Vsakování a zadržování

Systém, který umí obojí: Modulová stavebnice RAUSIKKO

Vsakování i zadržování – RAUSIKKO Vám usnadňuje projektování. Díky svému modulovému provedení je systém vhodný pro jakékoliv využití v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.

Regenwasserversickerung


Vsakování dešťové vody

Vsakování v místě samotném. Decentrální hospodaření s dešťovou vodou odlehčuje kanalizační síť a podporuje obnovu spodní vody. Nabízíme řešení pro nezávadné, přípustně i nepřípustně znečištěné plochy. 

Regenwasserrückhaltung


Zadržování dešťové vody

Akumulování a kontrolované odvádění dešťové vody - řešení, když vsakování v místě samotném není možné. Výhoda: Stávající kanalizační sítě se odlehčí - a drahá výstavba kanalizační sítě není nutná.

Naši odborníci Vám pomohou navrhnout to nejlepší řešení. V rámci projektování Vám pomůže náš software pro dimenzování vsakovacích a zadržovacích systémů. 

Univerzální talent: RAUSIKKO Box


Centrální prvek systému RAUSIKKO Solution

Díky svému velkému objemu - až 960 litrů/m³ - umožňuje dočasnou akumulaci dešťové vody - pod zemí a s možností zatížení. Výhoda pro Vaše projektování: Plochu nad rigoly lze 100 % využít - jako parkoviště nebo příjezdovou komunikaci.

Univerzální talent: RAUSIKKO Box

Až 960 litrů dešťové vody

může box RAUSIKKO akumulovat díky objemu jednoho metru krychlového. Štěrkové vsaky zvládnou pouze 300 litrů.

ZATÍŽITELNOST DO SLW 60

S boxem RAUSIKKO vsázíte na mimořádné únosný rigolovýbox: Je dimenzovaný pro zatížení nákladní dopravou do 60 tun celkového zatížení a lze jej instalovat až do hloubky uložení 4 metrů.

Servis 100 % zdarma

REHAU Vám nabízí komplexní poradenství a podporu ve všech fázích projektování Vašeho stavebního záměru - od předběžného projektování až po instruktáž na stavbě.

Proplachovací kanál

Čištění bez kompromisů

Celá řada vsakovacích boxů nechá hrubé i jemné nečistoty bez problémů vsakovat. Vysokotlaké proplachovací kanály distribuují segmenty v oblasti rigolů a zatlačují je do rouna. Výkonnost rigolů klesá.

Integrovaný proplachovací kanál – čisté řešení

Naše boxy RAUSIKKO jsme vybavili integrovaným čisticím kanálem, který lze proplachovat vysokým tlakem. Zachycuje naplavené sedimenty v oddělené usazovací oblasti. Při pravidelném čištění prodlužuje životnost a vsakovací výkon Vašeho akumulačního bloku.

Video: Kontrola a čištění box-rigolu RAUSIKKO

Zde vidíte, jak účinně a snadno lze čistit box-rigol RAUSIKKO:

Ještě delší životnosti dosáhne rigol nainstalováním čisticích prvků, jako je RAUSIKKO HydroClean nebo RAUSIKKO HydroMaxx.

Funkční boxy s proplachovacím kanálem

Funkční box s proplachovacím kanálem je v nabídce jako vysoce zatížitelný i jako polovysoký box.

RAUSIKKO Box 8.6 SCFunkční akumulační box: integrovaný proplachovací kanál umožňuje optimální čištění rigolů

RAUSIKKO Box 8.6 HC
Funkční vysoce zatížitelný akumulační box: integrovaný proplachovací kanál umožňuje optimální čištění rigolů – zvláště v případě vysokých požadavků na zatížitelnost a statickou bezpečnost.

RAUSIKKO Box 8.3SC
Funkční poloviční akumulační box: vytváří akumulační objem i v případě polovičního provedení a díky integrovanému proplachovacímu kanálu umožňuje optimální čištění rigolů.

Zatížitelnost a bezpečnost v nových dimenzích

Na vysoce zátěžový box RAUSIKKO čekají velké výzvy:

Do SLW 60

odolnost proti vertikálnímu i horizontálnímu zatížení garantuje stabilitu a bezpečnost

Již překrývání 0,8 m

umožňuje vysoké zatížení např. pro nákladní dopravu

Hloubka uložení

nad 6 m

M-272009_CZ - 108626

Vysoce zátěžové boxy

RAUSIKKO Box 8.6 H
Vysoce zátěžový akumulační box pro vysoké požadavky na zatížitelnost a statickou bezpečnost.

RAUSIKKO Box 8.6 HCFunkční vysoce zatížitelný akumulační box: integrovaný proplachovací kanál umožňuje optimální čištění rigolů – zvláště v případě vysokých požadavků na zatížitelnost a statickou bezpečnost.

Video: RAUSIKKO - zátěžový test (jeřáb)

Vysoká zatížitelnost přináší bezpečnost: V rámci praktického textu odolal vysoce zátěžový box RAUSIKKO zatížení 48 tunovým jeřábem bez jakýchkoliv problémů.

Prostorový zázrak

RAUSIKKO Box SX: Perfektní prostorový zázrak pro město

NOVINKA: Maximální akumulační objem a minimální požadavky na prostor pro uskladnění

Díky boxu RAUSIKKO Box SX nebudete mít problémy s nedostatečným prostorem na některých stavbách, např. v centru města: Veškeré komponenty boxu se dodávají tak, že se stohují zasunutím do sebe, a lze je tak na stavbě úsporně skladovat až do okamžiku instalace. Tak na stavbu přijede pouze jedno nákladní auto, přičemž doposud to byla auta čtyři.

Díky možnosti tohoto stohování jednotlivých boxů lze na dvojpaletě dosáhnout akumulačního objemu, který je vyšší než 14 metrů krychlových dešťové vody.

O 75 %

nižší prostorová náročnost pro skladování

Díky boxu RAUSIKKO Box SX nebudete mít problémy s nedostatečným prostorem na některých stavbách, např. v centru města: Veškeré komponenty boxu se dodávají tak, že se stohují zasunutím do sebe, a lze je tak na stavbě úsporně skladovat až do okamžiku instalace. Tak na stavbu přijede pouze jedno nákladní auto, přičemž doposud to byla auta čtyři.

>14 m³

Akumulační objem na paletu

Díky možnosti tohoto stohování jednotlivých boxů lze na dvojpaletě dosáhnout akumulačního objemu, který je vyšší než 14 metrů krychlových dešťové vody.

M-56588_CZ - 108627

Video RAUSIKKO Box SX

Trubky pro hospodaření s dešťovou vodou

Pro vsakování dešťové vody do trubních rigolů nebo mulda-trubka-rigolů nebo pro používání jako zadržovací kanál

Vsakovací trubky jsou vhodné pro vsakování, zadržování a akumulaci celkem čisté nebo pouze mírně znečištěné srážkové vody jímané ze střech v obytných a srovnatelných průmyslových zónách. Vedle kompletního vsakování jsou stále vyhledávanější i neperforované systémy pro zadržování vody se zaškrceným odtokem.

Klasika: Vsakovací trubky RAUSIKKO PE

Vsakovací trubky RAUSIKKO PE z PE dle DIN 42962-1 jsou vhodné pro trubní rigoly pro úplné vsakování celkem čisté srážkové vody jímané ze střech v obytných a srovnatelných průmyslových zónách i pro mulda-rigoly pro vsakování mírně znečištěné dešťové vody.

 • Optimální rozdělování vody v rigolu díky 3stupňové, 8násobné perforaci s vyrovnávací/přepadovou zónou, absorpční/odváděcí zónou a rozdělovací zónou
 • V nabídce jako DN350 TP a DN200 TP
 • O 40% větší akumulační objem našich vsakovacích trubek DN350 ve srovnání s trubkami s průměrem DN300
 • Délka 6m s nasunutým dvojitým hrdlem
 • Zatížitelnost SLW60 při překrytí ≥ 0,8m a hloubce uložení ≤ 4m*

* šířka výkopu dle ČSN EN 1610, bez spodní vody, podloží a zásyp dle A4/B4, zemina E1/E2 = G1/Dpr = 97 %, E3/E4 = G3/Dpr = 95 %.

V případě vyššího objemu: Velká trubka RAUVIA SPECIAL

Systémy pro hospodaření s dešťovou vodou jsou k dispozici ve stále větším počtu nabízených variant. Pokud se počítá s většími objemy, pak se pro vsakování a zadržování vody používají velké trubky RAUVIA Special z PE-HD dle EN13476.

 • V nabídce od DN ID300 do DN ID1000
 • Vsakovací a transportní trubky pro různé varianty použití, např. pro vsakování, zadržování a používání
 • Rozsáhlý celkový systém s přechodkami s koncem trubky na KG pro použití jako zadržovací kanál
 • Příslušné šachty umožňují prohlídku kamerou i proplachování
 • Zatížitelnost SLW60 při překrytí ≥ 0,8m a hloubce uložení ≤ 4m*


* šířka výkopu dle ČSN EN 1610, bez spodní vody, podloží a zásyp dle A4/B4, zemina E1/E2 = G1/Dpr = 97 %, E3/E4 = G3/Dpr = 95 %.

Šachty

Šachty RAUSIKKO

Kontrolní, proplachovací a škrticí šachty pro hospodaření s dešťovou vodou

Sortiment RAUSIKKO Vám nabízí správnou šachtu pro jakékoliv použití - jako standardní provedení nebo řešení pro konkrétní objekt jako:

 • Kontrolní šachta
 • Proplachovací šachta
 • Přítoková šachta
 • Šachta se zabudovanou škrticí klapkou
 • Čerpací šachta

Přehled Vašich výhod

 • Rychlejší a snazší instalace jednotlivých komponent
 • Možnost přizpůsobení pro veškeré případy použití v případě box-rigolů nebo trubních rigolů
 • Bezproblémová instalace pod pojízdné plochy
 • Kompletní nabídka příslušenství
 • Snadná kontrola a čištění zařízení

Rouno

Trvalá ochrana pro zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou

Akumulační prvky - box a vsakovací trubka RAUSIKKO - se opláští rounem RAUMAT. Dešťová voda tak může beze ztrát vtékat do vsakovacího zařízení a rouno zabrání zanesení rigolů bahnem. Ekologicky nezávadné a odolné proti zetlení.

Přehled produktů RAUMAT

 • Rouno z bílého primárního vlákna
 • Plošná hmotnost od 120 do 200 g/m²
 • Šířka od 1,0 m do 5,0 m
 • Třída robustnosti geotextilie: 1 až 3
Ausschreibungstexte

Texty pro výběrové řízení

Abyste dostali produkt, který chcete, jsme Vám k dispozici při sestavování detailních textů pro výběrové řízení. 

Kontaktujte nás v případě, že budete texty pro výběrové řízení potřebovat ve formátu Word nebo GAEB.

K textům pro výběrové řízení

Nejkratší cesta k vhodnému řešení

Pomocí naší rozhodovací matice naleznete bleskurychle vhodný systém pro své požadavky:

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection