Ενεργειακές εφαρμογές

Περιγραφή

Καινοτόμος σχεδιασμός ενέργειας με εποχιακά θερμοδοχεία

Τα εποχιακά θερμοδοχεία παρουσιάζουν ένα βασικό συστατικό του σχεδιασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μέσω της ένταξης ενός εποχιακού θερμοδοχείου μπορεί να επιτευγχθεί καινοτόμος και βιώσιμος ενεργειακός ανεφοδιασμός για συστήματα μεγαλύτερα από 100 kW με κυρίαρχη ανάγκη θερμότητας από διαφορετικούς τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για το σχεδιασμό αυτό εξετάζονται διάφορες πηγές θερμότητας:

 • Παραγωγή συνδυασμού θερμικής και ηλεκτρική ενέργειας
 • Θερμικά απόβλητα των βιομηχανιών
 • Συλλογή ηλιακής ενέργειας
 • Απορρόφηση ηλιακής ενέργειας

Συστατικά συστήματος

Συστατικά συστήματος

Εκτός από τα τρία βασικά στοιχεία, πηγή θερμότητας, εποχιακή αποθήκευση ενέργειας και καταναλωτές θερμότητας χρησιμοποιούνται ακόμα και άλλα στοιχεία του συστήματος, αναλόγως της εφαρμογής:

 • Βραχυπρόθεσμο διάστημα προσωρινής αποθήκευσης:Υψηλή θερμοκρασία - αντλία θερμότητας
  Μεγάλες διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος από την πηγή θερμότητας πρέπει να μαζευτεί στον αποθηκευτικό χώρο πριν διανεμηθεί στο έδαφος. Ειδικά για τους ηλιακούς συλλέκτες είναι απαραίτη η αποθήκευση αυτή.
 • Υψηλή θερμοκρασία - αντλία θερμότητας
 • Ιδιαίτερα στους ηλιακούς συλλέκτες απαιτείται ένας τέτοιος αποθηκευτικός χώρος. Εαν είναι επιθυμητή μία αποφόρτηση του θερμοδοχείου κάτω από την απαιτούμενη θερμοκρασία στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, πρέπει να παρεμβληθεί μία αντλία θερμότητας. Αυτή η αντλία θερμότητας φέρνει τη θερμοκρασία από τους γεωεναλλάκτες στο θερμοδοχείο στην επιθυμητή θερμοκρασία. Αυτή η αντλία θερμότητας στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μία ειδική κατασκευή για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί πιο αποδοτικά τις υψηλές θερμοκρασίες της γης.
 • Λέβητας υψηλού φορτίου:
  Ανάλογα με την κάθε περίπτωση εφαρμογής ενέργειας μπορεί να είναι πιο οικονομικό τα φορτία να αποθηκευτούν στο λέβητα. Αυτό επιτρέπει στο υπόλοιπο σύστημα να είναι σχεδιασμένο για φυσιολογικές συνθήκες. Ο λέβητας υψηλού φορτίου.