Θέρμανση Βιομηχανικού Δαπέδου

Περιγραφή

Η θέρμανση βιομηχανικών κτιρίων – μια μοντέρνα λύση για βιομηχανικά κτίρια

Υπόστεγα αρεοσκαφών , αποθήκες , χώροι παραγωγής , κ.λ.π. – η βιομηχανική θέρμανση συνδέει μικρά κόστη επένδυσης – και ελάχιστα λειτουργικά κόστη με ένα ιδανικό θερμοκρασιακό προφίλ.

Οι σωλήνες RAUTHERM S τοποθετούνται εντός της πλάκας σκυροδέματος από σκυρόδεμα, δεν απαιτούν συντήρηση και προσφέρουν μεγάλη ελευθερία στη χρήση και τη διαμόρφωση. Ο μεγάλος βαθμός ακτινοβολίας και το χαμηλό θερμοκρασιακό προφίλ εγγυώνται το μειωμένο κόστος λειτουργίας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες κυκλοφορίας επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή/και τη χρήση της απορριπτόμενης θερμότητας.


• Ομοιόμορφο θερμοκρασιακό προφίλ χώρου
• Ευχάριστη επιφανειακή θερμοκρασία δαπέδου
• Περιορισμένη ανάδευση σκόνης
• Μικρές ταχύτητες αέρα
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας
• Χωρίς έξοδα συντήρησης

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

• Σωλήνας RAUTHERM S από PE-Xa κατάλληλο για τις συνθήκες της οικοδομής
• Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση εξαιτίας της μεγάλης ευελυξίας του σωλήνα από PE-Xa RAUTHERM S
• Επανεξέταση της μόνωσης του δαπέδου για την βελτιστοποίηση του κόστους
• Η εγκατάσταση σε μορφή μαιάνδρου εξασφαλίζει ένα ομοιόμορφο προφίλ
• Αποφεύγεται η εμφάνιση ρευμάτων, η συσσώρευση θερμότητας κάτω από την οροφή και αποφεύγονται οι απώλειες θερμότητας.
• Δεν υπάρχει ανακυκλοφορία του αέρα που παρατηρείται σε κλιματιζόμενους χώρους, έτσι δεν αναδεύεται η σκόνη.
• Η ικανότητα φορτίου του βιομηχανικού δαπέδου δεν μειώνεται από την ενδοδαπέδια θέρμανση

Παραλλαγές

Παραλλαγές


• Θέρμανση βιομηχανικού δαπέδου σε οπλισμένο σκυρόδεμα :
Κατά κανόνα, ο κατώτερος οπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση των σωλήνων, δηλ. οι σωλήνες RAUTHERM S Rohr στερεώνονται απευθείας επάνω στα πλέγματα του κάτω οπλισμού με τη χρήση δεματικών καλωδίων.
Δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος για στοιχεία στήριξης σωλήνων και για μεγαλύτερη "ελευθερία διάτρησης".
• Θέρμανση βιομηχανικού δαπέδου σε ουδέτερη θέση:
Κατά την τοποθέτηση στην ουδέτερη ζώνη οι σωλήνες RAUTHERM S τοποθετούνται στις εγκάρσιες βέργες των αποστατών.
• Θέρμανση βιομηχανικού δαπέδου σε οπλισμένο ινομπετόν:
Σε πλάκες από οπλισμένο ινομπετόν, ο κλασσικός οπλισμός των πλακών, π.χ. τα ατσάλινα πλέγματα, οι ατσάλινες βέργες, αντικαθιστώνται από τις μεταλλικές ίνες. Για την εξασφάλιση των αποστάσεων τοποθέτησης, οι σωλήνες θέρμανσης τοποθετούνται επάνω σε ράγες RAUFIX.

Προϊοντολογικό πρόγραμμα

Προϊοντολογικό πρόγραμμα

• Συλλέκτης τύπου Tichelmann
• Βιομηχανικός συλλέκτης
• Δεματικά καλωδίων
• RAUFIX-ράγες
• Στηρίγματα
• RAILFIX-ράγες
• Καμπύλη όδευσης

Downloads