BAU-D1495 - 69325

FAQ o kvaliteti pitke vode

Na temelju nalaza višestruko nagrađivane platforme za održivost RESET.org, ovdje ćete naći odgovore na najvažnija pitanja o kvaliteti pitke vode.

Koliko smo dobro provjerili pitku i flaširanu vodu?

I voda iz vodovoda i flaširana voda u Njemačkoj prolaze kroz stroge provjere. Međutim, smjernice njemačkog Pravilnika o pitkoj vodi strože su od onih za izvorsku i mineralnu vodu. Na primjer, Pravilnik o pitkoj vodi postavlja opće granične vrijednosti i zahtjeve za kvalitetu za 53 mikrobiološka, kemijska i fizikalna parametra.

Pravilnik o mineralnim i stolnim vodama (dodatak 4 odjeljku 6a (1)) pokazuje da je pitka voda testirana na više zagađivača nego što je to učinjeno za mineralnu i izvorsku vodu. Npr., voda za piće se provjerava na pesticide, a mineralne i izvorske vode ne. U istraživanju Stiftung Warentest sa 22 srednje gaziranih i 30 negaziranih voda, nijedan od testiranih proizvoda nije postigao vrlo dobru vrijednost. Izvješće Federalnog ministarstva zdravstva i Federalne agencije za okoliš iz 2015. godine o kvaliteti pitke vode u Njemačkoj pokazuje da je voda iz pipe jednako dobra ili čak bolja.

Ali voda iz pipe se dobiva iz otpadnih voda?

Naravno da to nije točno! 64% naše vode iz pipe dolazi iz prirodnih izvora (podzemnih voda), 27% iz površinskih voda (rijeke i jezera) i 9% iz izvorske vode. Prije nego što uđe u naše cijevi, obrađuje se koristeći različite procese. S druge strane otpadne vode se nakon tretmana ispuštaju u naša vodena tijela i tako vraćaju u prirodni ciklus - a ne u naše cijevi.

Zar mineralna voda nema povećan udio minerala?

Čak iako se često reklamira povećani udio minerala u mineralnoj i izvorskoj vodi u odnosu na vodu iz pipe, njihova količina je premala da bi se zapravo mogla povezati sa zdravljem. Analiza prehrambene i fiziološke važnosti vode za piće u Njemačkoj pokazuje da pitka i mineralna voda mogu pridonijeti čovjekovim potrebama za mineralima, ali te potrebe uglavnom se pokrivaju iz čvrste hrane.

Kako se kvaliteta vode iz pipe može dodatno poboljšati?

Dobavljači vode odgovorni su samo za kvalitetu pitke vode koja se dovodi do našeg doma. Stoga preporučujemo ugradnju higijenski optimiziranog cijevnog sustava - poput RAUTITAN-a tvrtke REHAU.

Ali ispravno ponašanje u upotrebi također može biti značajno u svakodnevnom životu. Uz nekoliko jednostavnih mjera, koje također preporučuju mnogi dobavljači vode, isto tako možete pridonijeti redovnoj izmjeni vode u vlastitim vodovodnim cijevima i tako higijenski čistoj pitkoj vodi. Sastavili smo smjernice o ponašanju za upotrebu higijenski prihvatljive pitke vode.

Saznajte više o RAUTITAN cijevima za pitku vodu

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection