Βιομηχανικοι Συλλεκτες

Περιγραφή

Περιγραφή

Διανομέας και συλλέκτης από ορειχάλκινο σωλήνα με βαλβίδα εξαερισμού και βάνα KFE . Η δυνατότητα αποκοπής για κάθε κύκλωμα θέρμανσης εξασφαλίζεται με μια σφαιρική βάνα στην προσαγωγή και μια βάνα ακριβούς ρύθμισης στην επιστροφή. Συναρμολογημένοι σε στιβαρές ,γαλβανισμένες ,ηχομονωμένες κονσόλες .

Πλεονέκτημα

Πλεονέκτημα

Οι βιομηχανικοί συλλέκτες προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα :


• Εξειδικευμένες λύσεις
• Υψηλής ποιότητας υλικά
• Όλες οι κατασκευαστικές απαιτήσεις καλύπτονται
• Διάφορες μορφές

Παραλλαγές

Παραλλαγές


• Βιομηχανικός συλλέκτης DN 32 (1¼'') κεντρική βάνα στην προσαγωγή
• Βιομηχανικός συλλέκτης DN 40 (1½'') Eurokonus για την σύνδεση με τον συλλέκτη 17x2,0 και 20x2,0
• Βιομηχανικός συλλέκτης DN 40 (1½'') κοχλιωτή σύνδεση για την σύνδεση του σωλήνα 25x2,3

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα

• Κοχλιωτή σύνδεση
• Σέτ σύνδεσης βιομηχανικού συλλέκτη