Hospodaření s dešťovou vodou

Regenwasserbewirtschaftung

V moderní době nabývá stále více na významu ekologické a hospodárné využívání vody jako strategické suroviny. Vedle zachování podzemních vodní zdrojů je tématem snížení zatížení kanalizačních řadů. Tato témata jsou v řadě zemí již podporována příslušnými zákonnými úpravami a nařízeními.

REHAU Vám pro tuto oblast nabízí technicky promyšlené a moderní systémy, které vyřeší Vaše problémy.