Yhteinen planeettamme

Velvollisuutemme on vastata nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Haluamme pitää yhteiskunnasta ja ympäristöstä hyvää huolta ja toimia vastuullisesti kaikessa mitä teemme. Joskus tästä seuraa vaikeita päätöksiä, jotka asettavat planeettamme ja ihmiset etusijalle voittojen ja tuotteiden sijaan.

Vastuullisuus on REHAUn strategian kantava voima. Odotamme REHAUn työntekijöiden ja kumppanien olevan mukana rakentamassa kestävää liiketoimintaa, josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä. Tämä kattaa niin kiertotalousmallin kuin ympäristö- ja työturvallisuuden lähestymistapammekin.

Kestävällä tavalla toimiminen on enemmän kuin vain trendikäs puheenaihe. Se on yrityksemme perustavanlaatuinen vakaumus ja tapa varmistaa, että tämänhetkinen toimintamme vaikuttaa planeettamme hyväksi vielä vuosien ajan.Viesti (ei vain) nuoremmalle sukupolvelle

Jobst_Wagner_Supervisory_Board - 56491

Jobst Wagner, REHAU Groupin hallituksen puheenjohtaja

MA-D800 - 76262

Veit Wagner, REHAU Groupin hallituksen varapuheenjohtaja

”Globaalin muutoksen vauhti kiihtyy päivä päivältä. Samaan aikaan ihmiset ovat tulleet erittäin tietoisiksi kestävyyteen liittyvistä asioista. REHAU on raportoinut kestävyyteen liittyvistä toimistaan läpinäkyvästi jo vuosien ajan. Kohtaamme yhä enemmän kiireellisiä globaaleja haasteita, joita ovat esimerkiksi merten saastuminen ja luonnonvarojen hupeneminen.

Mielestämme REHAU on jo vuosien ajan täyttänyt kestävän liiketoiminnan harjoittamiselle asetetut vaatimukset. Tässä ovat auttaneet perinteemme vastuullisena perheyrityksenä sekä innovatiiviset tuotteemme ja eteenpäin suuntautuvat investointimme.”

 

REHAU mukaan 50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS -hankkeeseen

Perheyrityksenä olemme aina ajatelleet pitkäjänteisesti ja huomioineet tulevat sukupolvet. Luonnonvarojen vastuullinen käyttö, pitkäkestoiset ja innovatiiviset tuotteet sekä kestävät investoinnit ovat osa DNA:tamme. Olemmekin ylpeitä liittyessämme mukaan 50 Sustainability & Climate Leaders -hankkeeseen yhtenä 50 johtavasta yrityksestä, jotka ovat ottaneet käyttöön erilaisia toimia muokatakseen liiketoimintamallejaan kestävämmiksi.

Positiivisia ilmastotoimia eri puolilla maailmaa: 50 Sustainability & Climate Leaders on kansainvälisen yritysyhteisön hanke, joka ilmentää johtajuutta ja halua ryhtyä tehokkaisiin toimiin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Katso lisätietoja osoitteesta: www.50climateleaders.com


50_SCL_LOGO_bg - 116516


Kestävyyden tunnusluvut REHAUlla

Icon_CO2_down_White - 100664


29 %

pienemmät hiilidioksidipäästöt (2018 verrattuna vuoteen 2009)

Icon_Recycling_Quote_White - 100669


11 %

kierrätysaste kokonaistonnimäärästä (2018)

Icon_Recycling_Fensterprofil_White - 100666


97.000

tCO2 säästetty kierrättämällä ikkunatuotannossa vanhoja ikkunoita (2018)            

Icon_Recycling_Produktion_White - 100668


90 %

kierrätysaste palautusmateriaaleille tuotannossa (2018)


Icon_Recycling_Verpackung_White - 100672


65 %

pakkauksista valmistettu kestävistä materiaaleista (2018)

Icon_Stromsparen_White - 100673


17 %

pienempi sähkönkulutus (kWh/kg) (2018 verrattuna vuoteen 2009)

Icon_Strom_erneuerbar_White - 100677


20 %

tehtaista käyttää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä (2018)

Icon_Wassersparen_White - 100679


31 %

pienempi vedenkulutus (2018 verrattuna vuoteen 2009)

REHAUn kestävyyshankkeet

Emme pelkästään pyri kehittämään päivittäistä työskentelyämme, vaan kehitämme myös tulevaisuuteen suuntautuvia tuotteita ja uusia yhteistyömalleja, joilla parannetaan ihmisten ja yhteisöjen elämää eri puolilla maailmaa.

Kerromme seuraavassa joistakin kestävyysohjelmistamme ja siitä, miksi olemme ylpeitä toteuttaessamme missiotamme Engineering progress. Enhancing lives.

Logo-UN-Global-Compact-Dummy


Vuodesta 2020 lähtien Rehau on sitoutunut FN:n Global Compact –aloitteeseen, joka koskee yritysvastuuta ja sen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja antikorruptioon liittyviä periaatteita.

Lisätietoa: https://www.rehau.com/group-en/rehau-signs-un-global-compact

Toimintamme painopisteet

Kiertotalous, ilmastoneutraali energiahuolto, moninaisuuden edistäminen – nämä ovat avaintekijöitä matkallamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Emme mene yli siitä missä aita on matalin – emme silloinkaan, vaikka asia vaatisi meiltä erityistä ponnistelua. Tämä on meille ainoa tapa varmistaa kestävä menestys. Haluamme taata nykyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuuden laadukkaaseen elämään planeetallamme. Toimimalla näin toteutamme mottoamme Engineering progress. Enhancing lives.

Tärkeimmät toimemme kestävyyden alalla perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Klimaziel_Vereinte_Nationen_08_schwarz

Kestävä kasvu

Kestävä ja kannattava kasvu on osa REHAUn missiota. Kahdella tekijällä on tässä tavoitteessa tärkeä merkitys. Voimme saavuttaa tervettä kasvua vain, jos parannamme kannattavuutta kaikissa divisioonissa. Haluamme myös kasvaa vastuullisesti tarjoamalla uusia, innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat markkinoiden tarpeisiin ja ratkaisevat luonnonvarojen vähenemisen tuomia ongelmia.

Pitkällä aikavälillä keskimääräinen vuotuinen kasvu 1–3 %

Klimaziel_Vereinte_Nationen_10_schwarz

Moninaisuuden edistäminen

Erilaisista näkökulmista syntyy innovaatiovoimaa. Arvostamme ja pyrimme edistämään erilaisista ihmisistä koostuvia tiimejä. Haluamme toimia näin kaikkien työntekijöiden osalta iästä, sukupuolesta, taustasta tai työtehtävästä riippumatta. Yhdenvertaisuuden turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Kannustamme myös naisia pyrkimään johtotehtäviin. Tällä hetkellä naiset ovat REHAUlla yhä aliedustettuina johtotason tehtävissä.

Naisten osuuden lisääminen johtotehtävissä 10 %:sta 15 %:iin vuoteen 2025 mennessä (verrattuna vuoteen 2016)

Klimaziel_Vereinte_Nationen_12_schwarz

Kiertotalouden vauhdittaminen

Kiertotalous on pitkällä tähtäimellä ainoa tapa vastata luonnonvarojen rajallisuuden tuomiin haasteisiin ja pienentää tuotteidemme hiilijalanjälkeä. Kiertotalous tarkoittaa, että materiaalit pidetään jatkuvassa kierrossa, jolloin jätteiden syntyminen ja energiankulutus ovat mahdollisimman vähäistä. Tavoitteen saavuttamiseksi laajennamme ulkoisia kumppanuuksia ja verkostoja sekä tehostamme palveluitamme.

Kierrätysasteen lisääminen 11 %:sta 15 %:iin vuoteen 2025 mennessä (verrattuna vuoteen 2016)

Klimaziel_Vereinte_Nationen_13_schwarz

Ilmastonsuojelun tehostaminen

Teemme osamme ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa innovatiivisella, verkottuneella energiahuollolla. Haluamme jatkaa Euroopassa sijaitsevien tehtaidemme absoluuttisten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Olemme jo vuosien ajan tehostaneet monin tavoin tuotantolaitostemme energiatehokkuutta ja lisänneet vihreän energian osuutta. Haluamme myös jatkossa kasvattaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 30 %:lla (verrattuna vuoteen 2018)Lisätietoja aiheista:Lataa kestävyysraportti 2017/18

REHAU on julkaissut neljännen, vuosia 2017/18 käsittelevän kestävyysraporttinsa, joka perustuu Global Reporting Initiative -aloitteen ohjeisiin.

Lataa kestävyysraportti 2017/18

REHAU Sustainability Report 2017/2018


REHAUn kestävyysasiakirjat ja -sertifikaatit

Kumppanuudet ja verkosto

50_SCL_LOGO_bg - 116516

Logo-Member-Diversity-Charta-Der-Vielfalt_en - 117619

DGNB_Logo_362777_0 - 362777
vinyl_verified_logo - 43822
Rewindo_Logo_447920_0 - 447920

MA-D972 - 113629

REHAU Groupin kestävän liiketoiminnan johtaja

Andreas Jenne

REHAU Industries SE & Co. KG
Ytterbium 4
91058 Erlangen
Saksa

Puh.: +49 (0) 9131 925 - 481
sustainability@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives

Ladda ner faktarapporten för 2017/18

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection