Lattialämmityksen varaosat

REHAU Suomi on lopettanut PE-Xa-putkien (käyttövesi, lattialämmitys) myynnin ja markkinoinnin tammikuussa 2013. Tarjoamme kuitenkin edelleen lattialämmitystuotteisiin varaosia ja huolehdimme takuuasioista myös tulevaisuudessa.

Useimmiten kysytyt kysymykset

Vesikiertoisen lattialämmityksen toimimattomuuteen voi olla useita eri syitä. Alla on esitelty joitain yleisimpiä esimerkkejä. Huomioithan, että korjaus- ja asennustyöt tulee aina suorittaa valtuutetun LVI-/sähköasentajan toimesta.

REHAU antaa lattialämmityksen sähköosilleen kahden vuoden takuun. Putki- ja liitososilla takuu on 10 vuotta, kattaen valmistusvirheestä johtuvan vian. Jakorungoilla liittimineen takuu on viisi vuotta.

REHAU Suomi on lopettanut PE-Xa-putkien (käyttövesi, lattialämmitys) ja tuotteiden myynnin ja markkinoinnin tammikuussa 2013. Tarjoamme kuitenkin edelleen lattialämmitystuotteisiin varaosia ja huolehdimme takuuasioista myös tulevaisuudessa.
Linkki viimeisimpään Lattialämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tekniseen tiedotteeseen.

1. Lattialämmitetty huone ei lämpiä?

Yleisin syy yksittäisen lattialämmityspiirin toimimattomuuteen on toimimoottorin hajoaminen. Lisäksi esim. ukkosen aiheuttama virtapiikki voi vaurioittaa huonetermostaattia tai kytkentärasiaa. Alla on esitelty eri sähkökomponenttien mahdollisia ongelmatilanteita.

1.1 REHAU-toimimoottori

Toimimoottorin toimivuuden voi testata itse säätämällä huonetermostaatin maksimilämpötilaan ja tarkistamalla, lähteekö jakorungossa oleva toimimoottori käyntiin. Jos näin ei tapahdu (oletettaen, että sähkökytkennät on tehty oikein), on toimimoottori todennäköisesti rikki. Sähkölaitteiden vaihtaminen ja kytkentä tulee tehdä aina valtuutetun sähköasentajan toimesta.

Vasemmalla on kuva toimimoottorista, jonka yläosa nousee käynnissä ollessaan ja esiin tulee keskiön sininen reuna. Jakotukkiin on yleensä merkitty huoneiden nimet, jolloin kyseisen toimimoottorin löytäminen on helppoa.

HUOM! Sopivan varaosan valintaa varten kannattaa ilmoittaa, onko kyseessä 24V vai 230V järjestelmä ja jakotukin malli (ks. REHAU-toimimoottorin valintataulukko).

1.2 REHAU-huonetermostaatti

Yleisimmin käytössä olevia huonetermostaatteja on olemassa kahta eri mallia, molempia kahdella eri jännitteellä (24 V ja 230V). Lisäksi on olemassa langaton huonetermostaatti.

Huonetermostaatin kanssa yleisimmin esiintyvät ongelmat liittyvät lämpötilansäätöön. On huomioitava, että huonetermostaatin säätimessä olevat numerot ovat vain suuntaa antavia. Jos huonetermostaatti hajoaa, voidaan vanhaa asennuspohjaa hyödyntää uuden termostaatin asennuksessa.


Lattia-anturillinen termostaatti

Jos lattia-anturillinen termostaatti ei toimi halutulla tavalla (esim. anturin asennusvirheestä johtuen), voidaan termostaatin toimintaa säätää. Termostaatin pyörivän säätimen alla olevan valintakytkimen ollessa 1–6 asteikolla voidaan käyttää ilma-anturia (termostaatin sisällä) ja lattia-anturia yhdessä. Tällöin huonelämpötilaa säädetään tavallisen pyörivän säätimen avulla ja termostaatti säätyy ilma-anturin mukaisesti kunnes lattia-anturi mittaa sille säädetyn alarajan (1-6) alittuneen. Tällöin lämmitys alkaa, vaikka huoneilman lämpötila olisi vielä pyörivän säätimen arvon yläpuolella. Valintakytkimen ollessa ”ext.”-asennossa käyttää termostaatti lämpötilan mittaamiseen ainoastaan ulkoista anturia.
Lue lisää huonetermostaatin käytöstä REHAU-huonetermostaatin käsikirjasta.

Langaton termostaatti

Kolmas yleinen termostaattityyppi on langaton termostaatti.

Lattia-anturillinen termostaatti

Lattia-anturillinen termostaatti

Langaton termostaatti

Langaton termostaatti


1.3 Kytkentärasia

Yleisin syy kytkentärasian toimimattomuuteen on sulakkeen palaminen.
Laite kytketään jännitteettömäksi ja sulakkeenpidin vedetään pois ylöspäin.

Sulake vaihdetaan:

  • 230V = Tyyppi T 4AH
  • 24V = Tyyppi T 2A

Jännite kytketään jälleen päälle.

Lue lisää kytkentärasian käytöstä REHAU-kytkentärasian käsikirjasta.

2. Muut vesikiertoiseen lattialämmitykseen liittyvät ongelmat

Vesikiertoisen lattialämmityksen toimintaan vaikuttavat järjestelmän komponenttien lisäksi useat eri tekijät. Alla on esitelty muutamia esimerkkejä yleisimmistä tilanteista.

2.1 Lattialämmityksen virtaus ei ole riittävä

Jos jakorungon virtausmittareiden näyttämä lukema on nollassa tai kierto on erittäin heikko, saattaa järjestelmässä olla ilmaa tai runsaasti epäpuhtauksia. Järjestelmän ilmaaminen ja puhdistus tulee suorittaa valtuutetun LVI-asentajan toimesta.

2.2 Lattialämmityksen vesikiertoa on muutettu

Jos järjestelmä on muuten kunnossa, mutta säätöarvot poikkeavat huomattavasti lattialämmityssuunnitelman ohjearvoista, saattaa järjestelmän säätö olla pielessä. Ota yhteyttä valtuutettuun LVI-asentajaan.

2.3 Lattialämmitys ei lähde päälle kesän tai pitkän käyttökatkon jälkeen

Toimimoottorit saattavat olla jumissa tai rikki (ks. kohta 1.1 REHAU-toimimoottori). Toimimoottorien jumiutumista voi ehkäistä käyttämällä järjestelmää käyttökatkon aikana esim. 2-3 kuukauden välein.

2.4 Lämmitys ei toimi kunnolla ”nollakelillä”

Ulkolämpötilan ollessa lähellä nollaa saattaa lämmitysjärjestelmän toiminta poiketa normaalista. Tämä johtuu yleensä lämmönlähteen (esim. lämpöpumppu tai öljypoltin) säätöarvoista, eikä ole varsinaisesti lattialämmitysjärjestelmän vika.

3. REHAU-lattialämmityksen varaosat

Sähkölaitteiden ollessa kyseessä on sopivan varaosan valintaa varten hyvä ottaa selvillä, onko kyseessä 24V vai 230V järjestelmä sekä käytössä olevan jakotukin malli (ks. REHAU-toimimoottorin valintataulukko).


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection