AWADUKT Thermo pro rodinné domy

Popis

V oblasti nízkoenergetických a pasivních domů jsou zařízení pro kontrolovatelné větrání již standardem. Aby bylo možné tyto zařízení energeticky zlepšit a zároveň zvýšit životní standard, např. využití chlazení v letních měsících, je často využíván zemní tepelný výměník. Tento výměník je používán v zimě k předehřátí venkovního vzduchu, v létě pak naopak k jeho ochlazování.

Návrh zemního tepelného výměníku je ovlivněn především následujícími parametry:

 • objem proudění vzduchu
 • hloubka pokládky vedení
 • materiál potrubí/vedení
 • typ půdy
 • klimatické podmínky regionu

Rádi Vás podpoříme při projektování tohoto zařízení! Kontaktujte nás!

Přednosti

 • hygienicky nezávadný čerstvý vzduch díky antimikrobiálnímu vnitřnímu povrchu trubek
 • kompletní systém od nasávací věže až po napojení
  na zařízení pro získávání tepla
 • individuální návrhy pomocí výpočtového programu
 • zlepšení kvality vzduchu v objektu
 • snížení nákladů na vytápění prostřednictvím předehřátí venkovního vzduchu v zimě, naopak využití pro chlazení vzduchu v letních měsících

Možnosti využití

Díky schopnosti země akumolavat energii lze pomocí potrubních rozvodů v zemi, umístěných v hloubce od 1,5-2,5 m, využívat tuto energii k předehřívání vzduchu v zimě a ochlazování vzduchu v létě.
Filtrace vnějšího vzduchu a antimikrobická úprava vnitřní stěny potrubních rozvodů zajišťuje hygienicky nezávadný vzduch a optimální klima v místnosti. Zároveň lze díky zemnímu tepelnému výměníku uspořit významnou část provozních nákladů na vytápění a chlazení objektu.

Jako systémový dodavatel nabízí firma REHAU:

 • trubky AWADUKT Thermo v dimenzích DN 200 - DN 500
 • pro velkoobjemové objekty sběrné/rozdělovací potrubí
  DN 800 - DN 1200
 • široký program tvarovek
 • nasávací elementy s hrubým nebo jemným filtrem pro zajištění hygienické nezávadnosti přiváděného vzduchu
 • sběrná šachta kondenzátu pro nepodsklepené objekty
 • odvod kondenzátu s kulovým sifonem pro nepodsklepené objekty průchodka zdí pro odborné zavedení potrubí do objektu