Ασφάλεια

Ασφάλεια

Μια ισχυρή απόδειξη ποιότητας

Δεν μιλάει κανείς εύκολα για ποιότητα. Όμως, οι κατασκευαστές πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία, διότι: η ποιότητα του υλικού και της κατασκευής είναι ζωτικής σημασίας για τη διάρκεια ζωής και την οικονομική αποδοτικότητα των ολοκληρωμένων έργων.

Η «ποιότητα συστήματος» είναι ζωτικής σημασίας

Η κατασκευή τοπικών δικτύων θέρμανσης είναι ένα μέτρο υποδομής και ως εκ τούτου μια επένδυση στο μέλλον. Αυτό καθιστά τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των τοποθετημένων  σωλήνων και της τεχνολογίας σύνδεσης τους ακόμη πιο σημαντική, αλλά και την ευελιξία του συνολικού συστήματος.

Τα πολυδύναμα δίκτυα απαιτούν ειδικές ιδιότητες

Είναι γεγονός: Οι παράμετροι λειτουργίας -και επομένως οι απαιτήσεις- των σύγχρονων τοπικών δικτύων θέρμανσης απαιτούν συγκεκριμένες ιδιότητες υλικών των σωλήνων. Γι' αυτό η REHAU ανέπτυξε μια συγκεκριμένη συνταγή κατασκευής για τους σωλήνες τοπικής θέρμανσης PE-Xa πριν από 20 χρόνια.

Απόδειξη ποιότητας: Δοκιμές στο εργαστήριο για 38 χρόνια

Η διάρκεια ζωής του PE-Xa με την ποιότητα REHAU κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 ετών. Στα γραφεία της εταιρείας στο Erlangen λειτουργεί ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, στο οποίο οι σωλήνες από PE-Xa υποβάλλονται διαρκώς από το 1979 σε μακροχρόνιες δοκιμές σχετικά με  τα όρια αντοχής τους συναρτήσει του χρόνου, με τη στεγανότητα και τη συμπεριφορά πίεσης. Τα αποτελέσματα των δοκιμών; Τα καλύτερα! Κανένας άλλος κατασκευαστής δεν έχει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία.

Πιστοποίηση ISO 9001

Η REHAU είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Επιπλέον, ελέγχουμε συνεχώς την ποιότητα των σωλήνων μας, όχι μόνο εσωτερικά στα εργαστήριά μας, αλλά και σε ανεξάρτητα ινστιτούτα.

Συσκευές συμπίεσης

Η REHAU είναι ο μόνος κατασκευαστής που προσφέρει δύο συστήματα για την οικονομική επέκταση ή την επανασυμπίεση του δικτύου: Ειδικές συσκευές συμπίεσης ή μια συσκευή γεώτρησης.  Ως αποτέλεσμα, για την επέκταση δικτύου η διαμόρφωση των υλικών μας προσφέρει λειτουργική αξιοπιστία και ευελιξία.

Επικοινωνία

Έχετε απορίες για τις παροχές μας σχετικά με τα δίκτυα τηλεθέρμανσης;

Επικοινωνήστε γραπτώς μαζί μας

Engineering progress

Enhancing lives