Sicherheit

Bezpečnost

Jednoznačné doložení kvality

Snadno se řekne „kvalita“. Ovšem výrobci musí toto tvrzení doložit, neboť: Kvalita materiálu a zpracování jsou rozhodující pro životnost a hospodárnost kompletních projektů.

Qualität

„Kvalita systému“ je rozhodující

Výstavba sítí pro místní zásobování teplem představuje opatření zaměřené na rozšíření infrastruktury a tudíž investici do budoucnosti. O to důležitější jsou dlouhodobé vlastnosti používaných trubek pro transport médií i komponent pro jejich spojování, ovšem i flexibilita celého systému.

Pe-Xa

Multivalentní sítě si vyžadují specifickou kvalitu

Faktem zůstává: Provozní parametry - a tím i požadavky - moderních sítí pro místní zásobování teplem si vyžadují specifické vlastnosti materiálů trubek pro transport médií. Proto společnost REHAU vyvinula před více než 20 léty specifickou recepturu pro své trubky PE-Xa určené pro místní zásobování teplem.

Qualitätsbeweis

Doložení kvality: Již 38 let probíhají laboratorní testy

Životnost trubek PE-Xa v kvalitě REHAU se pohybuje od 30 do 50 let. V Erlangenu provozuje REHAU vlastní akreditovanou laboratoř, v níž se od roku 1979 í trubky PE-Xa určené pro transport médií podrobují dlouhodobým testům, přičemž se mimo jiné testuje i mez pevnosti při tečení, těsnost a odolnost vůči tlaku. A to s nejlepšími výsledky. Žádný jiný výrobce nemá takovou dokumentaci kvality.

Iso

Certifikace dle ISO 9001

Společnost REHAU je certifikovaná dle normy ISO 9001. Navíc necháváme kvalitu našich trubek pro transport médií průběžně testovat nejen interně, nýbrž i externě v nezávislých zkušebních institutech.

Abquetschvorrichtung

Stlačovací přípravky

REHAU nabízí jako jediný výrobce dva systémy pro hospodárné rozšiřování, popř. dodatečné utěsnění sítě: Speciální stlačovací přípravky nebo vlastní navrtávací armatura. Naše receptura materiálu tak poskytuje v případě rozšiřování sítě patřičnou provozní bezpečnost a flexibilitu, které v porovnání s ocelovými systémy v žádném případě nezaostávají.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection