nadaljnjih pravnih, npr. garancijskih obveznosti za izdelek (npr. obveznosti glede posredovanja navodil, pojasnil in opozoril).

V obsegu, ko obdelava podatkov poteka na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko kadar koli ugovarjate takšni obdelavi iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

4.2. Uporaba portala za stranke

Podjetje REHAU strankam ponuja uporabo portala za stranke za lažje izvajanje naročil, dostop do določenih konfiguratorjev izdelkov in drugih storitev. Ob registraciji ste obveščeni, kateri podatki so potrebni za uporabo portala za stranke. Namen in pravna podlaga sta opisana pod točko 4.1. Za vzpostavitev stika se uporabljajo še nadaljnji prostovoljno posredovani podatki (glejte točko 4.10).

Pri uporabi portala za stranke se posamezne transakcije shranjujejo in arhivirajo skladno z zakonskimi predpisi o arhiviranju na podlagi točke c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Portal za stranke lahko kadar koli prenehate uporabljati in na njemu prenehate shranjevati svoje osebne podatke, če to ni potrebno za izpolnitev posamezne pogodbe. V tem primeru se obrnite na pristojno prodajno pisarno (Stopite v stik z nami). To ne vpliva na shranjevanje že izvedenih transakcij.

4.3. Uporaba portala za dobavitelje

Podjetje REHAU upravlja s portalom za dobavitelje. Ko se registrirate kot dobavitelj, ste obveščeni o načinu in obsegu podatkov, potrebnih za registracijo. Podatki se uporabljajo za vse poslovne procese v zvezi z izdelavo blaga in storitev, tudi z ukrepi za zagotavljanje kakovosti, upravljanje odnosov z dobavitelji, izvajanje pogodb, upravljanje s tveganji, uporabo informacijskih in komunikacijskih sistemov, optimizacijo notranjih procesov in upravljanje portala. Zato bomo morda morali vaše osebne podatke posredovati drugim podjetjem v Skupini REHAU, ki nato vzpostavijo stik z vami.

4.4. Postopek prijave na delovno mesto (točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Za postopek prijave na delovno mesto veljajo nadaljnji napotki o varstvu podatkov, ki jih posredujemo ločeno v okviru prijavnega postopka. Za vse prijave veljajo tudi nadaljnji napotki.

4.5. Udeležba na dogodkih in obisk na kraju samem (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Veseli nas, da vas lahko osebno spoznamo ob obisku našega obrata ali na kateremu od naših dogodkov. Zato obdelujemo vaše osebne podatke za namen organizacije in izvedbe dogodka ter da vam lahko posredujemo naše informativno gradivo. V primeru dogodkov pa te podatke eventualno posredujemo tudi našim referentom in udeležencem. To je pomembno za neoviran potek posameznega dogodka. Poleg tega zbrane podatke uporabljamo za ocenjevanje in ponavljanje dogodkov.

Za pridobivanje povratnih informacij podjetje REHAU uporablja funkcije, ki jih omogoča SurveyMonkey. Če sodelujete pri ustrezni anketi, za to veljajo ustrezne informacije o varstvu podatkov, ki jih izda SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy).

Za namene dokumentiranja dogodkov kot tudi za objave v medijih in javnosti se na dogodkih lahko fotografira in snema videoposnetke. Pri tem se obdelujejo tudi osebni (slikovni) podatki. Takšni obdelavi lahko kadar koli ugovarjate iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. V tem primeru vas prosimo, da te razloge vnaprej posredujete fotografom ali organizatorjem dogodka, ki bodo vaš ugovor upoštevali in tako ustrezno ukrepali.

4.6. Uveljavljanje servisnih storitev (svetovanje)

Poleg naših izdelkov in sistemskih rešitev vam podjetje REHAU ponuja tudi obsežne servisne storitve. Sem spadajo tudi svetovanja in servisne storitve, ki vam jih lahko ponudimo med drugim tudi po telefonu, elektronski pošti, prek kontaktnega obrazca ali pod določenimi pogoji tudi na licu mesta. S to servisno storitvijo vam želimo pomagati pri izbiri, uvajanju in uporabi sistemov REHAU.

V okviru te servisne storitve se lahko skupaj z zadevnimi izdelki in problematiko shranjujejo za to potrebni podatki, ki ste nam jih posredovali v povezavi s povpraševanjem za servisno storitev, npr. kontaktni podatki/osebni podatki (priimek, ime, naslov, elektronski naslov itd.). Zato želimo zagotoviti ustrezno svetovanje pri eventualnih nadaljnjih poizvedbah glede na dosedanjo zgodovino servisnih storitev. Te podatke shranjujemo na podlagi upravičenega zanimanja za učinkovito svetovalno dejavnost. Vaše podatke shranjujemo izključno v neposredni povezavi s posameznim servisnim primerom. Če so servisni podatki relevantni tudi za preprečevanje primerov uveljavljanja garancij, še zlasti garancij za izdelke, bo podjetje REHAU podatke obdelovalo tudi za ta namen. Podatki se izbrišejo, ko niso več potrebni za ta namen, in sicer najkasneje po preteku zastaralnih rokov, ki veljajo za posamezno garancijo.

