Το ολοκληρωμένο σύστημα πόσιμου νερού

Με τους σωλήνες RAUTITAN έχετε την καλύτερη ποιότητα νερού

Βασιστείτε στη βέλτιστη ποιότητα για πόσιμο νερό με το RAUTITAN

Οι σωλήνες RAUTITAN βασίζονται σε ένα υψηλής απόδοσης υλικό PE-Xa, μια βελτιωμένη μορφή πολυαιθυλενίου. Το υλικό αυτό συντελεί για παράδειγμα στο να διατηρεί φρέσκο το γάλα στη φυσική του γεύση στις χάρτινες συσκευασίες. Οι σωλήνες νερού από πολυμερές υλικό είναι ανθεκτικοί στο σχηματισμό κρούστας, όπως επίσης και στη διάβρωση και διαφυλάσσουν την καθαριότητα του πόσιμου νερού. 

Το RAUTITAN σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πόσιμου νερού, που αποτελείται από τα βασικά μέρη, εξαρτήματα σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα. 

Μεγάλη ποικιλία – για το δικό σας ατομικό σύστημα πόσιμου νερού.

Το σύστημα RAUTITAN αποτελεί για τις συνδέσεις μεταξύ των σωλήνων, όπως επίσης και για τη μετάβαση σε άλλα συστήματα, την ιδανική λύση μέσω των ποικίλων μεμονωμένων συστατικών του στοιχείων. Αυτό διευκολύνει στην επιλογή των ιδανικών προϊόντων για ειδικές απαιτήσεις. Στην επιλογή παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα νερού, καθώς επίσης και το υλικό των επιθυμητής υδραυλικής εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση ισχύει: Συνδέουμε όμοια πράγματα. Εάν κατά την υδραυλική εγκατάσταση υπάρχει μια σειρά συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, θα πρέπει και τα σπειρώματα στον τοίχο να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο εξειδικευμένος τεχνικός για το σύστημα RAUTITAN που βρίσκεται στην περιοχή σας, μπορεί να σας παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές.

Με το σύστημα ύδρευσης RAUTITAN αποφεύγετε τα βακτήρια, όπως πχ. λεγιονέλες.

Η σημασία της υγιεινής για το πόσιμο νερό

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Υγιεινή και την Καθαριότητα των σωληνώσεων ύδρευσης. 
Αξιόλογα υλικά για την καλύτερη ποιότητα νερού

Αυξήστε τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας

Με διάρκειας ζωής περισσότερη από 50 χρόνια, αποτελεί το το RAUTITAN το σύστημα πόσιμου νερού για το μέλλον σας!