Εξαρτήματα

Περιγραφή

Περιγραφή

  • Χειρολαβή (128 mm Ασημένια und 192 mm Ασημένια)

  • Τσιμούχα για το βίδωμα των χειρολαβών – Διασφαλίζει το σταθερό βίδωμα της χειρολαβής

  • Χειρολαβή με εσοχή (Λευκό-Αλουμίνιο 150mm)

  • Κλειδαριά με κατεύθυνση κλειδώματος δεξιά

  • Κλειδαριά με κατεύθυνση κλειδώματος προς τα αριστερά με ροζέτα: Χρήση για δεξιά χειρολαβή - κατεύθυνση κλειδώματος αριστερά – ροζέτα για κάλυψη τρύπας.

  • Ταινία συγκόλλησης για όλα τα συστήματα, Ρολό 50

  • Ταινία απόσβεσης ήχου για metallic-line 25 σε κάθετη τοποθέτηση με C3-μηχανισμό τύλιξης