Če se podatki obdelujejo le na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, imate pravico do ugovora proti shranjevanju podatkov iz vaših osebnih razlogov.

4.7. Dostop do industrijskega območja za dobavo blaga ali izpolnitev storitve oziroma izvedbe del

V tem primeru na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov poleg vaših podatkov, ki so potrebni za izvršitev pogodbenega razmerja, npr. priimek, ime, podjetje, podatki za račun, podatki o vozilu, zbiramo tudi podatke o tem, koliko časa se boste zadrževali na območju podjetja REHAU. Namen zbiranja teh podatkov je, da lahko v nujnem primeru ali ob potrebni evakuaciji vemo, koliko ljudi se nahaja v prostorih ali na območju podjetja. Če ste na tem območju iz poslovnih razlogov, lahko trajanje vaše prisotnosti na tem območju izkoristimo tudi za preverjanje in optimiziranje notranjih procesov ter preverjanje veljavnosti podatkov o storitvi (npr. računi).

Za nadzor logističnih procesov pri dobavi blaga na različnih lokacijah podjetja uporabljamo tudi kamere.

Na podlagi zakonskih zahtev skladno s točko f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov za namene dokazovanja izpolnitve obveznosti glede varnosti prometa, beležimo tudi varnostna navodila, ki jih prejmejo obiskovalci.

Seveda lahko uporabi podatkov na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov kadar koli ugovarjate iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

Na naših lokacijah podjetja video nadzor poteka le odkrito. Na to vas opozarjajo ustrezne opozorilne table. Video nadzor je namenjen varovanju naše proizvodnje in naših naprav za obdelavo podatkov. Tako zagotavljamo še višjo raven zaščite osebnih podatkov.

4.8. Poslovna komunikacija in zunanja predstavitev (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

V okviru udeležbe na dogodkih, obiskov naših stojnic na sejmih in drugih dogodkih za namene dokumentiranja dogodka, tiskovne in javne objave ter v okviru poslovne komunikacije se ti dogodki fotografirajo in snemajo. Pri tem se obdelujejo tudi osebni (slikovni) podatki.

Slikovno gradivo se objavlja v elektronski obliki v družbenih medijih, kot je Facebook, ter tudi v tiskanih medijih. Pravna podlaga za to obdelavo je določena v točki f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov glede poslovne komunikacije in, kot je to uporabno, v 23. členu KunstUrhG oziroma zakona o avtorskih pravicah.

Kot je to dejansko mogoče in pravno dopustno, se za vsako posamezno prireditev znova opozori, da se dogodek fotografira. Če obdelava slik poteka na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko kadar koli ugovarjate takšni obdelavi iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. To pravico lahko uveljavljate tako, da te razloge nemudoma posredujete fotografom, ki bodo vašo zahtevo ustrezno upoštevali pri svojem delu. Zato vam z veseljem posredujemo vse podrobnosti o posameznem dogodku.

4.9. Skladnost, pravna uveljavitev in preprečevanje kaznivih dejanj (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Kot je to pravno mogoče, podjetje REHAU uporablja osebne podatke za uveljavitev pravnih zahtevkov in za obrambo v primeru pravnih sporov. V okviru določb glede skladnosti podjetja se lahko podatki uporabljajo tudi za preprečevanje in pojasnjevanje v primeru kaznivih dejanj.

Poleg doslej navedenih vrst podatkov, ki so potrebni za ta namen, se uporabljajo tudi bonitetni podatki, podatki o obiskih, kontaktni podatki, podatki o korespondenci, nakupih in prodaji. Podjetje REHAU ima tudi notranji opozorilni sistem v primeru poimenskih in anonimnih prijav kršitev predpisov o skladnosti. Ti podatki se v okviru veljavne zakonodaje oziroma neposredno po zaključku posameznega primera izbrišejo ali v celoti anonimizirajo.

Za zagotavljanje varnosti se praviloma uporabljajo tudi sistemi za varnost poslopja in naprav, ter za varnost naših naprav za obdelavo podatkov, npr. sistemi za nadzor dostopa ali video nadzor. Na naših lokacijah omenjene nadzorne sisteme uporabljamo izključno odkrito. O tem se lahko podrobneje prepričate sami na kraju samem.

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za preverjanja poslovnih partnerjev v okviru zahtev za zagotavljanje skladnosti. Če vaših osebnih podatkov nismo zahtevali neposredno pri vas, smo jih pridobili v okviru skrbnega pregleda iz javno dostopnih virov in podatkovnih zbirk. Vsi podatki, pridobljeni iz teh virov, se obdelujejo izključno za omenjeni namen in se izbrišejo, če to ni več potrebno za ta namen. Obdelava podatkov temelji na točki c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, če se skrbni pregled nanaša na zakonske zahteve oziroma v smislu točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov za oceno poslovnega partnerja z namenom zmanjšanja tveganj. Če obdelava podatkov temelji na točki f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko ugovarjate shranjevanju podatkov iz vaših osebnih razlogov.

