Tietosuojakäytäntö

REHAU arvostaa kiinnostustasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. Haluamme, että tunnet olosi turvatuksi, kun otat yhteyttä REHAUun. Tästä syystä meille on erittäin tärkeää, että henkilötietosi, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, jotka annat meille, kun otat yhteyttä REHAUun, on turvattu.

Tämä tietosuojakäytäntö on tarkoitettu kaikille, joiden kanssa REHAU on vuorovaikutuksessa, mukaan lukien asiakkaat, toimittaja, palveluntarjoajat, muut liikekumppanit, sidosryhmät, verkkosivustojemme kävijät, sovellustemme käyttäjät, muut tuotteidemme tai palveluidemme käyttäjät ja toimipisteidemme vieraat (yhdessä "sinä"). Se sisältää GDPR-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot.

1. Käsitteet

Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakien puitteissa.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka viittaavat tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Käsittelyä ovat kaikki ilman automaattisia prosesseja suoritetut toimenpiteet tai henkilötietoihin liittyvät menettelyt, kuten kerääminen, järjestäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, lukeminen, kysyminen, käyttö, julkistaminen siirtämällä, levittämällä tai muulla tavoin, vertailu ja liittäminen, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.

Muita tietosuojaan liittyviä käsitteitä käytetään GDPR-asetuksen 4 artiklan määritelmien mukaisesti.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau

3. Käsittelyn yleiset tarkoitukset ja oikeusperustat

REHAU kerää ja käsittelee henkilötietojasi erityisesti seuraavissa tapauksissa:

 • kun otat meihin suoraan yhteyttä esimerkiksi verkkosivustomme tai REHAU-asiakaspalvelun kautta tai jos vierailet toimipisteissämme, osallistut tapahtumiimme, asiakastyytyväisyyskyselyihin ja kilpailuihin ja olet kiinnostunut tuotteistamme tai palveluistamme tai sinulla on jokin muu pyyntö.
 • kun sinä tai työnantajasi ostatte tuotteita tai palveluja suoraan meiltä.
 • Jos sinä tai työnantajasi pyytää tietoja tuotteistamme ja palveluistamme (esim. esitteiden tai hinnastojen lähettäminen).
 • kun ostat tai käytät REHAU-tuotteita.
 • Jos sinä tai työnantajasi tarjoatte tai myytte meille tuotteita tai palveluja.

Auta meitä pitämään tietosi ajan tasalla ilmoittamalla meille kaikista henkilötietojesi ja erityisesti yhteystietojesi muutoksista.

Siltä osin kuin REHAU käsittelee henkilötietoja, tämä koskee erityisesti nimeäsi ja yritysyhteystietojasi, kuten yritystä, tehtävää, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta, sekä sopimus- ja tapahtumatietoja. Muita tietoluokkia voidaan kerätä jäljempänä yksityiskohtaisesti kuvattuja erityistarkoituksia varten.

Sen lisäksi, että keräämme tietojasi verkkosivuillamme olevien yhteydenottolomakkeiden kautta, keräämme tietoja myös suoraan sinulta tai yleisesti saatavilla olevista lähteistä (esim. kaupparekisteristä, viranomaisilta, Internetistä), jos se on tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi.

4. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperustat

Seuraavassa kerromme, mihin tarkoituksiin REHAU käsittelee henkilötietoja. Jos kyseessä ei ole toistuva tapahtuma, REHAU viittaa näihin tietoihin yleensä uudelleen erikseen erityisessä käsittelytilanteessa ja antaa tarvittaessa lisätietoja.

4.1. Tietojen käsittely sopimusten valmistelua, solmimista ja täytäntöönpanoa varten

Valmistavana yrityksenä REHAU käsittelee henkilötietoja osana hankinta- (ks. myös 4.10.) ja myyntiprosesseja sekä sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten. Tätä tarkoitusta varten tietoja käsitellään erityisesti sopimuksen tekemistä, tarjousten käsittelyä, asiakasneuvontaa, tavaroiden hankintaa, tuotantoa ja toimitusta, sopimusten hallinnointia ja valitusten käsittelyä varten.

Näiden toimien yhteydessä käsitellään erityisesti seuraavia tietoluokkia:

 • Yhteystiedot / henkilötiedot (sukunimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite jne.)
 • Logistiikkatiedot, kuten toimitusosoite
 • Sopimustiedot, maksutiedot

Tässä yhteydessä voi olla tarpeen, että välitämme tietoja kolmansille osapuolille, jotka ovat mukana toimitusketjussa tai joita muutoin tarvitaan sopimusvelvoitteiden täyttämisessä tarjouksen laatimiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Liikekumppaneidemme luottokelpoisuuden tarkistamiseksi käsittelemme luottolaitoksilta (esim. Suomen Asiakastieto) saamiamme tietoja lakisääteisten ehtojen mukaisesti. Lisäksi REHAU pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa asiakkaiden maksukokemukset pisteytysyrityksen (Creditreform, Bisnode) maksukokemuspooliin maksuhäiriöriskin minimoimiseksi. Tämä ei koske maksukokemuksia luonnollisten henkilöiden kanssa.

Rahoitustapahtumien optimoimiseksi REHAU pidättää itsellään oikeuden luovuttaa yritysasiakkailtaan olevat saamiset jälleenrahoitusyhtiölle osana saatavarahoitusta. Ainoastaan yritykseen liittyvät tiedot (velallisen nimi, syy, määrä, saatavan erääntymispäivä) välitetään saatavarahoitusta varten. Jälleenrahoitusyhtiö luovuttaa edellä mainittuja yritystietoja kolmansille osapuolille luottokelpoisuuden arviointia varten siinä määrin kuin se on tarpeen saatavan tarkistamiseksi.

Siltä osin kuin kyse on henkilötiedoista poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa, saatavarahoituksen oikeusperusta on GDPR-asetuksen 6 artiklan kohta 1 f.

Jos tietoja kerätään suoraan kyselyn käsittelyä tai sopimuksen täytäntöönpanoa varten, REHAU ilmoittaa sinulle kussakin tapauksessa, mitkä tiedot ovat ehdottoman välttämättömiä. Siltä osin kuin sopimuskumppani et ole sinä itse, vaan työnantajasi tai muu kolmas osapuoli, joka on sopimussuhteessa sinuun tai työnantajaasi, tietojen käsittely perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan kohtaan 1 f. Tietoja käsitellään siltä osin kuin tietoja tarvitaan sopimusvelvoitteiden täyttämiseen tai muiden oikeudellisten, esimerkiksi tuotevastuulain mukaisten velvoitteiden ja velvollisuuksien täyttämiseen (esimerkiksi tiedotus-, selvitys- ja varoitusvelvollisuus).

Jos käsittely suoritetaan GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 f perusteella, voit milloin tahansa vastustaa sitä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä.

4.2. Asiakasportaalin käyttö

REHAU tarjoaa asiakkailleen asiakasportaalin, jonka avulla tilausten käsittelyä voidaan yksinkertaistaa ja jossa on pääsy tiettyihin tuotekonfiguraattoreihin ja muihin palveluihin. Rekisteröitymisen yhteydessä sinulle ilmoitetaan, mitä tietoja asiakasportaalin käyttö edellyttää. Tarkoitus ja oikeusperusta on kuvattu kohdassa 4.1. Muita vapaaehtoisia tietoja käytetään yhteydenottoihin (ks. kohta 4.10).

Asiakasportaalia käytettäessä yksittäiset tapahtumat tallennetaan ja arkistoidaan lakisääteisten tallennussäännösten mukaisesti GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 c perusteella.

Voit milloin tahansa lopettaa asiakasportaalin käytön ja henkilötietojesi tallentamisen asiakasportaaliin, jos ne eivät ole tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Ota tätä varten yhteyttä omaan myyntikonttoriisi: Ota yhteyttä. Tämä ei vaikuta aiempien tapahtumien tallentamiseen.

4.3. Toimittajaportaalin käyttö

REHAU ylläpitää toimittajaportaalia. Kun rekisteröidyt toimittajaksi, sinulle ilmoitetaan rekisteröintiin tarvittavien tietojen tyyppi ja laajuus. Tietoja käytetään kaikissa tavaroiden ja palvelujen hankintaan liittyvissä liiketoimintaprosesseissa, mukaan lukien laadunvarmistustoimenpiteet, toimittajasuhteiden hallinta, sopimusten käsittely, riskienhallinta, tieto- ja viestintäjärjestelmien käyttö, sisäisten prosessien optimointi ja toimittajaportaalin hallinnointi. Näitä tarkoituksia varten voi myös olla tarpeen, että välitämme henkilötietojasi REHAU-konsernin muille yrityksille ja että nämä konserniyhtiöt ottavat sinuun yhteyttä.

4.4. Osallistuminen tapahtumiin ja vierailu paikan päällä (GDPR:n 6 artiklan kohta 1 f)

Tapaamme sinut mielellämme henkilökohtaisesti paikan päällä tai jossakin tapahtumassamme. Käsittelemme henkilötietojasi tapahtumien järjestämiseksi ja toteuttamiseksi sekä tiedotusmateriaalin toimittamiseksi sinulle. Tapahtumien yhteydessä voimme välittää tiedot puhujille ja osallistujille. Tämä on tärkeää tapahtuman sujuvuuden varmistamiseksi. Käytämme tässä yhteydessä kerättyjä tietoja myös tapahtumien arviointiin ja seurantaan.

REHAU käyttää myös SurveyMonkeyn toimintoja palautteen saamiseksi. Kun osallistut kyselyyn, sovelletaan SurveyMonkeyn tietosuojakäytäntöä (https://www.surveymonkey.fi/mp/legal/privacy-policy).

Tapahtumien dokumentointia sekä lehdistö- ja suhdetoimintaa varten tapahtumista voidaan tehdä kuva- ja videotallenteita. Tässä yhteydessä käsitellään myös henkilötietoja (kuvia). Voit milloin tahansa vastustaa tätä käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä. Tässä tapauksessa pyydämme sinua ilmoittamaan nämä syyt etukäteen valokuvaajille tai järjestäjille, jotka huomioivat vastalauseesi ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin.

4.5. Palvelujen käyttö (neuvonta)

Tuotteiden ja järjestelmäratkaisujen lisäksi REHAU tarjoaa kattavia palveluja. Näihin kuuluvat myös neuvonta- ja muut palvelut, joita tarjoamme puhelimitse, sähköpostitse, yhteydenottolomakkeella ja tietyissä olosuhteissa paikan päällä. Näiden palvelujen avulla haluamme tukea sinua REHAU-järjestelmien valinnassa, käytössä ja soveltamisessa.

Palvelujen puitteissa voidaan tallentaa yhdessä kyseisten tuotteiden ja ongelman kanssa tähän tarkoitukseen tarvittavat tiedot, jotka annat meille palvelupyynnön yhteydessä, kuten yhteystiedot / henkilötiedot (sukunimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite jne.). Tällä tavoin haluamme varmistaa, että voimme aikaisemman palveluhistoriasi perusteella neuvoa sinua tarkemmin, jos sinulla on myöhemmin kysyttävää. Tallentamisen perusta on oikeutettu intressi oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen neuvontaan. Tietosi tallennetaan vain suoraan palvelutapauksen yhteyteen. Siltä osin kuin palvelutiedot ovat merkityksellisiä vastuutapausten puolustuksen kannalta, erityisesti tuotevastuutapauksissa, REHAU käsittelee niitä myös tätä tarkoitusta varten. Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, viimeistään tähän vastuuseen sovellettavien vanhentumisaikojen päätyttyä.

Siltä osin kuin tietoja käsitellään ainoastaan GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 f perusteella, sinulla on oikeus vastustaa tietojen tallentamista henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä.

4.6. Pääsy yrityksen tiloihin tavaroiden toimittamista tai palvelun tai työn suorittamista varten

Tässä tapauksessa tallennamme sopimussuhteen toteuttamiseksi suoraan tarvittavien tietojesi, kuten sukunimen, etunimen, yrityksen, laskutustietojen ja ajoneuvon tunnistetietojen lisäksi myös REHAUssa oleskelusi keston GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 f perusteella. Tavoitteena on, että rakennuksessa tai tiloissa olevat henkilöt ovat tiedossa hätätilanteessa ja evakuointitilanteessa. Jos liikut työasioissa, oleskelun kestoa voidaan käyttää myös sisäisten prosessien tarkistamiseen ja optimointiin sekä palvelutietojen (esim. laskujen) oikeellisuuden tarkistamiseen.

