RAUPIANO PLUS kiinteistöviemäri

db-viemäri RAUPIANO PLUS

Luotettava db-viemäri RAUPIANO PLUS alittaa RakMK:n osan C1 tiukimmat äänieristykselle asetetut vaatimukset (28 dB) ja ehkäisee häiritsevät virtausäänet. Alle 20 dB(A) melutaso täyttää jo nyt tulevaisuuden vaatimukset.

 • Putken kolme toiminnallista kerrosta varmistavat luotettavan viemäröinnin, vaimentavat ääntä ja takaavat luotettavan asennuksen jopa -10 °C lämpötilassa
 • Optimaalisesti muotoillut muoto-osat varmistavat viemäröinnin toimivuuden ja minimaaliset virtausäänet
 • Patentoidut kiinnikkeet eristävät tehokkaasti runkoäänet
 • Vahvistetut ääntä vaimentavat käyrät kohdissa, joissa äänenvaimennus on tärkeintä, esim. pohjakulmissa

Taloudellisuus

 • Pistoyhteet ja mittojen mukaan valmistetut osat lyhentävät asennusaikaa jopa 30 % tavallisiin SML-valurautaputkiin verrattuna
 • Suunnittelu ja käyttö noudattaa samaa periaatetta kuin tavalliset HT-PP-järjestelmät, identtisten mittojen ansiosta
 • Liittyminen HT-PP ja PVC viemäriin onnistuu ilman välikappaleita

Kokonaisratkaisu omakotitaloista suurkohteisiin

 • Murtumaton asennus jopa alhaisissa lämpötiloissa -10 °C saakka
 • Laaja valikoima DN 40-200
 • Kestää kuumaa vettä, kemikaaleja ja on korroosiovapaa
 • RAUPIANO soveltuu myös REHAUn keskusimurijärjestelmän ja siihen kuuluvien lisätarvikkeiden asennukseen

Link: CAD RAUPIANO PLUS

Sisäviemäröinti RAUPIANO PLUS –järjestelmällä

RAUPIANO PLUS –putkissa on innovatiivinen, kolmikerroksinen seinämärakenne:

• Kulutusta kestävä ja liukas PP-sisäpinta

• Jäykkä välikerros mineraalivahvistettua polypropeenia ääntä vaimentavilla täyteaineilla

• Sitkeä ja iskunkestävä PP-pintakerros

Nämä ominaisuudet varmistavat markkinoiden parhaat äänenvaimennusarvot, mahdollistavat asennuksen -10 °C saakka ja suuremman jäykkyyden (rengasjäykkyys >4 kN/m² standardin EN ISO 9969 mukaan). RAUPIANO PLUS –putket sopivat standardien EN 12056 ja DIN 1986-100 mukaisiin viemärijärjestelmiin rakennusten sisällä ja kaivantoasennuksiin rakennusten sisä- ja ulkopuolelle. Omakotitaloista suurkohteisiin, uudisrakennuksista saneeraukseen.

Viemärijärjestelmän mitat vastaavat standardia DIN EN 1451-1 ja ovat näin yhteensopivia nykyisten HT-PP ja PVC-järjestelmien kanssa

Järjestelmäkomponentit

Muoto-osat

Täydellinen muoto-osavalikoima DN 40, DN 50, DN 75, DN 90, DN 110, DN 125, DN 160 ja DN 200 kattaa lähes kaikki käyttökohteet.

Optimaalisesti muotoillut muoto-osat varmistavat viemäröinnin toimivuuden ja mahdollistavat tilaa säästävät ratkaisut. Innovatiiviset haarayhteiden sisähalkaisijat omaavat esim. suuremman viemäröintitehon ja pystyvät siten johtamaan pois jopa 20 % enemmän likavettä kuin tavalliset haarayhteet. RAUPIANO PLUS –kulmissa nimellishalkaisijalla DN 90 - DN 125 on paksumpi seinämä käyrän kriittisissä kohdissa ja ne omaavat siten erinomaiset äänenvaimennusarvot.

Kiinnitys

Putkien virtausääniä vaimennettaessa on vuosikymmenien ajan kiinnitetty huomiota ilmaäänien eristykseen. Niiden eliminointiin käytettiin erittäin raskaita ja tiiviitä putkia. Nykyaikaisessa rakennusten eristyksessä on huomioitava vielä yksi äänikomponentti. Myös runkoääni on merkittävä häiriötekijä. Patentoitu, eristävä tuki- ja kiristyskiinnikkeestä koostuva kiinnitys vähentää merkittävästi runkoäänien johtumista. Se täyttää näin RakMK:n osan C1 äänieristykselle asetetut vaatimukset (28 dB). Fraunhofer Instituutin SFS 14366 mukainen koestustodistus todistaa parhaan mahdollisen melusuojauksen rakennuksissa.

Palosuojaus

Passiivinen palosuojaus, joka estää liekkien, savun ja palokaasujen tunkeutumisen palo-osastoivien putkiläpivientien läpi, on pakollinen rakennuksissa. RAUPIANO PLUS –järjestelmällä tämän vaatimuksen täyttäminen on helppoa. Testatut ja hyväksytyt palosuojamansetit on helppo kiinnittää seiniin ja kattoon tai voidaan asentaa suoraan valuun. Palosuojauksen tiiviys on helppo tarkastaa yhdellä silmäyksellä. Tulipalossa erityinen täytemateriaali laajenee jo n. 160 °C lämpötilassa 18-kertaiseksi ja tiivistää putkiläpiviennin. Se estää näin luotettavasti palon leviämisen seuraavaan osastoon.

Video

Ota yhteyttä sähköisesti

RAUPIANO PLUS – kiinteistöviemäriä varastoivat tukkurit

Lue lisää REHAU Talotekniikan yhteistyökumppaneista