Rehau sitoutuu kestävään kehitykseen

REHAU on allekirjoittanut UN Global Compact -yritysvastuualoitteen

15.09.2020

Goals EN - 110730

UN Global Compact –yritysvastuualoitteen tavoitteena on edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen vastuullisuutta. Aloitteella kutsutaan yrityksiä sitoutumaan Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja edistämään YK:n yleistavoitteita, erityisesti kestävän kehityksen 17 tavoitetta (SDGs).


REHAU on jo vuosien ajan luottanut vastuulliseen toimintaan ja on  ansiokkaasti laajentanut kestävän kehityksen strategiaansa. REHAUn toimitusjohtaja William Christensen on myös allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Allekirjoittaessaan maailman suurimman ja tärkeimmän yritysvastuualoitteen Rehau sitoutuu vahvasti kestävän kehityksen ylläpitämiseen.

Kaupallisten yritysten kohtaamat haasteet globaalissa maailmassa kasvavat. REHAUn tavoitteena on tehdä kestävän kehityksen toimistaan näkyvämpiä tulevaisuudessa ja Rehau lähettää näin selkeän viestin allekirjoittaessaan YK:n Global Compact -aloitteen. "Perheyrityksenä REHAU on sitoutunut kestävään kehitykseen jo vuosien ajan. Varojen vastuullinen käyttö on meille yrityksenä yhtä tärkeää kuin moninaisuus ja pitkäaikainen kestävä kehitys," sanoo REHAU Groupin toimitusjohtaja William Christensen.

YK:n Global Compact on mailman suurin ja tärkein vastuullinen yritysaloite. Aloitteeseen osallistuminen on eräänlainen hyväksymisleima kestävän kehityksen toiminnassa. Aloitteen tavoittena on kestävä globaali talous pohjautuen kymmeneen yleisperiaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia, ympäristöä ja ilmastoa sekä korruption vastaisuutta. Verkosto tukee yrityksiä ja yhteisöjä strategioiden ja toimintatapojen yhtenäistämisessä kestävän kehityksen periaatteisiin ja YK:n Global Compactin visioon sopiviksi. Yli 13 500 yritystä ja yhteisöä on jo allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, jonka tavoitteena on tiedonvaihdon lisäksi säännöllinen ja läpinäkyvä raportointi toimista sekä toimien edistymisestä.

YK:n mukaan globaaleja haasteita voi hallita vain yhteistoimin, mitä pohditaan myös vuonna 2015 hyväksytyssä Agenda 2030:ssä. Pohjautuen kymmeneen periaatteeseen, painopiste on 17 tavoitteessa, niin sanotuissa kestävän kehityksen tavoitteissa (Sustainable Development Goals (SDGs). REHAUn painopiste on kierrätyksessä, ilmastonsuojelussa, kestävässä kasvussa ja monimuotoisuudessa. Rehaun aloitteita esitellään kestävän kehityksen raportissa: www.rehau.com/fi-fi/yhteinen-planeettammePress Contact

Iben Scotwin

Tlf: 46 77 37 00
iben.rode@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives