Προδιαγραφές

Ήδη από το στάδιο της σχεδίασης η REHAU βρίσκεται στο πλευρό σας ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης.

Η REHAU σας προσφέρει δειγματοληπτικά προδιαγραφές για τις συναλλαγές σας με τον κατασκευαστικό κλάδο, τα βιομηχανικά συστήματα και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε μορφή GAEB, WORD/PDF και LLV.

Με αυτά τα δείγματα κειμένων θέλουμε να σας βοηθήσουμε, ώστε να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα τις δικές σας λίστες απόδοσης.