4.10. Oglaševalska komunikacija in tržna raziskava (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Kolikor je pravno dopustno na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena ali na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena), vaše podatke obdelujemo posebej za namene oglaševalske komunikacije, za vprašalnike o zadovoljstvu strank, oglaševalske kampanje in za izvajanje nagradnih iger. Tako lahko še naprej izboljšujemo in ciljno usmerjeno oblikujemo našo ponudbo izdelkov in storitev.

V okviru teh dejavnosti lahko obdelujemo za to potrebne podatke, npr. kontaktne podatke/osebne podatke (priimek, ime, naslov, elektronski naslov itd.). Če nam posredujete ustrezno privolitev, lahko obdelujemo tudi nadaljnje podatke, ki nam jih daste na razpolago za ta namen, npr. podatke o vaših zanimanjih, osebnih preferencah, poklicu itd.

Pri že obstoječem odnosu s stranko ali skladno z ustrezno privolitvijo boste vse navedene informacije praviloma posredovali po elektronski pošti. Sicer pa se pri poslovnih partnerjih, ki niso naši potrošniki, te informacije posredujejo telefonsko ali analogno.

Za zgoraj navedene namene se lahko izkaže, da moramo vaše osebne podatke posredovat podjetju v skupini REHAU, da bi lažje izpolnili vaše želje oziroma stalno izboljševali naše izdelke ter storitve. V vsakem primeru lahko kadar koli ugovarjate uporabi vaših podatkov za namene neposrednega trženja skladno z drugim odstavkom 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov oziroma lahko svojo privolitev kadar koli prekličete za naprej skladno s tretjim odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Za izboljšave naših izdelkov, storitev in poslovnih procesov ter raziskave trga vse prejete podatke analiziramo za namene poslovanja, pogodb in zahtev. V nobenem primeru teh podatkov ni mogoče povezati s posamezno fizično osebo. Seveda spoštujemo vašo odločitev, če nam svojih osebnih podatkov ne želite posredovati za namene podpore našim odnosom s strankami – še zlasti za neposredno trženje in tržno raziskovanje.

4.11. Izpolnitev zakonskih obveznosti (točka c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Podjetje REHAU mora upoštevati številne zakonske obveznosti glede obdelave in shranjevanja osebnih podatkov. Te se nanašajo na primer na trgovske in davčne predpise glede shranjevanja skladno s trgovinskim in davčnim zakonikom.

Za izpolnjevanje teh obveznosti vaše podatke obdelujemo v zahtevanem obsegu in jih v okviru zakonske obveznosti obveščanja posredujemo pooblaščenim organom.

4.12. Nadaljnji nameni obdelave

Podatke obdelujemo tudi v okviru upravljanja kakovosti, za zagotavljanje in izboljševanje zadovoljstva strank, za razvoj naših izdelkov in storitev, za izvajanje raziskav in za nadgrajevanje ter izboljševanje naše informacijske varnosti in delovanja informacijskih sistemov. K zadnji točki spada tudi obdelava za namene prepoznavanja in obrambo pred nedovoljenim dostopom do osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če privolitev ni bila predložena, pri tem podatkov načeloma ni mogoče povezati s posamezno fizično osebo.

V posameznem primeru lahko takšni obdelavi ugovarjate iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

4.13. Posredovanje podatkov tretji osebi

Za zgoraj navedene namene se lahko podatki posredujejo tretji osebi, ki zagotavlja podporo upravljavcu pri upoštevanju navedenih namenov. Posredovanje podatkov se izvaja v okviru obdelave podatkov v smislu 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, skupne odgovornosti skladno s 26. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov ali posredovanja podatkov v okviru pooblastila za strokovne storitve.

Za posredovanje podatkov prejemniku v tretjih državah (glejte 6. točko).

5. Čas hrambe podatkov

Vaše osebne podatke hranimo le, dokler je to potrebno za namene, za katere so bili pridobljeni, oz. dokler hrambo narekujejo zakoni ali predpisi. Vaše podatke bomo izbrisali, kakor hitro jih ne bomo več potrebovali.

Nadalje bomo vaše podatke izbrisali ali blokirali, če svoje privoljenje prekličete ali obdelavi upravičeno ugovarjate.

6. Načrtovan prenos podatkov v tretje države

Za namene, navedene v tej izjavi o varstvu podatkov, lahko vaše osebne podatke posredujemo drugim družbam skupine REHAU. Druge družbe lahko v svojem interesu vaše osebne podatke uporabljajo za iste namene, za katere jih uporabljamo mi. Te družbe lahko vaše osebne podatke za omenjene namene uporabljajo zlasti v lastnem interesu. Znotraj skupine REHAU dobijo zaposleni do vaših osebnih podatkov dostop le, če je to potrebno za izvajanje njihove dejavnosti.

Prenos podatkov podružnicam zunaj Evropskega gospodarskega prostora poteka bodisi na podlagi sklepa o ustreznosti Komisije (3. odstavek 45. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) bodisi na podlagi standardnih določil o varstvu podatkov (točka c 2. odstavka 46. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), ki vsebujejo ustrezna zagotovila za osebe, na katere se nanašajo.

Besedilo standardnih določil o varstvu podatkov je objavljeno na povezavi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Vaše osebne podatke lahko poleg tega za koriščenje tehničnih ali organizacijskih storitev, ki jih potrebujemo za izpolnjevanje omenjenih navedenih namenov in drugih dejavnosti, posredujemo tretjim izven družb skupine REHAU. Naši ponudniki storitev so pogodbeno zavezani k temu, da vaše osebne podatke obdelujejo izključno v skladu z našim naročilom in navodili. Svoje ponudnike storitev tudi zavezujemo k skladnosti s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki zagotavljajo varstvo osebnih podatkov. Če so ponudniki v državah, v katerih veljavni zakoni ne zagotavljajo varstva osebnih podatkov, primerljivega s pravom Evropske unije, bomo pogodbeno zagotovili, da ti ponudniki storitev spoštujejo zakonsko predpisano raven varstva podatkov (standardna določila o varstvu podatkov). Več informacij o tem lahko pridobite pri našem nadzorniku za varstvo podatkov.

7. Spletna uporaba podatkov/obisk naših spletnih strani

V nadaljevanju boste izvedeli, katere informacije zbiramo, ko obiščete naše spletne strani, in kako z njimi ravnamo. Spletne strani podjetja REHAU lahko vsebujejo tudi povezave do spletnih strani drugih ponudnikov, za katere pa ta izjava o varstvu podatkov ne velja.

Ko obiščete našo spletno stran, shranimo podatke iz brskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporabljate, datum in čas obiska ter vaš IP-naslov. Ti podatki so potrebni za delovanje strani, še zlasti za zagotavljanje neovirane vzpostavitve povezave in za zagotavljanje dovoljene uporabe naše spletne strani. Teh podatkov vam ne moremo dodeliti.

Na naših spletnih straneh v nobenem primeru ne zbiramo vaših osebnih podatkov brez vašega sodelovanja. Vi sami se odločite, če nam boste ali ne boste teh podatkov posredovali v okviru registracije, naročila ali povpraševanja.

Poleg tega na naši spletni strani uporabljamo še zlasti naslednje tehnologije:

7.1. Orodje za klepet v živo SnapEngage

Na naši spletni strani uporabljamo storitev SnapEngage oziroma storitev za klepet v živo podjetja SnapEngage, LLC. Ko soglašate s piškotki na uvodni strani oziroma če aktivno uporabljate našo klepetalnico v živo SnapEngage, se piškotki, ki omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani, shranijo na vašem računalniku. Te ustvarjene informacije se prenesejo izključno na strežnik podjetja SnapEngage v EU in se tam shranijo, da se oceni in nato tudi izda poročilo o uporabi orodja tega klepetalnika. SnapEngage lahko po potrebi posreduje te informacije tretji osebi, če je to zakonsko predpisano, ali če mora tretja oseba te podatke obdelovati na podlagi zahteve podjetja SnapEnage. Podjetje SnapEngage v nobenem primeru ne bo povezalo vašega skrajšanega naslova IP z drugimi podatki. Nadalje lahko napotke glede varstva podatkov prenesete iz SnapEngage, kar lahko preverite tukaj: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage te podatke na zahtevo posreduje nam. Te podatke bomo uporabili izključno za notranjo uporabo oziroma, kolikor je to dopustno, tudi za namene vzpostavitve stika z vami.

7.2. Chatbot/DialogFlow

Če želite uporabljati našo storitev »REHAU Chatbot« (na primer, na naši spletni strani www.rehau.com ali prek mobilnih aplikacij), morate s to uporabo izrecno soglašati na naših uvodnih straneh s podatki o piškotkih. V tem primeru se bodo osebni podatki, tudi klepeti, naslovi IP in piškotki zbirali in shranjevali prek ponudnika storitev Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska in Botcopy Inc., Delaware Corporation s sedežem v Santa Monici, Kalifornija, ZDA. Te informacije so nujne za zagotavljanje storitve »REHAU Chatbot«.
Nadaljnje informacije o tem so na voljo na povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=sl kot tudi na povezavi https://www.botcopy.com/privacy/ in https://www.botcopy.com/gdpr/

7.3. Storitev spletne analize Google Analytics

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, to spletno mesto uporablja Website Google Analytics, spletno analitično storitev podjetja Google Inc. Google Analytics uporablja piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih piškotki ustvarijo o vaši uporabi te spletne strani, se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in se tam shranijo. Podjetje REHAU je na tej spletni strani vklopilo anonimizacijo IP, Google vaš IP-naslov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru predhodno skrajša. Le v izjemnih primerih se na strežnik podjetja Google v ZDA prenese celoten IP-naslov in se tam skrajša. Po pooblastilu upravljavca te spletne strani bo Google te informacije uporabljal za analizo vaše uporabe spletne strani, pripravo poročil o aktivnostih na spletni strani in za druge storitve, ki jih v zvezi z uporabo interneta izvaja za upravljavca spletne strani. IP-naslov, ki ga vaš brskalnik pošlje v okviru storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme vašega brskalnika; opozarjamo pa vas, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Poleg tega lahko preprečite, da Google evidentira in obdeluje podatke, ki jih je ustvaril piškotek in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom), tako da naložite in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl

Podrobne informacije o pogojih uporabe in varstva podatkov so na voljo na povezavi https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oziroma https://policies.google.com/?hl=sl.
Opozarjamo vas, da je bil na naši spletni strani Google Analytics razširjen s kodo »gat._anonymizeIp()«, s čimer je zagotovljeno anonimizirano evidentiranje IP-naslovov (t. i. IP-masking).

