Energikoncepter

Vedvarende energikilder til sæsonbestemt varmelager

Sæsonbestemt varmelagring er en af nøglekomponenterne, når vi taler om vedvarende energikilder.

Hvis man anvender et sæsonbestemt varmelager kan man ved hjælp fra vedvarende energikilder forsyne systemer, der er større end 100 kW.

Følgende varmekilder er velegnede til dette koncept:

 • Fjernvarmeanlæg
 • Industrispildvarme
 • Solpaneler

Komponenter

Ud over de tre hovedkomponenter, varmekilden, varmelagringen og varmeaftageren, kan yderligere komponenter anvendes:

 • Korttids-bufferlager:
  Store ændringer i varmekildens ydelse skal opfanges via et bufferlager, før de kan lagres i jorden. Især ved solpaneler er et bufferlager nødvendigt til at opfange spidsydelser.
 • Højtemperatur-varmepumpe:
  Der skal installeres en varmepumpe, hvis du ønsker en afladning af lageret under den nødvendige temperatur i fjernvarmenettet. Varmepumpen sørger for, at temperaturen i jordslangevarmelagringen kommer ned på den ønskede fjernvarmenettemperatur. Varmepumpen er i de fleste tilfælde en specialinstallation for at kunne udnytte de store temperatursvingninger i jorden.
 • Spidsbelastningsanlæg:
  Alt efter anvendelse og energikoncept kan det være mere økonomisk at opfange spidsbelastningerne med et spidsbelastningsanlæg. På den måde kan resten af systemet udlægges til normale temperaturer. Spidsbelastningsanlægget går i gang ved spidsbelastninger.

Kundeportal-Login