Συχνές ερωτήσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Συχνές ερωτήσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Βασιζόμενοι σε πληροφορίες που αφορούν σε θέματα βιωσιμότητας και οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα RESET.org, παραθέτουμε εδώ απαντήσεις στις πιο σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Πόσο καλά ελέγχεται το πόσιμο νερό βρύσης και το εμφιαλωμένο;

Τόσο το πόσιμο νερό, όσο και το εμφιαλωμένο νερό υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού διατίθονται εργαστήρια στα οποία αναλύονται δείγματα ακατέργαστου νερού. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις της  ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ ΟΙΚ 67322/2017 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) και  είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της  ΟΙΚ 46399/1352/86 «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια οστρακοειδών».

Τα Χημικά Εργαστήρια Γαλατσίου και Αχαρνών, καθώς και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι διαπιστευμένα κατά ISO EN 17025 ήδη από το 2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό 19 χημικών και 6 μικροβιολογικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο και πόσιμο νερό (Αρ. Πιστοποιητικού 192).

Το διάταγμα για τα μεταλλικά και επιτραπέζια νερά, δείχνει ότι το πόσιμο νερό ελέγχεται για περισσότερους ρύπους από ό, τι το μεταλλικό και το νερό πηγής. Το πόσιμο νερό ελέγχεται πχ. για φυτοφάρμακα, ενώ το μεταλλικό και το νερό πηγής όχι.

Προέρχεται άραγε το νερό της βρύσης από λύματα;

Κάτι τέτοιο φυσικά και δεν ισχύει! Το 64% του νερού βρύσης προέρχεται από φυσικές πηγές (υπόγεια ύδατα), το 27% από τα επιφανειακά ύδατα (ποτάμια και λίμνες) και 9% από τα νερά πηγής. Πριν εισέλθει στους σωλήνες μας, επεξεργάζεται μέσω διαφόρων διαδικασιών.

Έχει το μεταλλικό νερό αυξημένη περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία;

Ακόμη και αν συχνά διαφημίζεται η αυξημένη περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία σε μεταλλικά νερά και νερά πηγής σε σύγκριση με το νερό της βρύσης, η ποσότητα είναι πολύ μικρή ώστε να επηρεάζει την υγεία. Μια μελέτη για τη σημασία της φυσιολογικής διατροφής του πόσιμου νερού στη Γερμανία δείχνει, ότι το πόσιμο και μεταλλικό νερό μπορεί μεν να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών ενός ατόμου για μεταλλικά στοιχεία, ωστόσο οι ανάγκες αυτές καλύπτονται κυρίως από στερεά τρόφιμα.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα του νερού της βρύσης;

Οι πάροχοι νερού είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα του πόσιμου νερού μόνο μέχρι το σπίτι μας. Συνιστάται επομένως να εγκαταστήσετε ένα σύστημα σωληνώσεων βελτιστοποιημένο όσον αφορά στην υγιεινή - όπως το ολοκληρωμένο σύστημα RAUTITAN από τη REHAU.

Mάθετε περισσότερα για τους σωλήνες πόσιμου νερού

Engineering progress

Enhancing lives