Μαθητές

Επαγγελματική εκπαίδευση στη REHAU

H εκμάθηση ενός επαγγέλματος στη REHAU δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις προκειμένου να πάρετε το επαγγελματικό σας μέλλον και κατά συνέπεια τη ζωή σας στα χέρια σας. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε από μία πληθώρα ελκυστικών τομέων αρμοδιοτήτων, για τους οποίους χρειαζόμαστε καλά εκπαιδευμένους νέους ανθρώπους.


Συγκριτικά με άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, η REHAU δημιουργεί ελκυστικές επαγγελματικές προοπτικές για περισσότερους νέους ανθρώπους.
Συγκριτικά με άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, η REHAU δημιουργεί ελκυστικές επαγγελματικές προοπτικές για περισσότερους νέους ανθρώπους. Επί του παρόντος περίπου 550 νέοι ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους στην εταιρεία μας στη Γερμανία. Το Σεπτέμβριο του 2011 διατέθηκαν περίπου 216 νέες θέσεις εργασίας.

Διαθέτετε ετοιμότητα, ευελιξία, προθυμία και αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες; Τότε η REHAU είναι το σωστό μέρος για σας. Προσφέρουμε σε νέους ανθρώπους με πολλαπλά ενδιαφέροντα και καλό βαθμό απολυτηρίου μία σίγουρη θέση μαθητείας με καλές προοπτικές. Ανάλογα με τα προσόντα του κάθε ατόμου, διαθέτουμε ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας με μελλοντικές προοπτικές σε διάφορες έδρες μας και με ενδιαφέρουσες δυνατότητες μετεκπαίδευσης - εάν το επιθυμείτε και στο εξωτερικό.