Σωλήνας αερίου από PE-Xa

Περιγραφή

Περιγραφή

Τα συστήματα παροχής της REHAU παρέχουν ασφάλεια, αξιοπιστία και οικονομία. Ως δίκτυα παροχής για υπόγεια συστήματα είναι κατάλληλα τόσο για τη μεταφορά της τάφρου όσο και για την παραδοσιακή εγκατάσταση π.χ. όργωμα, επεξεργασία. Λόγω των ειδικών ιδιοτήτων των υλικών οι σωλήνες από RAU-PE-Xa μπορούν να εγκατασταθούν ακόμα και σε προβληματικές περιοχές όπως και σε ορεινές περιοχές με καθίζηση.
Η εξοικονόμηση κόστους είναι σίγουρη με τους σωλήνες από RAU-PE-Xa (δίκτυο υψηλής πίεσης πολυαιθυλενίου) που κατασκευάζονται στη REHAU με την εμπειρία πέραν των 30 ετών. Οι σωλήνες αερίου από RAU-PE-Xa έχουν την επικάλυψη ενός κίτριου αναγνωριστικού στρώματος σήμανσης του PE-HD. Αυτή η επίστρωση χρησιμεύει ως επιπρόσθετη προστασία UV καθώς και για τον οπτικό έλεγχο εκδοράς στα πλαίσια της προετοιμασίας συγκόλλησης.

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

• Ευαισθησία εγκοπής
• Μη ευαισθησία σε σημειακό φορτίο
• Αντοχή / αντίσταση στις ρωγμές
• Μη ταχεία διάδοση ρογμών
• Υψηλή αντίσταση στις τριβές
• Υψηλή αντοχή σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες
• Υψηλή ευελιξία σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες
• Μπορεί να εγκατασταθεί μέχρι συνεχούς θερμοκρασίας 95 °C
• Υψηλή ανθεκτικότητα (φαινόμενο memory effect)

Προϊοντολογικό Πρόγραμμα

Προϊοντολογικό Πρόγραμμα

• Διαστάσεις Φ32 μέχρι Φ160, SDR11, μέχρι 8 bar πίεση λειτουργίας
• Στάνταρ παραγωγή σε 6μ μήκους ευθύγραμμη σωλήνα, 100μ. κουλούρα
• Ειδική παραγωγή σε άλλα μήκη και σε στροφία κατόπιν ζήτησης

Εξαρτήματα συστήματος
• Τρόποι σύνδεσης με πρότυπα σύσφιξης, βίδα τερματικού ή εξαρτήματα θέρμανσης πυράκτωσης εφόσον έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή εξαρτημάτων και σωλήνων για PE-Xa.
• Μοντάρισμα των συνδέσεων σύμφωνα με τις γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές καθώς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
• Ηλεκτροσυγκόληση σύμφωνα με την οδηγία DVS 2207-1, φύλλο 1.

Downloads