Čištění

Hospodaření s dešťovou vodou: Pro dlouhou životnost rigolů

Má-li se dešťová voda z daného místa odvádět dál, pak nesmí obsahovat škodlivé látky, aby nedošlo ke kontaminaci spodních a povrchových vod. Rigoly se ovšem ucpávají i hrubými nečistotami, pískem, sedimenty a bahnem a měly by se z dešťové vody odfiltrovat, aby se zachovala dlouhodobá funkčnost rigolů.

Od neškodného až po netolerovatelné znečištění: Pro každý druh znečištění nabízíme vhodné řešení pro hospodaření s dešťovou vodou.


Pevné látky: Případ mechanického znečištění

Pokud vodu znečišťují nerozpuštěné pevné látky, pak se „těžké“ částice usazují na dnu. Na základě tohoto principu sedimentace pracuje náš systém RAUSIKKO SediClean.

RAUSIKKO SediClean se instaluje pod zem v malé podpovrchové hloubce - plochu nad instalovaným systémem lze používat a zatěžovat. To jsou dvě velké výhody oproti otevřeným dešťovým usazovacím nádržím, které se často používají u tradičních zařízení. 


Těžké kovy a dešťová voda: Filtry tuto záležitost spolehlivě vyřídí

Pokud dešťová voda stéká z měděných střech nebo z ploch značně zatížených silničním provozem, jako jsou parkoviště nebo příjezdové komunikace, pak vedle pevných látek s sebou odvádí i rozpustné těžké kovy. Tyto látky jsou škodlivé pro životní prostředí a musí se separovat pomocí filtrů - a trvale zadržet, než se vymění filtrační  materiál.

Náš systém RAUSIKKO HydroClean to hravě zvládá a těžké kovy se separují prostřednictvím několikastupňové filtrace - tuto skutečnost doložil DIBt a vydal „Všeobecný certifikát konstrukčního typu“.

Údržba: snadné provádění pomocí tradičního přístroje

Naše čisticí šachty jsou díky své konstrukci dobře přístupné pro provádění kontrol a údržby. Pomocí běžných čisticích přístrojů lze pevné látky vysát nebo snadno vyměnit filtrační materiál za nový.

Zatížitelnost: Lehká, ovšem velmi dobře zvládá zatížení

Zatížitelnost je srovnatelná s betonovou šachtou, přitom je ovšem lehká  a prostorově úsporná: Naše čisticí šachty lze používat až do třídy zatížení 5, SLW 60.

Výkon pro velké plochy

Chytrá kombinace pro velké plochy: RAUSIKKO HydroMaxx

Vysoce zatěžovaná dopravní plocha o výměře 2.000 m² – více než 100 % výkon čištění: To zvládne pouze RAUSIKKO HydroMaxx.

RAUSIKKO HydroMaxx kombinuje několik stupňů čištění: V sedimentačním modulu RAUSIKKO SediClean se separují pevné látky jako je písek, materiál obrušovaný z brzdového obložení a lehké kapaliny.
Ve druhém čisticím stupni se z předčištěné vody odstraňují rozpuštěné těžké kovy jako je měď a zinek, uhlovodíky minerálních olejů a nejjemnější nečistoty.

Vyšší výkon než požadujete

Instituce LGA/TÜV Rheinland potvrzují: RAUSIKKO HydroMaxx splňuje oficiální požadavky v případě jakéhokoliv znečištění z více než 100 %. V případě látek, které lze odfiltrovat, jako je materiál obrušovaný z brzdového obložení a písek, v případě uhlovodíků minerálních olejů a rozpuštěných těžkých kovů, jako je zinek a měď, je výkon systému HydroMaxx vyšší než požaduje Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).

M-487924_CZ - 108835

2.000 m² a další plocha

K systému RAUSIKKO HydroMaxx můžete připojit vysoce zatěžované dopravní plochy s výměrou až 2.000 m² a prostřednictvím paralelního napojení můžete tuto plochu kdykoliv rozšířit. Ideální řešení pro pojízdné plochy: Prostorově nenáročná pokládka pod parkovišti nebo příjezdovými komunikacemi.

Naše systémy pro hospodaření se srážkovou vodou

Od neškodného až po netolerovatelné znečištění - pro každý druh znečištění nabízíme vhodné řešení pro hospodaření s dešťovou vodou

RAUSIKKO HYDROMAXX

Čištění

 • 2Stupňové: mechanické a chemické čištění
 • Modulový systém čištění, který se skládá ze sedimentační trubky a filtrační šachty
 • Zadržení rozpuštěných a nerozpuštěných škodlivých látek jako jsou těžké kovy, olej, benzín, měď, zinek
 • Vyčištěná voda se může následně vsakovat nebo odvádět do přírodních vodních zdrojů

Plocha pro připojení

 • Cca 2.000 m² na zařízení
 • Možnost rozšíření paralelním napojením

Oblast použití
značně zatěžované plochy, jako jsou parkoviště nebo příjezdové komunikace

Schválení
Schválení Z-84.2-18 dle DIBt Prüfkatalog (Kontrolní katalog). Oficiální požadavky v případě jakéhokoliv druhu znečištění jsou splněny z více než 100 %

Zatížitelnost
Možnost zatížení nákladní dopravou: Systém lze instalovat v případě dopravního zatížení SLW 60

RAUSIKKO HYDROCLEAN

Čištění

 • Mechanické a chemické čištění
 • 4stupňový filtrační systém ve třech různých variantách provedení pro nezávadně znečištěné, tolerovatelně a netolerovatelně znečištěné plochy dle DWA -A 138
 • Vyčištěná voda se může následně vsakovat nebo odvádět do přírodních vodních zdrojů

Plocha pro připojení
v závislosti na typu 500 až 1.000 m²

Schválení
Všeobecný certifikát konstrukčního typu Německého institutu pro stavební techniku (DIBt) Z-84.2-6 pro typ HT

 • Vodoprávní certifikát konstrukčního typu Bavorského zemského úřadu pro ochranu životního prostředí (LfU) „pro hospodaření se srážkovou vodou z (kovových) střešních ploch pro následné vsakování" BY-41F-2016/2.0.0 pro typ M
 • Jsou splněny přísné mezní hodnoty BBodSchV


Zatížitelnost
Možnost zatížení nákladní dopravou: Systém lze instalovat v případě dopravního zatížení SLW 60

RAUSIKKO FILTERCLEAN

Čištění

 • Mechanické čištění pomocí hydrodynamického odlučovače: nečistoty zůstávají v sedimentační nádobě a odsud je lze odsávat
 • Zbytky oleje se zadržují v rámci zadržování lehkých kapalin na povrchu
 • Vyčištěná voda se může následně vsakovat nebo odvádět do přírodních vodních zdrojů

Plocha pro připojení
maximálně 2.000 m²

Schválení

 • Výkon čištění doložený stran IKT
 • Prověřeno dle zadání Německého institutu stavební techniky Berlín (DIBt)


Zatížitelnost
Možnost zatížení nákladní dopravou: Systém lze instalovat v případě dopravního zatížení SLW 60


RAUSIKKO SEDICLEAN

Čištění

 • Mechanické čištění zajišťuje účinné zadržování částicí nečistot
 • Vysoký objem zadržovaných lehkých kapalin jako je benzín a olej, např. v případě havárie.
 • Dobrá kombinace: Za účelem dodatečného vyčištění rozpuštěných škodlivých látek lze SediClean rozšířit (viz HydroClean, HydroMaxx)

Plocha pro připojení
Variabilní sedimentační plocha díky různým délkám sedimentační trubky

Schválení

 • Doložené hospodaření dle oběžníku DWA-M 153
 • Prověřeno dle zadání Německého institutu stavební techniky (DIBt)


Zatížitelnost
Možnost bezproblémové pokládky pod pojízdné plochy

Ausschreibungstexte

Texty pro výběrové řízení

Abyste dostali produkt, který potřebujete, jsme Vám k dispozici při sestavování detailních textů pro výběrové řízení. 

Kontaktujte nás v případě, že budete texty pro výběrové řízení potřebovat ve formátu Word nebo GAEB.

K textům pro výběrové řízení

Nejkratší cesta k vhodnému řešení

Pomocí naší rozhodovací matice naleznete bleskurychle vhodný systém pro své požadavky:

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection