Ευελιξία

Ευελιξία

Πλεονέκτημα, όσον αφορά την στοποθέτηση

Στις υπάρχουσες κατοικημένες περιοχές και στο αστικο περιβάλλον, οι σωλήνες REHAU από PE-Xa έχουν σαφή πλεονεκτήματα έναντι του χάλυβα: Για παράδειγμα, η ευελιξία των πλαστικών σωλήνων καθιστά πολύ πιο εύκολη την προσαρμογή σε δύσκολες καταστάσεις τοποθέτησης και εδάφους.

Ευέλικτη τοποθέτηση

Ευελιξία μέχρι την τελική εγκατάσταση

Οι απαραίτητες αλλαγές στο σχέδιο ή στη διαδρομή συχνά αναγνωρίζονται μετά την υλοποίηση. Με τους χαλύβδινους σωλήνες, αυτός είναι πάντα υψηλός κίνδυνος στη φάση μελέτης: το κόστος υλικών και εγκατάστασης υπερβαίνει γρήγορα και κατά πολύ τον υπολογισμό. Αυτός ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται χρησιμοποιώντας τα συστήματα πολυμερών σωλήνων μας. Η ευελιξία παραμένει μέχρι το τέλος, αποφεύγοντας τυχόν δαπανηρές προσθήκες.

Γρήγορη εγκατάσταση

Δεν απαιτείται πλέον περίπλοκη συγκόλληση και επαναμόνωση

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των πολυμερών σωλήνων μας αποτελεί το γεγονός, ότι δεν απαιτούνται ειδικά εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες ομάδες εγκατάστασης για πολύπλοκες εργασίες συγκόλλησης και επαναμόνωσης. Το αποτέλεσμα: Μείωση κόστους, μείωση προσπάθειας συντονισμού, μείωση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. 

Εύκολα μόνωση εκ νέου

Εκ νέου μόνωση: γρήγορη και εύκολη

Τα σημεία σύνδεσης πρέπει να μονωθούν ξανά. Για να συμβεί αυτό γρήγορα, έχουμε δύο συστήματα: Ένα καθολικό σύστημα συμπίεσης μουφών για μέγιστη ευελιξία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στο εργοτάξιο και το δοκιμασμένο κλιπαριστό σύστημα της REHAU, που αποτελείται από δύο συμπαγή, στιβαρά ημικελύφη με ειδικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για ιδιαίτερα γρήγορη και ασφαλή στεγανοποίηση.

Επικοινωνία

Έχετε απορίες για τις παροχές μας σχετικά με τα δίκτυα τηλεθέρμανσης;

Επικοινωνήστε γραπτώς μαζί μας

Engineering progress

Enhancing lives