7.4. Upravitelj oznak Google

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, ta spletna stran uporablja Google Tag Manager oziroma Upravitelj oznak Google. Sam Upravitelj oznak ne zbira osebnih podatkov. To orodje skrbi za aktivacijo drugih oznak, ki na vaši strani zbirajo podatke pod določenimi pogoji. Google Upravitelj oznak ne dostopa do teh podatkov. Če deaktivirate funkcije na ravni domene ali piškotkov, ta obstaja za vse oznake za spremljanje (Tracking-Tags), ki se izvajajo z Upraviteljem oznak Google. Googlovi napotki glede varstva podatkov so na voljo tukaj: https://policies.google.com/privacy?hl=sl

7.5. Ponovno trženje Google Ads

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, naša spletna stran uporablja funkcijo ponovnega trženja Google Ads, s katero oglašujemo našo spletno stran med iskanjem po Googlu ter tudi na drugih spletnih straneh. Ponudnik je podjetje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google zato aktivira piškotek v brskalniku vaše končne naprave, ki samodejno s psevdonimiziranim identifikatorjem piškotka in na podlagi strani, ki ste jih že obiskali, omogoča oglaševanje na podlagi vaših interesov.

Tovrstna obdelava podatkov poteka le takrat, ko vi na Googlu privolite, da se vaš brskalnik po spletu in aplikacijah Google poveže z vašim računom Google in uporablja informacije z vašega Google računa za personalizacijo prikazanih oglasov, ki ste si jih že ogledali na spletu. Če ste v tem primeru med obiskom naše spletne strani prijavljeni v svoj Google račun, bo Google te podatke uporabil skupaj s podatki Google Analytics, ter tako pripravil in določil sezname ciljnih skupin za ponovno trženje na različnih napravah. Za oblikovanje teh ciljnih skupin Google vaše osebne podatke poveže s podatki, pridobljenimi s funkcijo Google Analytics. Uporabo piškotkov za prikaz oglasov lahko trajno deaktivirate tako, da prek naslednje povezave prenesete in namestite razpoložljive vtičnike za brskalnik: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sl

Alternativno se lahko o uporabi piškotkov in ustreznih nastavitvah pozanimate pri zvezi Digital Advertising Alliance na spletnem naslovu www.aboutads.info. Svoj brskalnik pa lahko nastavite tako, da ste pred vsako uporabo piškotkov obveščeni in se v vsakem primeru odločite, ali boste piškotke za določene primere ali na splošno sprejeli ali izklopili. Če piškotke zavrnete, to lahko povzroči omejeno delovanje naše spletne strani. Nadaljnje informacije in določila o varstvu podatkov glede oglaševanja in podjetja Google so na voljo na povezavi: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sl

7.6. Uporaba Google reCaptcha

V naših kontaktnih obrazcih, s katerimi lahko podjetju REHAU pošiljate povpraševanja glede storitev in informacij, uporabljamo storitev Google reCAPTCHA.
Ta storitev omogoča prepoznavanje neželenih dostopov do naših spletnih strani tako, da razlikuje med človeškimi in avtomatiziranimi oziroma strojnimi vnosi podatkov. Uporaba te aplikacije je nujna za zagotavljanje storitev, ki jih podjetje REHAU nudi s pomočjo svojih kontaktnih obrazcev, in temelji na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Potrebna je za izvajanje storitve, saj v nasprotnem primeru spletna stran ne bi bila zadostno zaščitena pred avtomatizirano zlorabo in pošiljanjem neželene pošte. Zato je uporaba te aplikacije tudi v interesu prejemnika storitve. V ta namen je vaš vnos posredovan Googlu, ki podatke obdeluje. Tako se IP-naslov in po potrebi tudi podatki, ki jih Google uporabi zaradi same storitve, pošlje Googlu.

Zato naše kontaktne obrazce lahko uporabljate le na podlagi privolitve, ki jo Google reCaptcha uporablja za zaščito strani.

Zato obdelava vaših podatkov v izrednih primerih lahko poteka tudi v državah brez zadostne ravni varstva podatka zunaj Evropske unije (t. i. tretje države).

Da bi tudi v tem primeru za posredovanje osebnih podatkov zagotovili ustrezno stopnjo varstva podatkov, se zanašamo na dodatne ukrepe skladno s točko ff 44. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in zagotavljamo, da je prenos dovoljen (npr. s sklenitvijo standardnih pogodb EU).

Če veljavnost določb standardnih pogodb ni dokončna, se pri prenosu podatkov dodatno zanašamo na 49. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov, še zlasti na vašo izrecno privolitev oziroma na nujnost zagotavljanja kontaktnih obrazcev brez tveganj.

