RAUGEO collect - konventionel jordvarme

Fladekollektorer til effektiv opvarmning

Ved hjælp af RAUGEO jordvarmekollektoren, der lægges horisontalt, udvindes der varme fra jorden i en frostfri dybde på ca. 1,5 m.

På grund af jordvarmekollektorens høje modstandsdygtighed over for mekaniske beskadigelser fx punktbelastninger, kan den opgravede jord som regel anvendes igen som ballast. Du sparer derfor at skulle udskifte jorden og reducerer udlægningsomkostningerne markant.

REHAU tilbyder også jordvarmekollektorer af PE 100 og PE 100-RC, hvor der stilles færre krav til punkt- og temperaturbelastningen end ved PE-Xa.

Fordele

 • Resistent rørmateriale PE-Xa (tværbundet polyethylen) er uimodtagelig over for ridser
 • PE-Xa rørene har en høj driftssikkerhed
 • Omkostninger til udskiftning af jorden falder bort, da det ikke er nødvendigt med den sædvanlige sandballast
 • Lave driftsomkostninger og en høj nyttevirkning
 • Forbedret nyttevirkning, da den opgravede jord genanvendes
 • Let at udlægge på store arealer

Anvendelsesmuligheder

 • Til opvarmning i forbindelse med en varmepumpe
 • Kan anvendes ved store arealer (fra 200 m2)
 • Rentabel udlægning med gængse maskiner
 • Optimal i kombination med fladeopvarmning

Produktprogram

RAUGEO-programmet består af alle nødvendige komponenter indtil tilutningen til varmepumpe:

 • Tilslutningskabler
 • Fordelerbrønde
 • Murgennemføring
 • Ethylenglykol

Kundeportal-Login