M00-D1682_03 - 1085008

Bæredygtig viden!

RAUKANTEX eco.protect

At tage ansvar for de kommende generationer er en central del af REHAU's DNA. Bæredygtighed er derfor en integreret del af virksomhedsstrategien - også for RAUKANTEX.

RAUKANTEX-kantbånd er et af de længstvarende produkt programmer hos REHAU og rygraden i vores produktverden inden for Furniture Solutions. Både i produktionen, men også blandt vores medarbejdere, inden for energi, indkøb og endda emballage, drejer meget sig om bæredygtighed. Vores mål er løbende at øge brugen af genbrugsmaterialer og polymerer på ikke-fossilt grundlag og at reducere CO2-udledningen.

Emballeringsløsninger

Hvor det er muligt, bruger vi bæredygtig emballage eller emballage fremstillet af genbrugsmaterialer. Vi samarbejder med partnere, som også følger princippet "reducér - genanvende - genbruge". For én ting er sandt: Den bedste emballage er den, der ikke er nødvendig. Vi understreger også dette over for vores leverandører i vores adfærdskodeks for leverandører. Sammen med vores kunder søger vi efter individuelle og passende bæredygtige emballageløsninger. For REHAU-koncernen var andelen af emballage fremstillet af bæredygtige materialer i 2019 allerede på 65 %.

F.eks. anvendes der i høj grad europaller på vores fabrikker, og de anvendte træplader er allerede erklæret bæredygtige. Desuden anvendes der i nogle områder også folier og emballeringsbånd af op til 100 % genanvendte materialer.

Energie


Energi

Vi reducerer vores forbrug af energi og ressourcer så meget som muligt og investerer konstant i moderne teknologier og udstyr. Gas-, el- og vandforbruget kontrolleres ved hjælp af moderne overvågning på vores fabrikker. Men det er ikke alt: Ved hjælp af overvågning på tværs af fabrikkerne og detaljeret, rutespecifik overvågning ved hjælp af moderne sensorteknologi kunne der opnås en besparelse på 17 % på elektricitet (kWh/kg) (2018 i forhold til 2009).

Vores mål: Vi ønsker at udnytte alle potentielle besparelser og opnå CO2-neutralitet. På vores fabrikker er vi opmærksomme på at overholde de nyeste internationale standarder. Vores fabrikker i Visbek, Rehau og Tortosa er f.eks. certificeret i henhold til ISO 50001, og hele den europæiske kantbåndsproduktion anvender allerede 100 % klimaneutral elektricitet.

Produktion

Ud over løbende at øge andelen af genanvendt returmateriale og postindustrielt genbrugsmateriale i vores produktionsområder sigter vi mod at maksimere elimineringen af skadelige stoffer i vores produkter. Vi anvender f.eks. ingen blyholdige pigmenter og har stort set ingen klorholdige forbindelser i klæbefremmere og trykfarver.

Hvor det er muligt, behandler og genbruger vi produktionsaffald (ISO 14001-certificeret miljøstyringssystem). Der gælder høje bæredygtighedsstandarder for os og vores leverandører (Supplier Code of Conduct). Vi køber certificerede råmaterialer, både på produkt- og emballageniveau.

Medarbejdere

Vi flytter mennesker, og vores medarbejdere flytter REHAU: Dette har været et fast princip i årtier. Derfor skaber vi et værdsættende arbejdsmiljø uden lavtlønsproduktion, udnyttelse og børnearbejde på alle vores produktionssteder og for alle vores medarbejdere (Supplier Code of Conduct). Hvor det er muligt, tager vi hensyn til personlige livssituationer.

Vi sikrer en attraktiv aflønning alle steder og fremmer mangfoldighed og kulturel mangfoldighed.

Og vi går også med et godt eksempel inden for inklusion og deltager f.eks. i regionale og nationale kampagner om udsigter og muligheder for handicappede i deres umiddelbare arbejdsmiljø.

Bestilling af kantprøver

Lad dig inspirere af vores RAUKANTEX-kanter og bestil gratis kantprøver

Bestilling af kantprøver

Engineering progress

Enhancing lives

Request sample

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection