Υγιεινή πόσιμου νερου

Με το σύστημα RAUTITAN εξασφαλίζετε υγιεινό και καθαρό πόσιμο νερό

Γιατί η υγιεινή του πόσιμου νερού είναι σημαντική;

Όλοι μας έχουμε απαίτηση για καθαρό πόσιμο νερό. Η καθαρότητα ωστόσο του νερού δεν μπορεί να αναγνωριστεί με γυμνό μάτι. Διάφορα στοιχεία που βρίσκονται στο νερό, χημικοί ρύποι και βακτηρίδια, όπως η λεγιονέλλα, μπορεί να αποτελέσουν μια αόρατη απειλή για την υγεία μας.  

Οι λεγιονέλλες είναι βακτηρίδια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διάφορες σοβαρές ασθένειες. Και όμως, μπορούμε να τα αποφύγουμε τοποθετώντας την καλύτερη εγκατάσταση πόσιμου νερού. 

Πώς αναπτύσσονται οι λεγιονέλλες;
Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κτίρια για πόσιμο νερό αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των λεγιονέλλων. Ιδιαίτερα, σε νερά που παραμένουν στάσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενισχύεται η ανάπτυξη βακτηριδίων. Επιπλέον, οι παθογόνοι οργανισμοί  πολλαπλασιάζονται με μεγάλη ταχύτητα σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Όταν όμως το νερό κινείται και υπάρχει η κατάλληλη μόνωση, τότε μπορούν να αποφευχθούν οι θερμοκρασίες που ευνοούν την ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών.  

Το πόσιμο νερό δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για την υγεία μας. 

Έχουμε τη λύση!
Η ιδανική λύση ενάντια στο στάσιμο νερό είναι το λεγόμενο σύστημα ημιδακτυλίου, οπού οι σωληνώσεις ύδρευσης δημιουργούν μια φυσική ανακυκλοφορία. Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνεται συνεχή ροή νερού.  Η εγκατάσταση με ημιδακτύλιο -με τα κατάλληλα εξαρτήματα, γωνίες υδροληψίας και ταφ- μειώνει τη στασιμότητα του πόσιμου νερού και τον κίνδυνο μόλυνσής του. Η REHAU προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ύδρευσης για καθαρό πόσιμο νερό, τόσο για εφαρμογή σε νέες κατασκευές, όσο και για περιπτώσεις ανακαίνισης.


Το ολοκληρωμένο σύστημα RAUTITAN για αξεπέραστη ποιότητα νερού

Το πόσιμο νερό - Ολοκληρωμένο σύστημα

Για καθαρό πόσιμο νερό εγκαταστήστε το ολοκληρωμένο σύστημα RAUTITAN
Αξιόλογα υλικά για την καλύτερη ποιότητα νερού

Αυξήστε τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας

Με διάρκειας ζωής περισσότερη από 50 χρόνια, αποτελεί το το RAUTITAN το σύστημα πόσιμου νερού για το μέλλον σας!