Tavaroiden toimituksen aikana kameroita käytetään eri paikoissa logististen prosessien valvontaan.

Lakisääteisten vaatimusten tai GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 f perusteella myös kävijän saamat turvallisuusohjeet dokumentoidaan liikenneturvallisuusvelvoitteiden täyttämisen osoittamiseksi .

Luonnollisesti voit koska tahansa vastustaa GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 f perusteella tapahtuvaa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä.

Kaikki videovalvonta tapahtuu avoimesti toimipaikoissamme. Tästä ilmoitetaan asianmukaisilla kylteillä. Tämä videovalvonta turvaa tuotanto- ja tietojenkäsittelytilamme. Näin varmistetaan henkilötietojen entistäkin parempi suojaus.

4.7. Yritysviestintä ja ulkoinen esittely (GDPR:n 6 artiklan kohta 1 f)

Tapahtumiin osallistumisen, messuosastollamme vierailun ja muiden tapahtumien yhteydessä tapahtumista otetaan kuvia ja videotallenteita tapahtuman dokumentointia, lehdistö- ja suhdetoimintaa sekä yritysviestintää varten. Tässä yhteydessä käsitellään myös henkilötietoja (kuvia).

Kuvamateriaali julkaistaan sähköisesti sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, sekä painetussa mediassa. Käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan kohta 1 f yritysviestinnän osalta ja Saksan tekijänoikeuslain 23 § soveltuvin osin.

Kuvatallenteista kerrotaan kunkin yksittäisen tapahtuman yhteydessä siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista ja oikeudellisesti kohtuullista. Jos käsittely suoritetaan GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 f perusteella, voit milloin tahansa vastustaa sitä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä. Voit käyttää tätä oikeutta ilmoittamalla nämä syyt etukäteen valokuvaajalle, joka ottaa ne asianmukaisesti huomioon työssään. Annamme mielellämme lisätietoja tapahtumakohtaisesti.

4.8. Vaatimustenmukaisuus, lainvalvonta ja rikosten ehkäiseminen (GDPR:n 6 artiklan kohta 1 f)

REHAU käyttää henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa oikeudellisten vaatimusten esittämiseen ja puolustautumiseen oikeusriidoissa. Tietoja voidaan käyttää myös rikosten ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen tai paljastamiseen yrityksen vaatimustenmukaisuusvaatimusten puitteissa.

Tätä tarkoitusta varten käytetään edellä mainittujen tietoluokkien lisäksi luottokelpoisuustietoja, käyntitietoja, tilitietoja sekä kirjeenvaihto-, osto- ja myyntitietoja siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä tarkoitusta varten. REHAU käyttää myös sisäistä ilmiantojärjestelmää, jonka kautta voi antaa nimellisiä ja nimettömiä vihjeitä vaatimustenmukaisuusrikkomuksista. Nämä tiedot poistetaan tai anonymisoidaan täysin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tai välittömästi asian käsittelyn päätyttyä.

Turvallisuus varmistetaan myös rakennusten ja laitosten turvallisuusjärjestelmillä sekä tietojenkäsittelytilojemme turvaamiseen tarkoitetuilla järjestelmillä, kuten kulunvalvonta tai videovalvonta. Toimipisteissämme edellä mainittuja tarkastuksia tehdään ainoastaan avoimesti. Annamme asiasta lisätietoja paikan päällä.

Käsittelemme henkilötietojasi edelleen liikekumppaneiden tavanomaisten tarkastusten yhteydessä osana vaatimustenmukaisuusvaatimuksia. Siltä osin kuin emme ole pyytäneet henkilötietojasi suoraan sinulta, olemme keränneet ne julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja tietokannoista osana due diligence -prosessiamme. Näistä lähteistä kerättyjä tietoja käsitellään yksinomaan tätä tarkoitusta varten ja ne poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tähän tarkoitukseen. Käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan kohtaan 1 c, jos due diligence perustuu lakisääteisiin vaatimuksiin, tai GDPR:n 6 artiklan kohtaan 1 f, yrityksen oikeutettuun etuun arvioida liikekumppaneitaan riskien vähentämiseksi. Jos käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan kohtaan 1 f, voit vastustaa käsittelyä vastustaa sitä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä.

4.9. Markkinointiviestintä ja markkinatutkimus (GDPR:n 6 artiklan kohta 1 f)

Käsittelemme tietojasi erityisesti markkinointiviestintää, asiakastyytyväisyyskyselyjä, mainoskampanjoita ja kilpailujen toteuttamista varten siltä osin kuin se on laillisesti sallittua GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 f perusteella tai jos annat meille suostumuksesi (GDPR:n 6 artiklan kohta 1 a). Näin voimme edelleen parantaa tuote- ja palveluvalikoimaamme ja toimia entistä kohdennetummin.

Näiden toimintojen puitteissa voidaan käsitellä tätä tarkoitusta varten tarvittavia tietoja, kuten yhteystietoja / henkilötietoja (sukunimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite jne.). Vain siinä määrin kuin meillä on suostumuksesi, käsittelemme myös muita tietoja, jotka annat meille tätä tarkoitusta varten, kuten kiinnostuksen kohteita, henkilökohtaisia mieltymyksiä ja ammatillista tilannetta.

Jos kyseessä on olemassa oleva asiakassuhde tai jos olet antanut siihen suostumuksesi, saat edellä mainitut tiedot yleensä sähköpostitse. Muille liikekumppaneille, jotka eivät ole kuluttajia, tiedot toimitetaan puhelimitse tai analogisesti.

Edellä mainittuja tarkoituksia varten voi olla tarpeen, että välitämme henkilötietojasi REHAU-konserniin kuuluville yrityksille, jotta voimme vastata paremmin toiveisiisi tai parantaa jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme. Voit joka tapauksessa milloin tahansa vastustaa tietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin GDPR:n 21 artiklan luvun 2 mukaisesti tai peruuttaa tulevaa käsittelyä koskevan suostumuksesi milloin tahansa GDPR:n 7 artiklan luvun 3 mukaisesti.

Tuotteidemme, palveluidemme ja liiketoimintaprosessiemme jatkokehittämistä sekä markkinatutkimusta varten analysoimme liiketoimista, sopimuksista ja kyselyistä saamiamme tietoja. Yksittäisiä luonnollisia henkilöitä koskevat päätelmät eivät ole missään tapauksessa mahdollisia. Kunnioitamme luonnollisesti sitä, jos et halua luovuttaa henkilötietojasi asiakassuhteittemme tukemiseen – erityisesti suoramarkkinointiin tai markkinatutkimukseen.

4.10. Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (GDPR:n 6 artiklan kohta 1 c)

REHAUa koskevat erilaiset henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevat oikeudelliset velvoitteet. Nämä koskevat esimerkiksi Saksan kauppalain ja verolain mukaisia kauppa- ja verolainsäädännön säilytyssäännöksiä.

Näiden velvoitteiden noudattamiseksi käsittelemme tietojasi vaaditussa laajuudessa ja tarvittaessa välitämme ne viranomaisille lakisääteisten ilmoitusvelvoitteiden puitteissa.

4.11. Muut käsittelytarkoitukset

Tietoja käsitellään myös laadunhallinnan yhteydessä, asiakastyytyväisyyden määrittämiseksi ja parantamiseksi, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi, tutkimuksen ja tuotekehityksen toteuttamiseksi sekä tietoturvan ja IT-toimintojen parantamiseksi. Viimeiseen kohtaan sisältyy myös käsittely henkilötietojen luvattoman käytön havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Tämän käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan kohta 1 f. Mikäli suostumusta ei ole annettu, käsittelyn yhteydessä ei lähtökohtaisesti tehdä yksittäisiä luonnollisia henkilöitä koskevia päätelmiä.

Yksittäistapauksissa voit vastustaa tätä käsittelyä omaan henkilökohtaiseen tilanteeseesi perustuen.

4.12. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille

Edellä mainittuja tarkoituksia varten tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jotka avustavat rekisterinpitäjää edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamisessa. Siirto tapahtuu joko toimeksiannon perusteella tapahtuvan käsittelyn yhteydessä GDPR:n 28 artiklan mukaisesti, yhteisvastuullisesti GDPR:n 26 artiklan mukaisesti tai tietojen siirtona ammatillisten palvelujen tilaamisen yhteydessä.

Tietojen siirto kolmansissa maissa oleville vastaanottajille (ks. kohta 6 jäljempänä).

5. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeen sitä tarkoitusta varten, miksi tiedot kerättiin, taikka niin kauan kuin se on sallittua lain tai viranomaisten antamien määräysten puitteissa. Poistamme tai lukitsemme tietosi heti kun niitä ei enää tarvita.

Lisäksi poistamme tai lukitsemme tietosi välittömästi, jos perut suostumuksesi tai kiellät oikeutetusti tietojen käsittelyn.

6. Suunniteltu tietojen välitys kolmansissa maissa

Voimme luovuttaa henkilötietosi edelleen muille REHAU-konsernin yrityksille näissä tietosuojaperiaatteissa nimettyjä tarkoituksia varten. Muut yritykset voivat käyttää henkilötietojasi omaksi hyödykseen samoihin tarkoituksiin kuin mekin. Erityisesti ne voivat käsitellä henkilötietojasi nimettyihin tarkoituksiin omaksi hyödykseen. REHAU-konsernin työntekijät pääsevät henkilötietoihisi käsiksi ainoastaan siinä määrin, mikä on tarpeen heidän työtehtäviensä toteuttamiseksi.

Tiedon siirto ETA:n ulkopuolisiin sivukonttoreihin tapahtuu joko komission tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan 3 kohta) tai tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden (yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohta), jotka sisältävät rekisteröityjä koskevat asianmukaiset suojatoimet, perusteella. Tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden teksti löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_fi .

Voimme luovuttaa henkilötietosi edelleen kolmansille osapuolille REHAU-konsernin ulkopuolelle, jotta voimme hankkia teknisiä ja organisatorisia palveluita, joita tarvitsemme nimettyjen tarkoitusten toteuttamiseen tai muun liiketoimintamme toteuttamiseen. Palveluntarjoajat ovat sopimuksen nojalla velvollisia käsittelemään henkilötietoja ainoastaan meidän toimeksiannostamme ja meidän ohjeittemme mukaisesti. Velvoitamme käyttämämme palveluntarjoajat toimimaan teknisesti ja organisatorisesti niin, että henkilötietojen suoja on taattu. Jos palveluntarjoajat ovat sellaisissa maissa, joissa ei ole säädetty Euroopan henkilötietosuojaa koskevan lain tapaisia lakeja, varmistamme sopimuksin, että kyseiset palveluntarjoajat noudattavat lain mukaista tietosuojatasoa (tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet). Lisätietoa aiheesta saa tietosuojavastaavaltamme.

7. Verkkotietojen käyttö / vierailu verkkosivustoillamme

Seuraavassa kerrotaan, mitä tietoja voimme kerätä, kun vierailet verkkosivustoillamme, ja miten käsittelemme niitä. Rehaun verkkosivut voivat sisältää linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivuille, joihin tätä tietosuojakäytäntöä ei sovelleta.

Kun vierailet verkkosivustollamme, tallennamme tietoja käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, vierailusi päivämäärästä ja kellonajasta sekä IP-osoitteestasi. Nämä tiedot ovat välttämättömiä sivujen toiminnan kannalta, erityisesti yhteyden sujuvan muodostamisen varmistamiseksi ja verkkosivustomme kohtuullisen käytön takaamiseksi. Emme voi yhdistää näitä tietoja sinun henkilökohtaisesti.

Emme kerää verkkosivuillamme mitään henkilötietoja ilmoittamatta sinulle. Sinä yksin päätät haluatko luovuttaa meille tällaisia tietoja esimerkiksi rekisteröinnin, tilauksen tai kyselyn yhteydessä.

Lisäksi käytämme verkkosivustollamme erityisesti seuraavia tekniikoita:

7.1. SnapEngage Live Chat -työkalu

Tämä verkkosivusto hyödyntää SnapEngage -palvelua, joka on SnapEngage, LLC:n live-chat. Jos hyväksyt evästeiden oletussivujen toiminnon tai käytät aktiivisesti Live Chat SnapEngagea, tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin. Tällaiset generoidut tiedot siirretään ainoastaan SnapEngagen palvelimelle, joka sijaitsee EU:n alueella, ja tiedot tallennetaan palvelimelle. Näin se, miten käytät chatiä, analysoidaan ja toimitetaan meille raporttina. SnapEngage voi siirtää näitä tietoja kolmansille, mikäli se on laissa määrätty tai kolmas osapuoli käsittelee tietoja SnapEngagen puolesta. SnapEngage ei koskaan yhdistä lyhennettyä IP-osoitettasi muihin SnapEngagen hallussa oleviin tietoihin. Lisätietoja on SnapEngagen tietosuojakäytännössä, johon pääset tästä: http://snapengage.com/privacy-policy/.
SnapEngage jakaa nämä tiedot kanssamme pyynnöstä. Tämä tapahtuu yksinomaan sisäiseen käyttöön ja, jos se on sallittua, myös yhteyden ottamiseksi sinuun.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Kun käytät ”REHAU Chatbot” -palveluamme (esimerkiksi verkkosivustomme www.rehau.com tai mobiilisovellusten kautta). sinun on nimenomaisesti hyväksyttävä tämä sovellus evästeiden oletussivuillamme. Tässä tapauksessa palveluntarjoajat Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ja Botcopy Inc, Santa Monica, CA keräävät ja tallentavat henkilötietoja, mm. Chat-historiaa, IP-osoitteita ja evästeitä. Nämä tiedot ovat REHAU välttämättömiä Rehau Chatbot -palvelun tarjoamiseksi.
Lisätietoa löydät osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja https://www.botcopy.com/privacy/ ja https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Google Analytics web-analyysipalvelu

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Inc:n tarjoamaa web-analyysipalvelua, jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla. Google Analytics käyttää evästeitä (tekstitiedosto, jotka tallennetaan päätelaitteeseesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Kun käytät tätä verkkosivustoa, evästeet synnyttävät tietoa, joka siirretään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimelle USA:ssa. REHAU on aktivoinut IP-osoitteiden anonymisoinnin tällä verkkosivustolla, joten Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle USA:ssa ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google Analytics -työkalun selaimestasi saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä Googlen muihin tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmiston vastaavasti; haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston toimintoja täysimääräisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja Googlen suorittaman näiden tietojen käsittelyn lataamalla selainlaajennuksen, joka on saatavilla linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta löydät osoitteesta https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fi/ tai osoitteesta https://policies.google.com/?hl=fi.
Haluamme huomauttaa, että verkkosivustomme Google Analyticsiin on lisätty koodi "gat._anonymizeIp();" IP-osoitteiden anonymisoidun keräämisen varmistamiseksi (niin sanottu IP-peittäminen).

7.4. Google Tag Manager

Tämä verkkosivusto käyttää Google Tag Manageria, jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla. Tag Manager ei kerää henkilötietoja. Työkalu aktivoi muita tunnisteita, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei käytä näitä tietoja. Jos deaktivointi on tehty verkkotunnus- tai evästetasolla, se pysyy voimassa kaikissa Google Tag Managerilla toteutetuissa seurantatunnisteissa. Löydät Googlen tietosuojakäytännön tästä työkalusta täältä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

7.5. Google Ads Remarketing

Verkkosivustomme käyttää Google Ads Remarketing -toimintoja, joiden avulla mainostamme tätä verkkosivustoa Googlen hakutuloksissa sekä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, jo hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google"). Tätä tarkoitusta varten Google asettaa päätelaitteesi selaimeen evästeen, joka mahdollistaa automaattisesti kiinnostuksen perusteella tapahtuvan mainonnan pseudonyymin evästetunnisteen avulla ja vierailtujen sivujen perusteella.

Lisätietojen käsittely tapahtuu vain, jos olet antanut suostumuksesi siihen, että Google yhdistää selaushistoriasi verkossa ja sovelluksissa Google-tiliisi ja käyttää Google-tilisi tietoja verkkomainosten personointiin. Jos olet kirjautuneena sisään Googleen vieraillessasi verkkosivustollamme, Google käyttää tietojasi yhdessä Google Analyticsin tietojen kanssa luodakseen ja määritelläkseen kohderyhmäluetteloita laitteiden välistä uudelleenmarkkinointia varten. Tätä tarkoitusta varten Google yhdistää henkilötietosi väliaikaisesti Google Analyticsin tietoihin kohderyhmien muodostamiseksi. Voit estää evästeiden asettamisen pysyvästi mainostarkoituksia varten lataamalla ja asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=fi.

Vaihtoehtoisesti voit lukea evästeiden asettamisesta Digital Advertising Alliancen verkkosivuilta www.aboutads.info ja tehdä siihen liittyviä asetuksia. Lopuksi voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja voit erikseen hyväksyä ne tai estää evästeiden asettamisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti. Jos et hyväksy evästeitä, verkkosivustomme toiminnot voivat olla rajoitettuja. Lisätietoja sekä mainontaa ja Googlea koskevat tietosuojasäännökset ovat nähtävissä täällä: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fi.

7.6. Google reCaptchan käyttö

Käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua yhteydenottolomakkeissamme, joiden avulla voit lähettää REHAUlle palvelu- ja tietopyyntöjä.
Kyselyn tarkoituksena on havaita vihamielinen hyökkäys verkkosivustoihimme erottamalla ihmisten tekemät syötteet automaattisista, koneellisista syötteistä. Tämän sovelluksen käyttö on välttämätöntä REHAU:n yhteydenottolomakkeiden kautta tarjoaman palvelun tarjoamiseksi, ja se perustuu näin ollen GDPR:n 6 artiklan I b kohtaan. Se on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi, koska muuten verkkosivusto ei olisi riittävästi suojattu automaattista vakoilua, väärinkäyttöä ja roskapostia vastaan. Näin ollen käyttö on myös palvelun vastaanottajien edun mukaista. Tätä tarkoitusta varten tietosi siirretään Googlelle ja käsitellään siellä. IP-osoite ja tarvittaessa muut Googlen palvelua varten käyttämät tiedot välitetään Googlelle.

Voit siis käyttää yhteydenottolomakkeitamme vain, jos hyväksyt, että Google reCaptchaa käytetään sivuston suojaamiseen.

Poikkeustapauksissa tietojasi voidaan käsitellä myös Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, joissa ei ole riittävää tietosuojan tasoa (niin sanotut kolmannet maat).

Varmistaaksemme riittävän tietosuojan tason henkilötietojen siirrossa myös tässä tapauksessa, ryhdymme lisätoimenpiteisiin yleisen tietosuoja-asetuksen 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti ja varmistamme siten, että siirto on yleisesti ottaen sallittua (esim. tekemällä EU:n vakiosopimuksia).

Siltä osin kuin vakiosopimuslausekkeiden tehokkuutta ei ole lopullisesti selvitetty, perustamme tiedonsiirron vaihtoehtoisesti GDPR:n 49 artiklaan, erityisesti nimenomaiseen suostumukseesi tai yhteydenottolomakkeiden riskittömän toimittamisen välttämättömyyteen.

EU pitää Yhdysvaltoja maana, jonka tietosuoja ei ole riittävällä tasolla; erityisesti on olemassa riski, että Yhdysvaltojen viranomaiset käsittelevät tietojasi mahdollisesti ilman riittävää oikeudellista suojaa valvontatarkoituksiin.

Lisätietoja Google reCAPTCHA:sta ja tietosuojakäytännöstä on osoitteessa https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html tai https://www.google.com/privacy

Tämän tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Seuraavat tiedot toimitetaan rekisterinpitäjälle palvelun itsenäistä tarjoamista varten, puolustautumista vihamielisiä hyökkäyksiä vastaan: Verkkopyyntösi, IP-osoitteesi, selaimen tyyppi, selaimen kieli, pyyntösi päivämäärä ja kellonaika, yksi tai useampi eväste, joka voi tunnistaa selaimesi.

Jos et hyväksy Google reCAPTCHA:n käyttöä, älä täytä yhteydenottolomakkeita, joissa käytetään Google reCAPTCHAa!

Jos haluat käyttää REHAUn palveluita ilman Google reCAPTCHAa, voit lähettää meille sähköpostia tai kirjeen milloin tahansa, ja me käsittelemme pyyntösi muulla tavoin.

7.7. Facebook-lisäosa

Käytämme verkkosivustollamme Facebook Inc:n "vierailijan toimintapikseliä", jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla. Sen avulla voidaan seurata verkkosivukävijöiden käyttäytymistä, kun kävijät ohjataan tarjoajan verkkosivuille sen jälkeen, kun he ovat napsauttaneet Facebook-mainosta. Tällä toiminnolla analysoidaan Facebook-mainosten tehoavuutta tilastollisia tarkoituksia ja markkinatutkimukseen liittyviä tarkoituksia varten, ja sen avulla voidaan optimoida tulevaa mainontaa. Kerätyt tiedot ovat meille anonyymeja, emmekä voi päätellä käyttäjien henkilöllisyyttä niistä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot, jotta yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja jotta Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin tietosuojakäytännön mukaisesti: https://fi-fi.facebook.com/about/privacy/.

Tietojen avulla Facebook ja sen yhteistyökumppanit voivat näyttää mainoksia Facebookissa ja sen ulkopuolella. Näistä syistä tietokoneellesi voidaan tallentaa myös eväste.

Voit kieltää Facebookin pikselien keräämisen ja tietojesi käytön Facebook-mainosten näyttämiseen. Voit tehdä tämän menemällä Facebookin perustamalle sivulle ja noudattamalla käyttöperusteisen mainonnan asetuksia koskevia ohjeita: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa vastalauseesi verkkosivustolla http://www.youronlinechoices.com/. Asetukset ovat alustariippumattomia, eli niitä sovelletaan kaikkiin laitteisiin, kuten pöytätietokoneisiin tai mobiililaitteisiin.

7.8. Facebook-uudelleenmarkkinointi

Käytämme verkkosivustollamme Facebook Inc:n "Custom Audiences" -remarketing-toimintoa. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat; "Facebook"), jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla. Tämän toiminnon tarkoituksena on kohdentaa verkkosivuston kävijöille kiinnostukseen perustuvaa mainontaa Facebookissa. Tätä tarkoitusta varten verkkosivustolla on otettu käyttöön Facebookin uudelleenmarkkinointitunniste. Tämä tunniste muodostaa suoran yhteyden Facebookin palvelimiin, kun vierailet verkkosivustolla. Tämä välittää Facebook-palvelimelle tiedon siitä, millä sivuillamme olet vieraillut. Facebook yhdistää nämä tiedot henkilökohtaiseen Facebook-käyttäjätiliisi. Kun vierailet Facebookissa, sinulle näytetään henkilökohtaisia, kiinnostuksen kohteisiin perustuvia Facebook-mainoksia.

Voit tämän poistamalla ”Custom Audiences" -uudelleenmarkkinointitoiminnon käytöstä täällä. Lisätietoja Facebookin suorittamasta tietojen keräämisestä ja käytöstä, oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojella yksityisyyttäsi saat Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://fi-fi.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Käytämme Facebook Lead Ads -mainontaa saadaksemme yhteystietoja käyttäjiltä, jotka ovat kiinnostuneita tuotteistamme ja palveluistamme Facebookissa, jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla. Facebook-mainoksiamme laajennetaan siten vuorovaikutusvaihtoehdoilla, erityisesti sillä, että käyttäjä voi pyytää lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme yhteydenottolomakkeen kautta. Kun kiinnostunut osapuoli lähettää tällaisen lomakkeen, käyttäjän antamat tiedot tallennetaan Facebookiin leadina ja välitetään meille. Käytämme näitä tietoja vain mainoksessa mainittuun tarkoitukseen. Tämä voi olla esimerkiksi nimi henkilökohtaista puhuttelua varten, sähköpostiosoite haluttujen tuotetietojen lähettämistä varten tai puhelinnumero yhteydenottoa varten. Lisätietoja saat suoraan Facebookilta osoitteessa https://fi-fi.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube-lisäosa

Käytämme muun muassa YouTube LLC:n (jota Google Inc. edustaa) liitännäisiä videoiden integroimiseksi verkkosivustoihimme, jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla. Tässä tapauksessa heti, kun käytät verkkosivustoamme, YouTube-palvelimiin muodostetaan yhteys ja lisäosa näytetään. YouTube-palvelimille välitetään tällöin tieto, millä sivuilla olet vieraillut. Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, YouTube rekisteröi tiedot henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi. Kun käytät liitännäistä ja napsautat esimerkiksi videon käyntiin, tiedot tallentuvat myös käyttäjätilillesi. Voit estää tämän määrityksen kirjautumalla ulos YouTube-käyttäjätililtäsi ja muilta YouTube LLC:n ja Google Inc:n käyttäjätileiltä ennen verkkosivustojemme käyttämistä ja poistamalla yritysten vastaavat evästeet. Lisätietoja YouTuben (Google) tietojenkäsittelystä ja tietosuojakäytäntö on osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

7.11. Microsoft-lisäosa

Verkkosivustomme käyttää Microsoft Corporationin konversioseurantaa, jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla. Microsoft Bing Ads asentaa tietokoneellesi evästeen, jos olet päätynyt verkkosivuillemme Microsoftin Bing-ilmoituksen kautta. Microsoft Bing ja me voimme tällä tavoin tunnistaa, että joku on napsauttanut ilmoitusta, hänet on ohjattu verkkosivuillemme ja hän on päätynyt aiemmin määritellylle kohdesivulle (konversiosivulle). Saamme selville vain niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka napsauttivat Bing-mainosta ja ohjattiin sen jälkeen muuntosivulle. Käyttäjän henkilöllisyyteen liittyviä tietoja ei välitetä. Jos et halua osallistua seurantamenettelyyn, voit myös kieltää sitä varten tarvittavan evästeen asettamisen - esimerkiksi selaimen asetuksella, joka yleensä poistaa evästeiden automaattisen asettamisen käytöstä. Lisätietoja tietosuojasta ja Microsoft Bingin käyttämistä evästeistä saat Microsoftin verkkosivustolta: https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement/.

7.12. Outbrain

Jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeiden esiasetussivuilla, käytämme verkkosivustollamme Outbrain UK Ltd. -palveluntarjoajan teknologiaa, jonka avulla käyttäjämme ohjataan verkkosivustollamme ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilla olevaan lisäsisältöön, joka saattaa myös kiinnostaa heitä. Outbrainin esimerkiksi artikkelin alle integroimat lukusuositukset määritetään käyttäjän aiemmin lukeman sisällön perusteella. Outbrain käyttää evästeitä tämän kiinnostukseen perustuvan lisäsisällön näyttämiseen. IP-osoitteen anonymisoimiseksi IP-osoitteen viimeinen oktetti poistetaan täydellisen anonymisoinnin varmistamiseksi.
Voit milloin tahansa kieltää Outbrainin seurannan kiinnostuksen perusteella annettujen suositusten näyttämiseksi osoitteessa https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Verkkosivustomme käyttää Adform A/S:n tekniikkaa, jos hyväksyt tämän verkkosivustomme evästeasetussivuilla. Tämä järjestelmä käyttää evästeitä digitaalisten mainoskampanjoiden seurantaan ja valvontaan. Asettamalla evästeitä Adform ei tallenna mitään henkilötietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitteita tai muita henkilökohtaisia tietoja. Kaikki tiedot ovat puhtaasti anonyymejä ja sisältävät teknisiä tietoja, kuten mainosten esittämistiheyden ja -päivämäärän, käytetyn selaimen tai asennetun käyttöjärjestelmän. Yhdistäminen yksittäiseen henkilöön on siten mahdotonta. Koska IP-osoitteita pidetään Saksassa henkilötietoina, Adform ei koskaan tallenna Saksassa täydellisiä IP-osoitteita, vaan lyhentää viimeisen oktetin tietosuojasäädösten noudattamiseksi.
Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Käytä tätä linkkiä: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Tämä tallentaa laitteeseesi niin sanotun OptOut-evästeen, joka ilmoittaa teknisille järjestelmille, että tietoja ei saa mitata eikä evästeitä saa asettaa tulevaisuudessa.

7.14. REHAU-tili / cidaas

Jos käytät "REHAU Account" -palveluamme (esimerkiksi osoitteessa https://accounts.rehau.com tai mobiilisovelluksissa), pyydetään ja tallennetaan palvelun tarjoamisen edellyttämät vähimmäishenkilötiedot. Palvelun - tuotenimi ”cidaas” - tarjoaa sopimuskäsittelijämme Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.
Lisätietoa löydät osoitteesta https://www.cidaas.com/privacy-policy/.

7.15. Cloudflare

Kun käytät ”REHAU Account” -palveluamme (esimerkiksi osoitteessa https://accounts.rehau.com tai mobiilisovelluksissa), palveluntarjoaja Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA, kerää henkilötietoja, mukaan lukien anonymisoidut IP-osoitteet ja evästeet, ja niitä säilytetään enintään seitsemän päivän ajan. Nämä tiedot ovat välttämättömiä palvelun turvallisuuden parantamiseksi, ja ne kerätään ainoastaan tätä tarkoitusta varten.
Lisätietoa löydät osoitteesta: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies ja: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

7.16. Muut evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sivusto tallentaa tietokoneellesi. Evästeillä on paljon erilaisia käyttötarkoituksia. Ne eivät kuitenkaan ole koskaan vaarallisia, sillä ne eivät toimi lainkaan ”aktiivisesti”. Ne eivät siis voi tehdä vahingollisia toimintoja. Evästeet ainoastaan sisältävät tietoja, jotka ovat tarpeen, että Internetiä voidaan käyttää mukavasti. Olemme myös asettaneet itsellemme määräajan evästeiden poistamiselle. Ilman uutta suostumustasi näitä tietoja säilytetään enintään 12 kuukautta alkuperäisestä keruupäivästä. Tätä tarkoitusta varten käytämme teknisiä varotoimia automaattisen poistamisen varmistamiseksi.

Tyypillisimpiä evästeiden tehtäviä ovat sisäänkirjautumistietojen tai ostoskorin tallentaminen, käyttäjäanalyysin teko tai lomakekenttien ylläpito. Tiedot, joita evästeisiin voidaan tallentaa: käyttöaika, palvelimen nimi, yksilöllinen tunniste, sisältötiedot. Evästeisiin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Elinikä, palvelimen nimi, yksilöllinen tunnus, sisältötiedot.

Evästeiden käyttö:

 • Toiminto
  Toiminto- tai istuntoevästeet ovat puhtaasti teknisiä evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivustomme moitteettoman toiminnan kannalta.

Käytämme muita evästeitä vain, jos olet antanut niihin suostumuksesi osana Cookie Consent Manager -oletussivuja. Olemme jäsentäneet nämä evästeet seuraavasti:

 • Tilastot
  Tilasto- tai seurantaevästeiden avulla arvioidaan - luonnollisesti täysin anonyymisti - käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustollamme vieraillessa. REHAU sekä mahdollisesti vastuulliset tahot saavat siten arvokasta tietoa, miten verkkosivustoa käytetään, mikä puolestaan mahdollistaa sen, että REHAU sekä mahdollisesti vastuulliset tahot voivat muokata sivustoa paremmin kävijöiden mieltymysten mukaisiksi.
 • Markkinointi
  Omien evästeidemme lisäksi käytämme kolmansien osapuolten evästeitä henkilökohtaisen mainonnan näyttämiseen omilla ja muilla verkkosivustoilla. Tätä menettelyä kutsutaan kohdennetuksi mainonnaksi. Se perustuu toimintaasi verkkosivustollamme.
 • Muut
  Lisäksi verkkosivustollamme käytetyt laajennukset käyttävät omia evästeitään. Voit tutustua evästeiden tyyppeihin ja tarkoituksiin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien määritellyillä sivuilla.

Evästetarjoajalista
Evästelista

Consentmanager:

Olemme integroineet verkkosivuillemme Jaohawi AB:n (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Ruotsi, info@consentmanager.net) suostumuksenhallintatyökalun "consentmanager” (www.consentmanager.net), jonka avulla voimme pyytää suostumusta tietojenkäsittelyyn tai evästeiden tai vastaavien toimintojen käyttöön. Consentmanagerin avulla voit antaa tai peruuttaa suostumuksesi tiettyjä verkkosivustomme toimintoja varten, esimerkiksi ulkoisten elementtien integrointia, suoratoistosisällön integrointia, tilastollista analysointia, kattavuuden mittausta ja henkilökohtaista mainontaa varten. Consentmanagerin avulla voit antaa tai peruuttaa suostumuksesi kaikkiin toimintoihin tai antaa suostumuksesi yksittäisiin tarkoituksiin tai yksittäisiin toimintoihin. Voit myös muuttaa tekemiäsi asetuksia jälkikäteen. Consentmanagerin integroinnin tarkoituksena on antaa verkkosivustomme käyttäjille mahdollisuus päättää edellä mainituista asioista ja tarjota mahdollisuus muuttaa jo tehtyjä asetuksia verkkosivustomme käytön aikana. Consentmanagerin käytön aikana käsitellään henkilötietoja sekä tietoja käytetyistä päätelaitteista, kuten IP-osoite.
Käsittelyn oikeusperusta on siten GDPR-asetuksen 6 artiklan kohta 1 a, 6 artiklan kohta 3 a, 7 artiklan kohta 1 f. Käsittelemällä tietoja Consentmanager auttaa meitä (GDPR:n mukaista rekisterinpitäjää) täyttämään lakisääteiset velvollisuutemme (esim. todistusvelvollisuus). Käsittelyyn liittyvät oikeutetut etumme liittyvät evästeiden ja muiden toimintojen käyttöön liittyvien käyttäjäasetusten ja -asetusten tallentamiseen. Consentmanager tallentaa tietosi niin kauan kuin käyttäjäasetuksesi ovat aktiiviset. Kahden vuoden kuluttua siitä, kun käyttäjäasetukset on tehty, tehdään uusi suostumuspyyntö. Tehdyt käyttäjäasetukset tallennetaan uudelleen tälle ajanjaksolle.
Voit vastustaa käsittelyä. Vastustuksesi perustuu omaan erityistilanteeseesi. Jos haluat vastustaa käsittelyä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@consentmanager.net.

8. Tietoturvallisuus

Meillä on teknisiä ja organisatorisia turvamenettelyjä, joiden avulla huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta ja suojaamme, ettei henkilötietojasi käytetä luvattomasti tai laittomasti eivätkä ne katoa, muutu, tule julki eikä niihin päästä käsiksi tahattomasti.

9. Oikeutesi

Tietosuojamääräysten noudattamista valvovat seuraavat tahot, joiden puoleen kuka tahansa voi kääntyä:

Tietosuojavastaava REHAU Industries SE & Co. KG (+ REHAU Industries SE & Co. muiden eurooppalaisten konserniyhtiöiden yhteinen tietosuojavastaava KG:n asetuksen (EY) N:o 2100/94 2 artiklan nojalla. 37 II DSGVO)

Tohtori Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Puh: 09283 770
S-posti: datenschutz@rehau.com

GDPR:n 56 artiklassa tarkoitettu johtava valvontaviranomainen:

Baijerin tietosuojavalvontavirasto
Promenade 27
91522 Ansbach

Sinulla on myös mahdollisuus tarkistaa itse, että REHAU noudattaa tietosuojasäännöksiä. Samalla sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Oikeus tutustua sinusta käsiteltyihin tietoihin
 • Vastustamisoikeus
  Kaikkien GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 f (ks. edellä) perustuvien käsittelytoimien osalta voit vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvin perustein.
 • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia
  Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Tämä koskee myös tällaisen suoramainonnan yhteydessä tapahtuvaa profilointia.
 • oikeus oikaista, poistaa ja rajoittaa
 • oikeus siirtää tietoja.
 • oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysymyksiä näistä oikeuksista henkilötietojesi käsittelyn osalta, voit kääntyä tietosuojavaltuutettumme puoleen, joka auttaa mahdollisissa tiedustelupyynnöissä, kysymyksissä tai valituksissa. REHAU toimittaa pyynnöstä mahdollisimman pikaisesti kirjallisesti vastaavan oikeuden mukaisesti, jos sinusta on tallennettu meille henkilötietoja ja mitä henkilötietoja on tallennettu. Pidämme huolta tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, mutta jos siitä huolimatta tallennettuna on vääriä tietoja, oikaisemme ne pyynnöstäsi.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection