Βιομηχανικά Λύματα

Δίκτυο υπονόμου με σταθερή αντοχή στα χημικά αποχέτευσης απο το σημείο απόρριψης έως το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων

Οι σωλήνες και τα φρεάτια υπονόμου για βιομηχανικές χρήσεις, πρέπει να πληρούν υψηλές προδιαγραφές: Όπως για παράδειγμα η αντοχή στα χημικά φορτισμένα λύματα, οι υψηλές θερμοκρασίες έως 90° π.χ. μέσω Cleaning in Place (CIP) ή υψηλά φορτία κυκλοφορίας. Οι σωλήνες υπονόμων και τα φρεάτια REHAU από πολυπροπυλένιο καλύπτουν υψηλες απαιτήσεις, εκεί πού άλλα συστήματα υπονόμου υστερούν.