Εξαρτήματα επιπλοποιίας

Περιγραφή

Περιγραφή

Ευέλικτο σύστημα διαχείρισης καλωδιών:
Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη σύνδεσης καλωδίων στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του γραφείου, αλλά και για ιδιωτική χρήση, απαιτεί καινοτόμες λύσεις διαχείρισης. Το ευέλικτο σύστημα διαχείρισης καλωδίων της REHAU ικανοποιεί πλήρως κάθε σχετική απαίτηση. Το ευέλικτο σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς προβλήματα σε κάθε γραφείο ύψους έως 79 cm. Για θέσεις όρθιων εργαζομένων, έδρες και λοιπές μεμονωμένες εφαρμογές διατίθενται κατόπιν ζήτησης εκδόσεις σε μεγαλύτερο μήκος.


Προφίλ:

  • Χρώματα: Λευκό, Μπεζ, Καφέ, Μαύρο, Ανοιχτό γκρι
  • Μήκος 2.710 mm ± 10 mm
  • 271 m ανά συσκευασία
  • Για ντουλάπια, ειδικά για ντουλάπια-χωρίσματα σε γραφεία