RAUDRIL Rail PP drenážní potrubí

Vysocezátěžové potrubí používané k odvodňování při výstavbě železnic a tunelů

RAUDRIL Rail PP je plnostěnné drenážní potrubí kruhového průřezu používané v náročných případech odvodnění. Toto drenážní potrubí může být přímo zabudováno v drážním tělese dle zpracovaných statických výpočtů. Pro daná řešení jsou k dispozici potrubí o tuhosti SN 8 a SN 16. Statickému i dynamickému zatížení toto nezničitelné potrubí RAUDRIL Rail PP odolává bez problémů.

Vlastnosti:

 • rozměry DN 160, 200, 250, 315 a 400
 • stavební délka: 6 m
 • typy perforací: částečně perforovaný LP (perforace ca 220°), víceúčelový MP (perforace ca 116°, vodotěsné spojení s těsnícím kroužkem), celoperforované TP (perforace přes celý průřez), transportní potrubí UP (neperforované, vodotěsné s těsnícím kroužkem pro tansport drenážních vod)
 • standardní šířka perforace 1,6 mm (SN8), vstupní plocha vody > 50 cm²/m
 • speciální perforace 5 mm-Schlitzung (SN8, SN16), vstupní plocha vody > 100 cm²/m
 • barva: azurověmodrá – pro potrubí
 • kruhová tuhost podle EN ISO 9969>8 kn/m² = SN8
  Dodáváno také v SN16
 • certifikováno v akreditovaných zkušebních ústavech
 • kompaktní se systémy AWADUKT PP a KG - trubky a tvarovky
 • kompletní program tvarovek v dané tuhosti
 • barva: azurověmodrá – pro tvarovky
 • na přání možno dodat i jinou šíři perforace.

Přednosti

Vysocezátěžový trubní systém z nezničitelného polypropylenu PP-HM dle DIN EN 1852 nabízí výhody ve všech úrovních s vysokými nároky na bezpečnost:

 • použitelný pro vysoká statická a dynamická zatížení
 • prokázaná odolnost na čištění vysokým tlakem 340 bar dle DIN V 19517
 • vynikající hydraulické vlastnosti z důvodu hladkého vnitřního povrchu a nízké tolerance hrdel
 • vedle standardní šířky perforace 1,2 mm je také nabízena šířka perforace 5 mm
 • Značně odolný k bodovému zatížení, potrubí je možné obsypávat velmi hrubozrnným materiálem
 • velmi vysoká odolnost proti rázovému poškození
 • rychlá pokládka díky 6 m stavební délce a násuvným hrdlům
 • kvalitní pokládka díky označení vrcholu potrubí
 • garantovaná dlouhodobá životnost materiálu z důvodu, že materiál neobsahuje žádné příměsy.

Dodávaný sortiment

 • částečně perforované, víceúčelové, celoperforované a stejně tak i transportní potrubí s šířkou perforace 1,6 mm nebo 5 mm (na přání možno dodat i jinou šíři perforace) 
 • kompletní program tvarovek (shlédněte program "AWADUKT PVC SN8 classic")
 • Raudril-Rail - šachetní program z PP, DN 400 a 500 (shlédněte program "RAUDRIL Rail šachty")
 • šachty DN 1000 (shlédněte AWASCHACHT PP DN 1000)
 • univerzální šachta DN 400 (shlédněte program "univerzální šachta DN 400")
 • šachty DN 500, 600, 800.