Σωληνας Ποσιμου Νερου απο PE-Xa

Περιγραφή

Περιγραφή

Η εξοικονόμηση κόστους είναι σίγουρη με τους σωλήνες από RAU-PE-Xa (δίκτυο υψηλής πίεσης πολυαιθυλενίου) που κατασκευάζονται στη REHAU με την εμπειρία πέραν των 30 ετών. Οι σωλήνες πόσιμου νερού από RAU-PE-Xa έχουν την επικάλυψη ενός μπλε αναγνωριστικού στρώματος σήμανσης του PE-HD. Αυτή η επίστρωση χρησιμεύει ως επιπρόσθετη προστασία UV καθώς και για τον οπτικό έλεγχο εκδοράς κατά την προετοιμασία συγκόλλησης.

• Τρόποι ένωσης με κόλα, βίδωμα ή ηλεκτροσυγκολητικά εξαρτήματα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκριση από τον προμηθευτή των εξαρτημάτων για τις σωλήνες PE-Xa
• Ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με DVS 2207-1, φύλλο 1
• Συναρμολόγηση των συνδέσεων σύμφωνα με τις γενικές τεχνικές ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές, και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

• Μη ευαισθησία στις εγκοπές
• Μη ευαισθησία στα σημειακά φορτία
• Ανθεκτικό στις ρωγμές
• Βραδεία μετάδοση ρογμών
• Υψηλή αντίσταση στην τριβή
• Ανθεκτικό στην κρούση σε περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας
• Υψηλή ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Για χρήση μέχρι 95 °C σταθερής θερμοκρασίας
• Θερμική μνήμη (memory effect)

Προϊοντολογικό Πρόγραμμα

Προϊοντολογικό Πρόγραμμα

• Διατομή d25 έως d160, SDR 11, εργοστασιακής πίεσης έως 12,5 bar
• Στάνταρ παραγωγή σε 6μ μήκους σωλήνες, 100μ μήκους κουλούρες
• Προσαρμοσμένα μήκη και συσκευασία σε στροφία κατόπιν ζήτησης