Přívod médií

Tlakové trubky pro kanalizaci a pitnou vodu

Spolehlivé, výkonné a cenově přijatelné

Moderní bezvýkopové technologie pokládky kladou vysoké nároky na používané trubky. Kvůli trasám v délce několika tisíc metrů denně nadměrně stoupá zatížení. Z časových a nákladových důvodů se totiž většinou upouští od pískového lože, které trubky chrání před bodovým zatížením. Během pokládky současně na potrubní systém působí vysoké vtahovací síly. Zde jsou nutné spolehlivé, výkonné a cenově přijatelné trubní systémy.

RAU-PE-Xa: Od r. 1971 bylo v celosvětovém měřítku položeno více než 750 milionů metrů

Naše trubky z RAU-PE-Xa vykazují podstatně větší odolnost proti vrypům a trhlinám než trubky z konvenčního, nesíťovaného polyetylenu. I v případě vrypů, které sahají do hloubky až 20 % tloušťky stěny trubky, vykazují podstatně lepší hodnoty než jsou parametry minimální životnosti požadované v normě DIN 16892. Tuto skutečnost prokázaly zkoušky odolnosti vůči vnitřnímu tlaku při tečení. Ani při teplotách do - 50 °C a tlaku do 16 barů nevykazují žádné rychlé zvětšování trhlin. Další výhoda: Jejich vynikající tvarová paměť, paměťový efekt, který usnadňuje provádění mechanických spojů.

Kontakt

Máte konkrétní dotaz nebo hledáte informace k produktům firmy REHAU?

Dotaz na kontakt

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection