Hospodaření s dešťovou vodou

00022534_89237_0 - 89237

Program pro využívání i vsakování dešťové vody

Náš kompletní program v akci

RAUSIKKO Solution je náš program pro hospodaření s dešťovou vodou: od shromažďování přes čištění až po vsakování. Bloky s 95 % akumulačním objemem vytvářejí i v případě stísněných prostorových podmínek prostor pro rigoly. Díky odolnosti proti vysokému zatížení je lze instalovat i pod příjezdové komunikace sloužící pro nákladní dopravu. Další bonusový bod našeho systému: dlouhá životnost.

Díky své speciální konstrukci brání zablokování rouna, které obklopuje rigoly, a zajišťuje tak po dlouhá léta konstantní vsakovací výkon. V našich referencích získáte další informace o našich produktech pro hospodaření s dešťovou vodou v obytných a průmyslových budovách, na logistických plochách a parkovištích, na ulicích a na plochách připravovaných pro zástavbu.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection