RAUGEO energetické piloty

Použití do stávajících opěrných základových pilotů

Energetické piloty se využívají v moderním stavebnictví u staveb, kde z důvodu nedostatečné únosnosti podloží, jsou pro základy použity základové piloty. Tyto piloty se opatřují trubním vedením, které odebírají ze základů teplo v případě vytápění nebo odvádějí teplo v případě chlazení.

Díky své vynikající odolnosti a velmi malému poloměru ohybu je potrubí RAUGEO collect PE-Xa ideální právě pro toto použití.

Přednosti

 • pouze malé dodatečné náklady při vkládání trubek
  do základových pilotů
 • žádná potřeba dodatečného místa pro umístění sond/kolektoru
 • nejvyšší provozní bezpečnost v důsledku použití potrubí PE-Xa
 • ulehčená montáž díky malému poloměru ohybu trubek z PE-Xa i při nízkých teplotách
 • trubky z PE-Xa jsou opatřeny kyslíkovou bariérou.

Možnosti využití

 • k vytápění a chlazení ve spojení s tepelným čerpadlem
 • free-cooling (pasivní chlazení obytných objektů)
 • optimální s kombinací s plošným vytápěním a chlazením
 • pokrytí tepelných ztrát pomocí energetické aktivace základových pilotů, jejichž výstavba je stejně nutná.

Dodávaný sortiment

RAUGEO program zahrnuje veškeré potřebné komponenty
až po napojení tepelného čerpadla:

 • rozdělovač
 • nemrznoucí směs
 • kabelový třmen
 • komponenty pro kontrolu tlaku.