Εναλλάκτης αέρος-εδάφους: Συχνές ερωτήσεις

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σχετικά με το θέμα των εναλλάκτη αέρα-εδάφους.

Εναλλάκτης αέρος-εδάφους AWADUKT Thermo

Τι είναι ο εναλλάκτης αέρος-εδάφους;

Με έναν εναλλάκτη αέρος-εδάφους, μέρος ή όλος ο αέρας που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού διέρχεται μέσω ενός συστήματος σωλήνων ή μεμονωμένου σωλήνα που βρίσκεται στο έδαφος. Εξαιτίας της διαφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εδάφους και εξωτερικού αέρα κατά τη διάρκεια του έτους, ο αέρας που τροφοδοτείται μέσω των σωλήνων μπορεί να προθερμάνεται τον χειμώνα ή να ψύχεται το καλοκαίρι.

Είναι ο εναλλάκτης αέρος-εδάφους κατάλληλος και για άτομα με αλλεργία;

Ναι, το σύστημα AWADUKT Thermo είναι επίσης κατάλληλο για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες. Σε αυτήν την περίπτωση, το φίλτρο G4 πρέπει να ενισχυθεί με την προσθήκη ενός λεπτού φίλτρου  F6.

Τι χαρακτηρίζει τον εναλλάκτη αέρος εδάφους AWADUKT Thermo της REHAU;

Μάθετε ποια πλεονεκτήματα σας προσφέρει ο εναλλάκτης αέρος εδάφους:

 • Αντιμικροβιακή εσωτερική στρώση
  H μοναδική και προστατευμένη με πατέντα αντιμικροβιολογική ρύθμιση για τον εναλλάκτη Awadukt Thermo αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων στο εσωτερικό του αγωγού. Μελέτες του Ινστιτούτου Fresenius (01/2003, 10/2009 και 04/2012) επιβεβαιώνουν τγ σημαντική μείωση του αριθμού των βασικών μικροβίων.
 • Βελτιστοποιημένο τοίχωμα σωλήνα PP
  Το πολυπροπυλένιο έχει υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα από το PVC. Βέλτιστη θερμική αγωγιμότητα από το έδαφος μέσω του σωλήνα στον αέρα.
 • Μεγάλη δυσκαμψία κατά μήκος
  Συνεπώς ασφαλη απαγωγή συμπυκνωμάτων
 • Στεγανότητα ραδονίου
  Το ραδόνιο είναι ένα φυσικό ραδιενεργό ευγενές αέριο που εμφανίζεται σε βράχους και στο έδαφος. Διαχέεται μέσω του εδάφους, διαλύεται σε νερό και διαφεύγει στην ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης. Τόσο ο σωλήνας όσο και το ελαστικό παρέμβυσμα είναι ραδοστεγανό.

Μπορεί να απομακρυνθούν οι επικαθίσεις από το σύστημα σωλήνων;

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επικαθίσεις μπορούν να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό, απαιτείται συνεχής κλίση περίπου 2 έως 3% κατά την τοποθέτηση του σωλήνα εναλλάκτη αέρος-εδαφους. Οι επικαθίσεις μπορούν να απομακρυνούν μέσω ενός συστήματος αποστράγγισης που βρίσκεται έξω από το κτίριο ή μέσω αποχέτευσης συμπυκνωμάτων που είναι εγκατεστημένη στο κτίριο.

Τι κοστίζει ένας εναλλάκτης αέρος-εδάφους;

Προσφέρουμε πακέτα για μονοκατοικίες. Αυτά κοστίζουν μεταξύ 2.700 και 3.775 € πλέον ΦΠΑ. Τα προ-συναρμολογημένα πακέτα της REHAU έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνουν τεχνικές λύσεις για αναρρόφηση με φιλτράρισμα αέρα, σύνδεση στο κτίριο και εκκένωση οποιουδήποτε συμπυκνώματος. Ρωτήστε τον εξειδικευμένο εργολάβο σας για το κόστος εγκατάστασης και συναρμολόγησης

Χρειάζεται να υπάρχει μεγάλος περιβάλλοντας χώρος;

Όχι, στην περίπτωση νέας κατασκευής, η τοποθέτηση πραγματοποιείται μέσω ενός κέλυφους περιμετρικά του κτιρίου σε απόσταση 1 m ή μεγαλύτερης.

Λειτουργεί ο εναλλάκτης αέρος εδάφους ως ένα σύστημα κλιματισμού;

Ναι, ακριβώς. Το σύστημα εξαερισμού και ο εναλλάκτης αέρος-εδάφους είναι συνδεδεμένοι και πρέπει επίσης να συντηρούνται τακτικά.

Μπορώ να συντηρήσω και να καθαρίσω τον εναλλάκτη αέρος-εδάφους μόνος μου;

Ναι, σύμφωνα με την οδηγία VDI 6022, πρέπει να πραγματοποιούνται καθαρισμοί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και προληπτικοί έλεγχοι (υγειονομικοί έλεγχοι). Οι ισχύοντες σε κάθε χώρα κανονισμοί ενδέχεται να θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις, όσον αφορά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ολόκληρο το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί ολικός, συμβατός με τις οδηγίες καθαρισμός του συστήματος εναλλάκτη αέρος-εδάφους.

Αξίζει η τοποθέτηση εναλλάκτη αέρος-εδάφους και για περιπτώσεις ανακαίνισης;

Βασικά, ο εναλλάκτης αέρος-εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε νέες κατασκευές και σε ανακαινίσεις. Σε νέες κατασκευές η εγκατάσταση μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εργασίες. Κατά την ανακαίνιση κτιρίων, για παράδειγμα, οι αγωγοί εξαερισμού πρέπει να τοποθετηθούν εκ των υστέρων.

Ποιος πραγματοποιεί τον υπολογισμό των διαστάσεων ενός εναλλάκτη αέρος εδάφους;

Για τον υπολογισμό διαστάσεων μονοκατοικιών και πολυκατοικιών προσφέρουμε πακέτα AWADUKT Thermo. Προσδιορίστε τη κλιματική ζώνη και τον επιθυμητό ρυθμό ροής του αέρα και θα λάβετε μετά την υποβολή του αιτήματός σας το σχετικό πακέτο. Για κτίρια όπου απαιτείται μεγαλύτερος ρυθμός ροής αέρος, επικοινωνήστε με τους συνεργάτες μας στα γραφεία πωλήσεων.

Μπορεί να απομακρυνθούν οι επικαθίσεις από το σύστημα σωλήνων;

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επικαθίσεις μπορούν να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό, απαιτείται συνεχής κλίση περίπου 2 έως 3% κατά την τοποθέτηση του σωλήνα εναλλάκτη αέρος-εδαφους. Οι επικαθίσεις μπορούν να απομακρυνούν μέσω ενός συστήματος αποστράγγισης που βρίσκεται έξω από το κτίριο ή μέσω αποχέτευσης συμπυκνωμάτων που είναι εγκατεστημένη στο κτίριο.

Έντυπο επικοινωνίας

Ευχαρίστως θα απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματά σας σχετικά με τους Εναλλάκτες αέρος-εδάφους AWADUKT Thermo  

Επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς

Engineering progress

Enhancing lives