Oikeudellisia ohjeita

Oikeudellisia ohjeita

Tervetuloa Internet-sivustoillemme. REHAU on iloinen osoittamastasi kiinnostuksesta yhtiöön ja tuotteisiimme. Seuraavaksi haluamme välittää oikeudellisia ohjeita internetiin asettamiemme tietojen käsittelyä varten.


I. Sopimus Internet-sivustojemme käytöstä

Näillä Internet-sivustoilla olevat tiedot ja suositukset (jäljempänä tiedot) on asetettu sivuillemme parhaan tietomme mukaan. Pyrimme päivittämään tietoja jatkuvasti siten, että tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla katsoessanne niitä. REHAU-ryhmä (jäljempänä Yritys) ei kuitenkaan sitoudu millään tavoin päivittämään tai korjaamaan Internet-sivustoilla julkistettuja tietoja. Lisäksi yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tai korjata Internet-sivustojen sisältöä siitä etukäteen ilmoittamatta. Yhtiö ei anna mitään sitoumuksia tai takuuta näiden tietojen täydellisyydestä tai tarkkuudesta.

Yritys ei ota vastuuta minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden tietojen käytöstä, perustuvat näihin tietoihin luottamiseen tai johtuvat näihin liittyvästä tuotteesta.

Näitä tietoja ei saa esittää suosituksena tietojen, tuotteiden, prosessien, laitteistojen tai määritysten käyttöön. Poissuljettuja ovat myös kaikki suorasti tai epäsuorasti sovitut vakuudet kaupallista pätevyyttä, tiettyihin tarkoituksiin sopivuutta tai lainvastaisuutta koskien.

Yritys ei anna suoria tai epäsuoria sitoumuksia tai takuita siitä, että näiden tietojen käyttö ei loukkaisi joitakin pantteja, käyttäjänoikeuksia tai tavaramerkkejä. Tietoja ei saa ymmärtää määrityksinä, jotka ovat ristiriidassa patenttien, tekijänoikeuksien tai tavaramerkkien kanssa.


II. Aineeton omaisuus


Tekijänoikeudet

Kaikki näiden Internet-sivustojen tiedot ovat Yrityksen omistuksessa ja ne on suojattu tekijänoikeuksilla, jotka ovat voimassa ajankohtana, jolloin ne on Internet-sivustoilla julkaistu. Näillä Internet-sivustoilla olevien asiakirjojen kopiointi on sallittua vain tiedotustarkoituksiin tai pelkästään yksityiseen käyttöön.


Tavaramerkit

Jos ei ole muutoin osoitettu tai ei selvästi tule ilmi, kuuluvat kaikki Internet-sivustoillamme mainitut yritysten nimet, merkit, kirjatut tuotteet ja tavaramerkit (merkillä ® tai ™) Yritykselle. Niitä ei saa käyttää ennen Yrityksen kirjallista suostumusta.


Käyttäjän velvollisuudet

Jokainen Internet-sivustojen vierailija, joka asettaa tietoja Yrityksen käyttöön, sallii Yritykselle rajattomat siirto-oikeudet näihin tietoihin ja valtuuttaa Yrityksen käyttämään näitä oman harkintansa mukaan. Vierailijoiden asettamat tiedot eivät ole luottamuksellisia. Niiden on oltava tarkkoja ja lainmukaisia eivätkä ne saa loukata kolmansia osapuolia.


Hypertekstilinkit

Yritys ei vastaa millään tavoin niiden Internet-sivustojen sisällöstä, joille tarjotaan linkkejä. Nämä linkit tarjotaan palveluna Yrityksen Internet-sivustojen käyttäjille. Yritys ei millään tavoin allekirjoita tätä sisältöä.