Bezvýkopová sanace

Verlegung U-Liner AC DN 300

Pokládka U-Liner AC DN 300

Einziehen des U-Liners AC in bestehenden Kanalschacht

Zavádění U-Liner AC do existujícího kanálu

U-Liner Trommel mit 229 Metern Wickellänge

U-Liner buben s délkou 229 metrů

U-Liner AC mit klebbarer Innenschicht

S novým U-Liner AC je možné bezpečné a hospodárné napojení na domovní přípojku

Über den Schacht hinweg eingezogener U-Liner AC

U-Liner AC zaveden do kanalizační šachty

S REHAU systémy pro bezvýkopovou pokládku potrubí Vám nabízíme odborné řešení pro nejrůznější druhy pokládky.

Řada výrobků U-Liner a RAULINER, patřící do skupiny způsobu sanace Close-Fit (těsně přiléhající) je používána k obnově potrubí pro vedení plynu, pitné vody, kanalizace a průmyslového vedení nebo i pro novou pokládku.