Το πρότυπό μας

Ως εταιρεία με δραστηριοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο λαμβάνουμε σοβαρά την ευθύνη μας

Μακροπρόθεσμη εταιρική στρατηγική

Ως όμιλος με διεθνή δραστηριότητα, η εταιρεία REHAU λαμβάνει σοβαρά την ευθύνη της και συντονίζει τις πράξεις της βιώσιμα. Ως οικογενειακή επιχείρηση, η εταιρεία REHAU επικεντρώνεται συνειδητά στη διαφοροποίηση μέσω από τους τομείς δραστηριότητας και τα τμήματα, όπως επίσης και μέσα από τις διοικητικές περιφέρειες και τις χώρες. Αυτό συντελεί στη σταθερότητα και ενισχύει τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Βοηθάμε τους πελάτες μας, ως προς την αειφορία

Προϊόντα που συντελούν στην ενεργειακή άνεση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον

Βοηθάμε τους πελάτες μας να γίνουν βιώσιμοι. Μέσα από την καινοτόμο ισχύ μας, δημιουργούμε ολοκληρωμένα προϊόντα και λύσεις, που είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των πελατών, ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση, όπως για παράδειγμα, για να εξοικονομηθούν πόροι και να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής.

Όλα τα γραφεία πωλήσεων λαμβάνουν προφυλάξεις, ελέγχουν και αξιολογούν με στόχο τη διατήρηση πόρων και την ενεργειακή απόδοση

Διατήρηση πόρων

Ως μια εταιρεία κατασκευής, γνωρίζουμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας για το κλίμα και το περιβάλλον. Όλα τα γραφεία πωλήσεων της REHAU λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, ελέγχουν και αξιολογούν με απώτερο σκοπό τη διατήρηση και την ενεργειακή αποδοτικότητα των πόρων. Μέσω των βελτιστοποιημένων τεχνολογιών παραγωγής και κάποιων διαδικασιών, επιδιώκουμε υπεύθυνα τη χρήση φυσικών πρώτων υλών, τη μείωση των εκπομπών, όπως επίσης και στον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό των αρνητικών επιδράσεεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Η βάση της επιτυχίας μας είναι οι συνεργάτες μας.

Ικανοποίηση συνεργατών

Οι συνεργάτες μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας. Θέλουμε να αυξήσουμε το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων μας, όπως επίσης και τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η υγεία και η ασφάλεια, η εναρμόνιση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής αποτελούν τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό για τους υπαλλήλους μας και αποτελούν για αυτούς ένα κίνητρο. ένα μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, υποκινώ, και την προώθηση. Για το λόγο αυτό, επιδιώκουμε την επαγγελματική δέσμευση με αυτούς, στους τομείς δραστηριοποίησής μας.