980-D212_257928_0 - 257928

REHAU er klar til EU's nye klimakrav

Fra januar 2023 er der indført klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

18.04.2023

Der er 2 nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger:

Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA)
Nybyggeri over 1000 m² skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv./m²/år. Det betyder, at producenter, bygherrer og rådgivere skal kunne beregne og dokumentere data for nye bygninger og de anvendte materialer.

EPD (MILJØVAREDEKLARATIONER)

Pr. 1. januar 2023 skal der foreligge en EPD, ”Environmental Product Declaration”, dvs. en miljøvaredeklaration for byggematerialer.
Vinduesindustrien har udarbejdet EPD’er for plast, træ- og træ/alu-vinduer, jf. https://www.epddanmark.dk/epd-databasen/vinduesindustrien/

DGNB-CERTIFICERING

DGNB står for ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“ og er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri.

FIRMAPROFIL

REHAU A/S tilbyder komplette vindues- og dørsystemer i fiberkomposit, RAU-FIPRO.
Vi leverer også isoleringsprofiler til den danske træ-/alu-industri med henblik på forbedring af U-værdier.
RAU-FIPRO er et fiberkompositmateriale, som er udviklet af REHAU og anvendes under ekstreme forhold, fx ved Formel 1 og i flykonstruktion.

Den patenterede profil-kerne af RAU-FIPRO giver maksimal stabilitet og høj varmeisolering uden kompromisser.

Læs mere her

Yderligere oplysninger fås på www.rehau.dk, tlf. 46 77 37 00 og mail rehau@rehau.dk

Engineering progress

Enhancing lives