Αγορες και προμηθειες

Κεντρική Διοίκηση

Η κεντρική διοίκηση του ομίλου της REHAU στην ελβετική πόλη Muri αποτελεί ταυτόχρονα την έδρα της Διαχείρισης Υλικών και του Logistics. Η ανεξάρτητη εμπορική εταιρεία αγοράζει παγκόσμια πρώτες ύλες, μηχανήματα και εγκαταστάσεις για τη REHAU και επιπλέον οργανώνει τις Μεταφορές και το Logistics. Η οικονομικότητα, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση, η ικανότητα παράδοσης και η αξιοπιστία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της REHAU.

Δίκτυο αγορών

Το δίκτυο αγορών της REHAU είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των απαραίτητων υλικών παγκοσμίως. Ο όγκος των προμηθειών περιλαμβάνει: Πρώτες ύλες και εξαρτήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις, εργαλεία, υπηρεσίες μεταφοράς είδη γραφείου και πολλά άλλα.

... περισσότερα

Πολιτική αγορών

Η πολιτική αγορών προέρχεται από τους στόχους της εταιρείας. Για αυτό το λόγο, η ικανοποίηση του πελάτη είναι υψίστης σημασίας. Η επιτυχία των προϊόντων είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητά τους και εξαρτάται άμεσα από το στόχο, την απόλυτη ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών.

... περισσότερα

Πολιτικη ποιοτητας

Η ποιότητα αποτελεί βασικό θεμέλιο για την επιτυχία και την ικανοποίηση του πελάτη. Σε όλες τις εγκαταστάσεις της η REHAU εργάζεται κατά τα παγκοσμίωςισχύοντα πρότυπα και κανόνες ποιότητας.

... περισσότερα

Διαχείριση προμηθευτών

Ο βασικός άξονας διαχείρισης των προμηθευτών της εταιρείας είναι η συνεπής διαχείριση των ομάδων υλικών της. Για κάθε ομάδα υλικών έχουν καθοριστεί ένας υπεύθυνος αγοράς και ένας υπεύθυνος τεχνικού τμήματος.

... περισσότερα

Εξυπηρέτηση