Drænrør

Drænrør til infrastrukturen.

Det er nødvendigt med et vandafledningssystem, der er afstemt til hvert enkelt krav, hvis du ønsker en økonomisk og sikker udnyttelse af vejanlæg og jordarealer. Det er nødvendigt uanset om det er for at forhindre nedsivning af vand, at forberede terrænet til bygninger eller forhindre grundvandsskader på bygninger.