EU obravnava ZDA kot državo brez primerne stopnje varstva podatkov, še zlasti obstaja tveganje, da organi ZDA obdelujejo vaše podatke brez ustreznih možnosti pravnega varstva za namene nadzora.

Nadaljnje informacije o Google reCAPTCHA in izjavi o varstvu podatkov so na voljo na povezavi https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html ali https://www.google.com/privacy

Odgovorni organ za takšno obdelavo podatkov je podjetje Google Ireland limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Odgovornemu organu se pošiljajo naslednji podatki za samostojno zagotavljanje storitve in preprečevanje sovražnih dostopov: vaša spletna poizvedba, IP-naslov, vrsta brskalnika, jezik brskalnika, datum in čas poizvedbe, ena ali več vrst piškotkov, na podlagi katerih se prepozna vaš brskalnik.

Če ne soglašate z uporabo Google reCAPTCHA, potem kontaktnih obrazcev, pri katerih se uporablja Google reCAPTCHA, ne smete izpolnjevati!

Če želite storitve podjetja REHAU izkoriščati brez uporabe Google reCAPTCHA, nam lahko pišete e-poštno sporočilo ali dopis, da bomo lahko na drug način poskrbeli za vašo poizvedbo.

7.7. Vtičnik Facebook

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, na naši spletni strani uporabimo t. i. »Facebook Pixel« podjetja Facebook Inc. Tako lahko spremljamo obnašanje uporabnikov, ko ti kliknejo na oglas, objavljen na Facebooku, ki jih nato preusmeri na spletno stran ponudnika tega oglasa. S tem postopkom je mogoče ocenjevati učinkovitost oglasov na Facebooku ter te ocene uporabljati za namene tržnega raziskovanja, s čimer je mogoče optimizirati oglaševalske ukrepe v prihodnosti. Vsi zbrani podatki so anonimni, zato jih tudi ne moremo pripisati identiteti uporabnika. V vsakem primeru podatke zbira in obdeluje Facebook tako, da omogoča povezavo s posameznim uporabniškim profilom, Facebook pa lahko te podatke uporablja za lastne oglaševalske namene skladno s smernicami o uporabi podatkov podjetja Facebook: https://sl-si.facebook.com/about/privacy/

Podatki omogočajo podjetju Facebook in njegovim partnerjem prikazovanje oglasov na Facebooku in zunaj njega. Nadalje se lahko za te namene na vašem računalniku shranijo tudi ustrezni piškotki.

Zbiranju pikslov prek medija Facebook in uporabi vaših podatkov za vklop oglasov na mediju Facebook lahko ugovarjate. Odprite ustrezno stran na Facebooku in sledite navodilom za nastavitve oglaševanja na podlagi uporabe: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
lahko pa temu ugovarjate tudi na spletni strani http://www.youronlinechoices.com/. Nastavitve niso odvisne od platforme, kar pomeni, da veljajo za vse naprave, npr. namizni računalnik ali mobilne naprave.

7.8. Ponovno trženje Facebook

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, na naši spletni strani uporabljamo funkcijo za ponovno trženje »Custom Audiences« podjetja Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA; »Facebook«). Ta funkcija služi ciljnemu nagovarjanju obiskovalcev spletne strani glede na izkazano zanimanje, ki ga izkažejo na družabnem omrežju Facebook. Zato na spletni strani uporabljamo oznako za ponovno trženje na Facebooku. Prek te oznake se pri obisku spletne strani vzpostavi neposredna povezava s Facebookovimi strežniki. S tem se na Facebookov strežnik pošljejo informacije o tem, katere naše spletne strani ste obiskali. Facebook te informacije dodeli vašemu osebnemu uporabniškemu računu Facebook. Ko obiščete družabno omrežje Facebook, se tam prikažejo vaši personalizirani oglasi, prilagojeni vašim zanimanjem.

Tukaj lahko izklopite funkcijo za ponovno trženje »Custom Audiences«. Nadaljnje informacije o pridobivanju in uporabi podatkov s strani podjetja Facebook, o povezanih pravicah in možnostih glede zaščite vaše zasebnosti lahko najdete med napotki o varstvu podatkov podjetja Facebook na https://sl-si.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, za pridobivanje kontaktnih podatkov od uporabnikov, ki se na Facebooku zanimajo za naše izdelke in storitve, uporabljamo funkcijo Facebook Lead Ads. Naši oglasi na Facebooku so tako razširjeni z nadaljnjimi možnosti interakcije, še posebej z možnostjo za uporabnika, da prek kontaktnega obrazca posreduje nadaljnje informacije glede naših izdelkov in storitev. Ko zainteresirana oseba posreduje takšen obrazec, se vsi podatki, ki jih navede uporabnik, shranijo kot »Lead« podatki na Facebooku in se posredujejo nam. Te podatke uporabljamo le za namen, opredeljen v Lead Ad. Ti podatki lahko vsebujejo ime za osebni nagovor, elektronski naslov za posredovanje želenih informacij o izdelku ali telefonsko številko za vzpostavitev telefonskega stika. Nadaljnje informacije o tem so na voljo neposredno na Facebooku, in sicer na povezavi https://sl-si.facebook.com/about/privacy/.

