Προδιαγραφές Συστημάτων Βιομηχανικών Σωλήνων

Με ένα κλικ στο κάθε πρόγραμμα μπορείτε να έχετε τις αντίστοιχες προδιαγραφές:

Πόσιμο Νερό και Αέριο

Πρόδιαγραφές Σωλήνας Αερίου PE-Xa
Προδιαγραφές Πόσιμου Νερού PE-Xa
Προδιαγραφές Πόσιμου Νερού RAUPROTECT PE 100-RC

Πεπιεσμένος αέρας και Κρύο Νερό

Πληροφορίες για Τεχνολογία Οικοδομής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συστήματα Βιομηχανικών Σωλήνων
Προδιαγραφές Συστημάτων Βιομηχανικών Σωλήνων

Μεταφορά Ψυκτικών Φορτίων

Πληροφορίες για Τεχνολογία Οικοδομής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συστήματα Βιομηχανικών Σωλήνων
Προδιαγραφές Συστημάτων Βιομηχανικών Σωλήνων

Βιομηχανικά Λύμματα

Προδιαγραφές AWASCHACHT PP DN 1000
Προδιαγραφές AWASCHACHT PP DN 1000 Ειδικά φρεάτια
Προδιαγραφές PE 100 Πεπιεσμένων λυμμάτων