Εναλλάκτης Αέρος-Εδάφους

Το αντιμικροβιακό σύστημα για τον ελεγχόμενο εξαερισμό

Οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και η εξάντληση των πόρων οδηγούν τους προγραμματιστές, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες σε μια στοχοθετημένη αλλαγή. Λόγω της αυξανόμενης έλλειψης ορυκτών καυσίμων αποκτούν τα κατασκευαστικά σχέδια που είναι προσανατολισμένα στην εξοικονόμηση ενέργειας ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Βασικό στοιχείο εδώ είναι ο ελεγχόμενος εξαερισμος των κατοικιών, των γραφείων και των εργασιακών χώρων. Με τον αντιμικροβιακό εναλλάκτη θερμότητας αέρα εδάφους AWADUKT Thermo, η REHAU συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση της απόδοσης της παροχής φρέσκου αέρα.