Πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η θέση της REHAU σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η REHAU σας ευχαριστεί που επισκεφθήκατε την τοποθεσία μας στο Web καθώς και για το ενδιαφέρον σας για την επιχείρηση και τα προϊόντα μας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πολύ σοβαρή υπόθεση για εμάς. Επιθυμούμε να αισθάνεστε ασφαλείς, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή το e-mail σας είναι σημαντικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη στο πλαίσιο των επιχειρηματικών διαδικασιών μας. Δραστηριοποιούμαστε στο Web κατά συμμόρφωση με τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας των δεδομένων.

Αυτή η πολιτική απορρήτου απευθύνεται σε όλα τα άτομα με τα οποία αλληλοεπιδράμε, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των επισκεπτών στους ιστότοπους μας, των χρηστών των εφαρμογών μας, των άλλων χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας και των επισκεπτών στους ιστότοπους μας (συλλογικά αναφερόμενοι ως "εσείς").

Παρακάτω μπορείτε να μάθετε ποιες πληροφορίες ενδεχομένως συγκεντρώνουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. Οι ιστοσελίδες της REHAU AG + Co μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσεις προς ιστοσελίδες άλλων παρόχων, στις οποίες δεν ισχύει η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Η συγκέντρωση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς. Η τήρηση των κανονισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων ελέγχεται από την κάτωθι αναφερόμενη υπηρεσία στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ο οποιοσδήποτε:

Υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
της REHAU AG + Co:

κ. Alexander Walter

e-mail: datenschutz@rehau.com

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Κηφισίας 1-3,

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600. Fax: 210 6475628.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αρμόδιας θέσης:

REHAU MON. EΠΕ
2ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία

ΑΦΜ: 095606230

2. Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

Δεν συγκεντρώνουμε προσωπικά δεδομένα μέσω των ιστοσελίδων μας χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Μονό με τη δική σας συγκατάθεση μπορούν να γνωστοποιηθούν τέτοια δεδομένα στο πλαίσιο εγγραφής, παραγγελίας ή δημοσκόπησης.

Εφόσον η REHAU επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, αυτό αφορά ειδικότερα το όνομά σας, καθώς και τα υπηρεσιακά στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η εταιρεία, η λειτουργία, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν μας παρέχετε δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση χρήσης των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Η επεξεργασία δεδομένων παραμένει σε νόμιμη ισχύ έως τη χρονική στιγμή της ανάκλησής της.

Γενικά χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάση του άρθρου 6 της παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού περί Προσωπικών Δεδομένων για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας ή για να σας παρέχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή προσφορές.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας μπορεί να είναι απαραίτητο, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και π.χ. να τα γνωστοποιήσουμε σε εταιρείες του ομίλου REHAU, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε καλύτερα τις επιθυμίες σας ή να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να εναντιωθείτε στο παραπάνω όφελος. 

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιήσουμε (εμείς ή τρίτοι κατ' εντολή μας) αυτά τα δεδομένα, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με προσφορές της REHAU, που μπορεί να φανούν χρήσιμες στην επιχείρησή σας ή για να διενεργήσουμε οnline δημοσκοπήσεις, μέσω των οποίων μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις απαιτήσεις σας.

Μπορείτε ωστόσο να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την έγκριση σας για χρήση των δεδομένων σας για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς

Φυσικά, σεβόμαστε το γεγονός ότι ενδεχομένως να μην θέλετε να μας παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για την υποστήριξη των πελατειακών μας σχέσεων, συγκεκριμένα για άμεσο μάρκετινγκ ή για την έρευνα αγοράς. Είναι αυτονόητο ότι δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ούτε τα εμπορευόμαστε με άλλον τρόπο.

Εφ' όσον η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης (αρ. 6, παρ. 1 του Γεν. Καν. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), η REHAU θα σας ενημερώσει, στα πλαίσια της άρσης της συγκατάθεσής σας, ποια δεδομένα είναι τα απολύτως απαραίτητα. 

Εκτός από τη συλλογή των δεδομένων σας μέσω των εντύπων επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα δεδομένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς απευθείας από εσάς ή μέσω διαθέσιμων στο κοινό πηγών.

3. Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και για όσο χρονικό διάστημα η αποθήκευση ορίζεται νομικά ή στο πλαίσιο των επίσημων κανονισμών. Διαγράφουμε τα δεδομένα σας ή εφαρμόζουμε φραγή σε αυτά από τη χρονική στιγμή που δεν τα χρειαζόμαστε πλέον.

Επιπλέον, διαγράφουμε τα δεδομένα σας ή εφαρμόζουμε φραγή σε αυτά άμεσα σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας καθώς και σε περίπτωση δικαιολογημένης ένστασης όσον αφορά την επεξεργασία τους.

4. Προβλεπόμενη μεταφορά δεδομένων σε τρίτα κράτη

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες της REHAU. Οι άλλες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για ίδιον όφελος και για τους ίδιους σκοπούς όπως και εμείς. Συγκεκριμένα, μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για ίδιον όφελος. Εντός του ομίλου REHAU οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών τους. Η μεταφορά δεδομένων σε υποκαταστήματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται είτε βάσει απόφασης επάρκειας της Επιτροπής (άρθρο 45 παρ.  3 του GDPR) είτε βάσει τυποποιημένων ρητρών περί προστασίας δεδομένων (άρθ. 46 παρ. 2 εδάφ. γ. του GDPR), οι οποίες παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τον ενδιαφερόμενο. Το κείμενο των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων δημοσιεύεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Επίσης, μπορούμε να προωθήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εκτός των εταιρειών REHAU, για τη χρήση τεχνικών ή οργανωτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αναφερόμενων σκοπών ή για λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας υποχρεούνται βάσει σύμβασης να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά κατ' εντολή μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Υποχρεώνουμε επίσης τους παρόχους υπηρεσιών μας να τηρούν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν οι πάροχοι υπηρεσιών βρίσκονται σε χώρες στις οποίες οι εφαρμοζόμενοι νόμοι δεν προβλέπουν προστασία προσωπικών δεδομένων που να συγκρίνεται με εκείνη που παρέχει το ελληνικό δίκαιο, θα διασφαλίσουμε βάσει σύμβασης ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών τηρούν το νομικά προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. (Τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων ή πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

5. Χρήση του εργαλείου ζωντανής συνομιλίας SnapEngage

Αυτή η τοποθεσία Web χρησιμοποιεί το SnapEngage, μια υπηρεσία ζωντανής συνομιλίας της SnapEngage, LLC. Το SnapEngage χρησιμοποιεί cookie, δηλαδή αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την τοποθεσία Web. Δημιουργούνται έτσι πληροφορίες που μεταβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο σε έναν διακομιστή της SnapEngage εντός της ΕΕ, όπου και αποθηκεύονται. Με βάση τις πληροφορίες αυτές αξιολογείται ο τρόπος που χρησιμοποιείτε τις συνομιλίες και αποστέλλονται σε εμάς οι σχετικές αναφορές. Αν χρειάζεται, το SnapEngage μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή εφόσον τρίτοι θα πρέπει να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα κατ' εντολή της SnapEngage. Το SnapEngange σε καμία περίπτωση δεν συσχετίζει τη συντομευμένη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της SnapEngage. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων της SnapEngage, εδώ: http://snapengage.com/privacy-policy/
Η SnapEngage μεταβιβάζει σε εμάς αυτά τα δεδομένα κατόπιν αίτησης, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εσωτερικά και, αν χρειάζεται, για την επικοινωνία από πλευράς μας.

6. Χρήση της υπηρεσίας ανάλυσης Web Google Analytics

Αυτή η τοποθεσία Web χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης Web της Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookie, δηλαδή αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την τοποθεσία Web. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookie και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτήν την τοποθεσία Web μεταφέρονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Αν έχει ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση IP σε αυτήν την τοποθεσία Web, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται εκ των προτέρων από την Google ωστόσο εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται η πλήρης διεύθυνση IP σας σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Κατ' εντολή του κατόχου αυτής της τοποθεσίας Web, η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της τοποθεσίας Web, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες στην τοποθεσία Web και για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών στον κάτοχο της τοποθεσίας Web, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση της τοποθεσίας Web και τη χρήση του Internet. Η διεύθυνση IP που μεταβιβάζεται στο πλαίσιο του Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συσχετίζεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookie ρυθμίζοντας αναλόγως το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης σας. Ωστόσο σας υπενθυμίζουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήρες εύρος των λειτουργιών αυτής της τοποθεσίας Web. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την καταγραφή των δεδομένων που δημιουργούνται μέσω των cookie και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την τοποθεσία Web (συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσης IP) στη Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google. Για να το κάνετε αυτό μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο που θα βρείτε στη σύνδεση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Μπορείτε να εμποδίσετε την καταγραφή από το Google Analytics, κάνοντας κλικ στην παρακάτω σύνδεση. Ορίζεται ένα cookie κατάργησης, το οποίο εμποδίζει τη μελλοντική καταγραφή των δεδομένων σας, όταν επισκέπτεστε αυτήν την τοποθεσία Web: Απενεργοποίηση του Google Analytics

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης και την προστασία προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/terms?hl=en και https://policies.google.com/?hl=en&gl=en. Σας ενημερώνουμε ότι στην τοποθεσία Web μας, το Google Analytics έχει επεκταθεί με τον κώδικα «gat._anonymizeIp();» ώστε να διασφαλίζεται η ανώνυμη καταγραφή των διευθύνσεων IP (απόκρυψη IP).

7. Χρήση της υπηρεσίας ανάλυσης Web etracker

Σε αυτήν την τοποθεσία Web συλλέγονται και αποθηκεύονται με την τεχνολογία της etracker GmbH δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Από τα δεδομένα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookie που επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο Internet. Τα δεδομένα που συλλέγονται με την τεχνολογία etracker δεν χρησιμοποιούνται χωρίς την ξεχωριστή συγκατάθεση του ατόμου το οποίο αφορούν για την ταυτοποίηση του χρήστη αυτής της τοποθεσίας Web και δεν συσχετίζονται με προσωπικά δεδομένα του ατόμου που φέρει το ψευδώνυμο. Σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγερθεί ένσταση με μελλοντική ισχύ: Απενεργοποίηση του etracker

8. Χρήση του πρόσθετου Facebook

Στην τοποθεσία Web μας χρησιμοποιούμε το pixel παρακολούθησης της Facebook Inc. Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτή η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών, αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook και μεταφερθούν στην ιστοσελίδα του παρόχου. Αυτή η διαδικασία χρησιμεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών δράσεων. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε με βάση αυτά να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του χρήστη. Ωστόσο, τα δεδομένα του Facebook αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η συσχέτιση με το εκάστοτε προφίλ χρήστη και η Facebook Inc. μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την οδηγία χρήσης των δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Τα δεδομένα επιτρέπουν στη Facebook Inc. καθώς και στους συνεργάτες της την τοποθέτηση διαφημίσεων στο Facebook και εκτός αυτού. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να αποθηκευτεί ένα cookie στον υπολογιστή σας.

9. Χρήση του πρόσθετου Youtube

Για την ενσωμάτωση των βίντεο στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων πρόσθετα της YouTube LLC (εκπροσωπείται από την Google Inc.). Όταν χρησιμοποιείτε την τοποθεσία μας στο Web, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube και εμφανίζεται το πρόσθετο. Μέσω αυτού μεταφέρονται στους διακομιστές του YouTube πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί. Αν έχετε συνδεθεί ως μέλος στο YouTube, το YouTube αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες στο προσωπικό λογαριασμό χρήση που διαθέτετε. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο, αφού π.χ. κάνετε κλικ στο κουμπί έναρξης ενός βίντεο, αντιστοιχίζονται και αυτές οι πληροφορίες στον λογαριασμό χρήστη. Μπορείτε να εμποδίσετε αυτήν την αντιστοίχιση, αν, προτού χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες μας, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη που έχετε στο YouTube καθώς και από άλλους λογαριασμούς χρηστών των εταιρειών YouTube LLC και Google Inc. και διαγράψετε τα αντίστοιχα cookie των εταιρειών. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων και υποδείξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων μέσω του YouTube (Google) θα βρείτε στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

10. Χρήση του πρόσθετου Microsoft

Η τοποθεσία Web μας χρησιμοποιεί το εργαλείο παρακολούθησης μετατροπής της Microsoft Corporation. Η Microsoft Bing Ads προσθέτει ένα cookie στον υπολογιστή σας, αν έχετε καταλήξει στην τοποθεσία Web μας μέσω διαφήμισης Microsoft Bing. Το Microsoft Bing και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε με αυτόν τον τρόπο ότι κάποιος χρήστης έχει κάνει κλικ σε μια διαφήμιση, ότι έχει προωθηθεί στην τοποθεσία Web μας και από εκεί σε μια προκαθορισμένη σελίδα προορισμού (σελίδα μετατροπής). Πληροφορούμαστε μόνο το συνολικό πλήθος των χρηστών που έχουν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση Bing και έπειτα έχουν προωθηθεί στη σελίδα μετατροπής. Δεν γνωστοποιούνται προσωπικές πληροφορίες για την ταυτότητα του χρήστη. Αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε και στην περίπτωση αυτή να καταργήσετε την επιλογή ορισμού cookie, π.χ. μέσω ρύθμισης προγράμματος περιήγησης, η οποία απενεργοποιεί γενικά τον αυτόματο ορισμό των cookie. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα cookie που χρησιμοποιούνται στο Microsoft Bing μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία Web της Microsoft: https://privacy.microsoft.com.

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία Web μας, συλλέγονται περιστασιακά και αυτόματα (δηλαδή, όχι μέσω εγγραφής) πληροφορίες που δεν αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένο άτομο (π.χ. χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και λειτουργικό σύστημα, όνομα τομέα της τοποθεσίας Web, από την οποία έχει προέλθει ο χρήστης, πλήθος επισκέψεων, μέσος χρόνος παραμονής, εμφανιζόμενες σελίδες). Η REHAU χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εξακριβώσει πόσο ελκυστικές είναι οι ιστοσελίδες της και να βελτιώσει το περιεχόμενό τους. Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παραμείνουν στον υπολογιστή σας πληροφορίες με τη μορφή cookie. Έτσι ο υπολογιστής σας αναγνωρίζεται αυτόματα στην επόμενη επίσκεψή σας. Για παράδειγμα, με τα cookie μπορείτε να προσαρμόσετε μια τοποθεσία Web όπως θέλετε ή μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, ώστε να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά ξανά. Αν καταργήσετε γενικά την επιλογή χρήσης των cookie, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet με τρόπο τέτοιο, ώστε να διαγράφει τα cookie από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρει όλα τα cookie ή να σας προειδοποιεί πριν από την αποθήκευση ενός cookie.

Χρήση των cookies

Cookies περιόδου λειτουργίας

Εκτός από τα δικά μας cookies χρησιμοποιούμε και cookies τρίτων για την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων στη δική μας και σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επαναστόχευση. Βασίζεται στη δραστηριότητα που έχετε στην τοποθεσία μας στο Web.

Ασφάλεια δεδομένων

Διαθέτουμε τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας ή/και έναντι ακούσιας απώλειας, τροποποίησης, γνωστοποίησης ή πρόσβασης.

Τα δικαιώματά σας

Σας παρέχεται η δυνατότητα να ελέγξετε την τήρηση των διατάξεων του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από τη REHAU. Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Μέσω των cookies παρακολούθησης αξιολογείται - φυσικά, εντελώς ανώνυμα - η συμπεριφορά των χρηστών, όταν επισκέπτονται την τοποθεσία μας στο Web. Η REHAU καθώς και η τυχόν αρμόδια υπηρεσία λαμβάνουν έτσι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της τοποθεσίας Web. Αυτό επιτρέπει στη REHAU και στην τυχόν αρμόδια υπηρεσία να βελτιώσουν την τοποθεσία Web για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Cookies για εμπορική χρήση

Τα cookie περιόδου λειτουργίας είναι cookie αμιγώς τεχνικής χρήσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της τοποθεσίας μας στο Web.

Cookies παρακολούθησης
  • Δικαίωμα ενημέρωσης
  • Δικαίωμα πληροφόρησης και ανάκλησης
  • Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού
  • Δικαίωμα δυνατότητας μεταβίβασης δεδομένων

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος είναι στη διάθεσή σας και για την περίπτωση αίτησης παροχής πληροφοριών, προτάσεων ή παραπόνων. Αν το ζητήσετε, η REHAU σάς ενημερώνει το συντομότερο δυνατό, εγγράφως και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, αν και ποια προσωπικά δεδομένα σας έχουμε αποθηκεύσει. Αν παρά τις προσπάθειές μας να διαφυλάξουμε την ορθότητα και ενημερότητα των δεδομένων έχουν αποθηκευτεί εσφαλμένες πληροφορίες, θα προβούμε στη διόρθωσή τους κατόπιν αιτήματός σας.


Engineering progress

Enhancing lives