Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία του κλίματος

Η καλύτερη μορφή ενέργειας είναι εκείνη, η οποία μπορεί να παραχθεί χωρίς δαπάνη και σε απεριόριστη ποσότητα. H Rehau βοηθάει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να ανοιχτούν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Είτε με την ηλιακή ακτινοβολία, τη γεωθερμία και τη περιβαλλοντική θερμότητα ή τη σύμπραξη ηλεκτρισμού και θερμότητας για την ταυτόχρονη παραγωγή του ηλεκτρισμού και της θερμότητας που δημιουργείται από την καύση με το βιοαέριο - οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Με αυτόν τον τρόπο πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις για τις νεόδμητες κατοικίες και τις ανακαινισμένες και ευνοούνται οι κλιματολογικές συνθήκες.