Βιομάζα & Βιοαέριο

Παροχή ενέργειας για το μέλλον.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η βιομάζα ως βασικός χώρος αποθήκευσης ενέργειας είναι αποφασιστiκής σημασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως χιλιάδες συσκευές βιοαερίου, συστήματα θέρμανσης και λέβητες βιομάζας και μας παρέχουν ηλεκετρικό ρεύμα και θέρμανση. H REHAU καθιερώθηκε σ’αυτόν τον τομέα ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης για τα νέα συστήματα.