Záruka maximální efektivity sítě

Záruka maximální efektivity sítě

Efektivita sítě

Efektivní projektování

Sítě pro místní zásobování teplem mají smysl pouze v případě, že po svém dokončení skutečně skýtají bezpečné zásobování teplem - a sice průběžně za daných ekonomických podmínek. To znamená: Nad rámec celkové sítě se musí udržovat co nejmenší tepelné ztráty. Aby se toho dosáhlo, nabízíme pro projektování sítě speciální softwarové moduly.

Koncepce sítě
Faktory projektování
Součásti systému

1. Klíč: Inteligentní koncepce sítě

My od REHAU dosahujeme spolehlivosti v zásobování teplem a patřičné hospodárnosti prostřednictvím kompatibility tří komponent: inteligentní koncepce sítě, optimalizovaná souhra veškerých faktorů v rámci projektování a výběr vhodných součástí systému. Výsledkem jsou ekonomicky vysoce rentabilní sítě pro místní zásobování teplem - a to i v případě nízké hustoty potřeby tepla např. v novostavbách.

O 50% nižší tepelné ztráty

2. Výsledek: Poloviční tepelné ztráty

Pomocí našich koncepcí pro realizaci sítí dosahujeme, ve srovnání se standardem, nezřídka polovičních tepelných ztrát. Naše nástroje pro zvyšování této efektivity:

  • Zohlednění hydraulického vyvážení
  • Stanovení současnosti
  • Optimalizace veškerých vedlejších větví
  • Používání potrubí DUO, používání zesílených izolací

Výpočet faktorů současnosti na trasu

3. Princip: Vhodné dimenzování sítí

Ústřední záměr našich odborníků zásadně zní: „Zabránit předimenzování“. A aby se toho dosáhlo, musí být k dispozici speciální know-how. Proto našim partnerům a zákazníkům nabízíme ke konkrétnímu projektu vždy rozsáhlý servisní balíček, který obsahuje výpočty tepelných ztrát a výpočty trubní sítě i ukazatele pro pokládku. To vše pro zajištění hospodárného dimenzování sítě.

O 30% nižší tepelné ztráty díky DUO vedením


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection