Κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες - Αποθήκευση ενέργειας

Συστατικά συστήματος

Βασικά συστατικά:

  • RAUGEO PE-Xa κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες, εξασφαλίζουν απαιτήσεις υψηλών θερμοκρασιών

  • RAUGEO υλικό γεμίσματος

  • REHAU τεχνολογία σύνδεσης με Schiebhülse
  • RAUGEO οριζόντιος γεωθερμικός εναλλάκτης
  • Φράγμα οξυγόνου
  • Θερμομόνωση

Περιγραφή

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά:
Επίπεδο θερμοκρασίας: περίπου. 0 °C - 85 °C
Τυπικό βάθος γεώτρησης: 30-100 m βάθος
Τυπική απόσταση γεωεναλλακτών: 1,5 m - 4 m. Η απόσταση γεωεναλλακτών ποικίλει σύμφωνα με τις εκάστοτε γεωλογικές συνθήκες.
Όγκος αποθήκευσης νερού για 1 m3 αναλογεί: 3-5 m3
Ικανότητα χωρητικότητας: 15-30 kWh/m3
Ειδικό κόστος αποθήκευσης 80-90EUR/ 1 m3 αντιστοιχεί (συμπ. σχεδιασμού, άνευ Φ.Π.Α., σε 10.000 m3)
Ελάχιστο μέγεθος περίπου 10.000 m3

Σχέδιο:
Ουσιαστικά πρέπει ο χώρος αποθήκευσης να έχει μία βελτιστοποιημένη επιφάνεια.
Αυτό συνήθως οδηγεί σ'ένα πεδίο γεωεναλλακτών σε κυλινδρική διάταξη. Η διάμετρος του κυλίνδρου είναι περίπου ίση με το βάθος του κυλίνδρου (του κατακόρυφου γεωεναλλάκτη).
Ο αποθηκευτικός χώρος μονωμένος προς την επιφάνεια. Αυτό γίνεται για προστασία από την υγρασία.

Εγκατάσταση:
Για την εποχιακή αποθήκευση είναι απαραίτητη μία ξεχωριστή εγκατάσταση. Μετά από μελέτη, εγκαθίσταται με μία δυναμική προσομοίωση η αποθήκευση ενέργειας. Συγκεκριμένα, εμπεριέχει τον αριθμό της προσαρμογής των κατακόρυφων γεωεναλλακτών, του βάθους και της απόστασης, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους και το σκοπό εγκατάστασης.

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις

Ελάχιστο μέγεθος:

Για μία τεχνική, οικονομική και σημαντική εποχιακή αποθήκευση ενέργειας, είναι απαραίτητο ένα ελάχιστο μέγεθος.
Σκοπός είναι να παραμείνει η επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο όσο το δυνατό χαμηλά γίνεται. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες της αποθηκευμένης ενέργειας από την επιφάνεια.

Η ελάχιστη χωρητικότητα αποθήκευσης ισοδυναμεί με περίπου 10.000 m3.

Γεωλογικές προϋποθέσεις:

  • Καλό έδαφος για γεώτρηση
  • καθόλου υπόγεια ύδατα

Για την κατασκευή αποθήκευσης ΣΕΠ απαιτούνται γεωλογικές μελέτες του υπεδάφους με βαθιά γεώτρηση.