7.10. Vtičnik YouTube

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, za vstavljanje video posnetkov na naših spletnih straneh med drugim uporabljamo tudi vtičnike podjetja YouTube LLC (ki ga zastopa Google Inc.). V tem primeru se takoj ob uporabi naše spletne strani vzpostavi povezava s strežniki YouTube in pri tem se prikaže vtičnik. S tem se na strežnik YouTube pošljejo informacije o tem, katere naše spletne strani ste obiskali. Če ste prijavljeni tudi kot naročnik storitve YouTube, YouTube te informacije dodeli vašemu osebnemu uporabniškemu računu. Pri uporabi vtičnikov se po začetku predvajanja video posnetka te informacije dodelijo vašemu uporabniškemu računu. Takšno dodelitev lahko preprečite tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavite iz vašega uporabniškega računa YouTube ali drugih uporabniških računov podjetij YouTube LLC in Google Inc. ter izbrišete ustrezne piškotke teh izdajateljev. Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov in napotke glede varstva podatkov podjetja YouTube (Google) so na voljo na povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

7.11. Vtičnik Microsoft

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, naša spletna stran uporablja t. i. Conversion-Tracking podjetja Microsoft Corporation. Pri tem Microsoft Bing Ads nastavi piškotek na vaš računalnik, če ste preko oglasa Microsoft Bing dosegli naše spletno mesto. Mi in Microsoft Bing lahko na ta način prepoznamo, da je nekdo kliknil na oglas in tako bil preusmerjen na našo spletno stran ter je dostopal do že prej določene ciljne strani (t. i. stran za pretvorbo). Pri tem izvemo le skupno število uporabnikov, ki so kliknili na oglas v Bingu in bili nato preusmerjeni na t. i. stran za pretvorbo. Podatki o identiteti uporabnika nam niso posredovani. Če ne želite sodelovati v postopku sledenja (Tracking) lahko zavrnete tudi piškotke, potrebne za to sledenje – prek nastavitve brskalnika, ki na splošno deaktivira samodejno uporabo piškotkov. Nadaljnje informacije o varstvu podatkov in piškotkih, ki jih uporablja Microsoft Bing, so na voljo na Microsoftovi spletni strani: https://privacy.microsoft.com/sl-si/privacystatement/

7.12. Outbrain

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, na naši spletni strani uporabljamo tehnologijo ponudnika Outbrain UK Ltd., s katero so naši uporabniki preusmerjeni na druge, njihovim zahtevam in zanimanjem prilagojene vsebine na naši spletni strani ali drugih spletnih straneh. Nadaljnja priporočila za branje, ki jih Outbrain integrira npr. pod članek, so določena na podlagi dosedanjih vsebin, ki jih je uporabnik prebral. Outbrain uporablja piškotke za prikaz vsebin, prilagojenih vašim zanimanjem. Za namene anonimizacije IP-naslova se odstrani zadnji oktet IP-naslova, da se lahko zagotovi popolna anonimizacija.
Spremljanju priporočil, ki jih izvaja Outbrain na podlagi vaših zanimanj, lahko kadar koli ugovarjate prek spletne strani https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Ko soglašate s piškotki za dostop do našega spletišča, na naši spletni strani uporabimo tehnologijo podjetja Adform A/S. Ta sistem uporablja piškotke za sledenje in za krmarjenje digitalnih oglaševalskih kampanj. Adform z uporabo piškotkov ne shranjuje osebnih podatkov, kot so ime, elektronski naslovi ali drugi osebni podatki. Vse informacije so anonimizirane in vsebujejo tehnične informacije, npr. o pogostosti prikazov in datumi prikaza oglasnih sredstev, o uporabljenem brskalniku ali nameščenemu operacijskemu sistemu. Zato vaša identifikacija ni mogoča. Ker se IP-naslovi v Nemčiji opredeljujejo kot osebni podatki, Adform v Nemčiji nikoli ne shranjuje celotnih IP-naslovov, ampak jih skrajša za zadnji oktet, da zagotovi varstvo podatkov.
Soglasje lahko kadar koli prekličete. Zato uporabite naslednjo povezavo: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Na vaši napravi se shrani t. i. OptOut Cookie, ki tehničnim sistemom signalizira, da v prihodnosti ne merijo nobenih nadaljnjih podatkov in ne smejo uporabljati nobenih piškotkov.

7.14. Račun REHAU Account/cidaas

Pri uporabi našega računa »REHAU Account« (npr. na povezavi https://accounts.rehau.com ali v mobilni aplikaciji) se za delovanje storitev zahtevajo in shranjujejo najmanj nujno potrebni osebni podatki. Zato naš obdelovalec podatkov, podjetje Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim, daje na razpolago ustrezno oznako storitve in izdelka pod imenom »cidaas«.
Nadaljnje informacije o tem so na voljo na povezavi: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.15. Cloudflare

Pri uporabi naše storitve »REHAU Account« (na primer prek strani https://accounts.rehau.com ali v mobilni aplikaciji), osebne podatke, med drugim tudi anonimizirane IP-naslove in piškotke, zbira in do sedem dni hrani ponudnik storitev Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, ZDA. Te informacije so potrebne za zagotavljanje varnosti storitve in se pridobivajo izključno za ta namen.
Nadaljnje informacije o tem so na voljo na povezavi: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies in na povezavi: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

7.16. Nadaljnji piškotki

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran namesti na računalnik. Piškotki se uporabljajo za različne namene. Nikoli ne predstavljajo tehničnega tveganja, saj nimajo »aktivnih« lastnosti. Zato ne morejo izvajati škodljivih načinov uporabe. Skoraj izključno vsebujejo informacije, ki so potrebne za praktično uporabo spleta. Poleg tega smo sami določili časovni rok za izbris piškotkov. Brez vaše ponovne privolitve se ti piškotki shranijo za največ 12 mesecev od njihove prve potrditve. Zato izvajamo ustrezne tehnične ukrepe za zagotavljanje samodejnega izbrisa.

Klasični primeri nalog piškotkov: podatki za prijavo, zaščita košarice, uporabniška analiza, polja v obrazcih. Informacije, ki se lahko shranijo v piškotkih, so: trajanje, ime strežnika, edinstvena oznaka ID, podatki o vsebini.

Uporaba piškotkov:

Vse ostale piškotke uporabljamo le, če ste na uvodni strani potrdili funkcijo Cookie Consent Manager. Ti piškotki so strukturirani na naslednji način:

Piškotki: seznam ponudnikov
Piškotki: seznam

Consentmanager:

Na naši spletni strani uporabljamo tudi orodje za upravljanje privolitev, oziroma t. i. »consentmanager« (www.consentmanager.net)  podjetja Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švedska, info@consentmanager.net), ki nam omogoča poizvedovanje glede privolitev za obdelavo podatkov oziroma uporabo piškotkov ali primerljivih funkcij. Orodje Consentmanager vam omogoča, da soglašate z ali zavrnete določene funkcionalnosti na naši spletni strani, npr. za namene integracije zunanjih elementov, vključevanja vsebin pretočnega prenosa, statistične analize, merjenje dosega in personaliziranega oglaševanja. Z orodjem consentmanager se lahko strinjate z ali zavrnete posamezne funkcije ali pa daste svoje soglasje za posamezne namene ali funkcije. Vse vaše izvedene nastavitve lahko naknadno spreminjate sami. Namen vključenosti orodja consentmanager je, da uporabnikom naše spletne strani prepustimo odločanje o omenjenih zadevah in da jim v okviru nadaljnje uporabe naše spletne strani omogočimo, da spreminjajo že izvedene nastavitve. V smislu uporabe orodja consentmanager se obdelujejo osebni podatki in informacije uporabljenih končnih naprav, kot je IP-naslov.
Pravna podlaga za obdelavo je točka c prvega odstavka 6. člena v povezavi s točko a tretjega odstavka 6. člena v povezavi s prvim odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ter kot opora tudi točka f. Z obdelavo podatkov nam orodje consentmanager pomaga (skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov) pri izpolnjevanju vaših zakonskih obveznosti (npr. obveznost dokazovanja). Naši upravičeni interesi za obdelavo so v shranjevanju uporabniških nastavitev in preferenc glede uporabe piškotkov in drugih funkcionalnosti. Consentmanager shranjuje vaše podatke, če so vaše uporabniške nastavitve aktivne. Po dveh letih po sprejemu uporabniških nastavitev se izvede ponovna poizvedba glede privolitve. Že izvedene uporabniške nastavitve se nato znova shranijo za omenjeno časovno obdobje.
Proti obdelavi lahko vložite ugovor. Vaša pravica do ugovora izhaja iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Če želite ugovarjati, se obrnite na nas po e-pošti na info@consentmanager.net.

8. Varnost podatkov

Uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne postopke, s katerimi zagotavljamo varnost vaših osebnih podatkov in preprečujemo nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo vaših osebnih podatkov in/ali nepredvideno izgubo, spremembo, objavo ali dostop do teh podatkov.

9. Vaše pravice

Spodaj navedeni organi nadzirajo upoštevanje predpisov o varstvu podatkov, na njih pa se lahko obrnete prek kontaktnih podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju:

g. dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Tel. št.: 09283 770
e-pošta: datenschutz@rehau.com

Tudi sami imate možnost, da preverite, če podjetje REHAU upošteva vse zakonske pogoje o varstvu podatkov. Na voljo so vam naslednje pravice:


Če imate v zvezi s temi pravicami glede obdelave vaših osebnih podatkov vprašanja, lahko stopite v stik z našim nadzornikom za varstvo podatkov, ki vam je na voljo tudi v primerih predlogov, pritožb in zahtev za informacije. Podjetje REHAU vam bo na vašo zahtevo čim hitreje pisno odgovorilo skladno z veljavno zakonodajo, če in katere osebne podatke shranjuje o vas. Če bi navkljub našemu trudu za pravilnost in aktualnost podatkov shranjevali napačne informacije, jih bomo na podlagi vaše zahteve takoj popravili.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection