Πιστοποιημένα έργα

Πιστοποιημένα έργα

DGNB, LEED, BREEAM

Οι λύσεις μας για βιώσιμα κατασκευαστικά έργα

Τα συστήματά μας καλύπτουν όλους τους πυλώνες της ενεργειακής απόδοσης: από τη γεωθερμική ενέργεια και τον έλεγχο της θερμοκρασίας του πυρήνα σκυροδέματος, έως τα υψηλής θερμομόνωσης προφίλ παραθύρων. Καστασκευασμένα σε στενή συνεργασία με τους συνεργάτες του δικτύου μας - με ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, τους προμηθευτές μας και, κυρίως, τους πελάτες μας- πληρούν τις απαιτήσεις των βιώσιμων κατασκευαστικών έργων. Ο μεγαλύτερος έπαινος μας είναι οι πιστοποιήσεις για εκείνα τα έργα, στα οποία χρησιμοποιούνται τα συστήματά μας.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection