Informacije o zaštiti podataka

REHAU se zahvaljuje na interesovanju za našu tvrtku i proizvode. Želimo da se osjećate ugodno kada kontaktirate REHAU. Stoga nam je posebno važna sigurnost Vaših osobnih podataka koji nastaju kada kontaktirate REHAU, a tu se ubrajaju ime, adresa, telefonski broj ili adresa e-pošte.

Ova Informacija o zaštiti podataka namijenjena je svim osobama s kojima REHAU komunicira, uključujući kupce, dobavljače, pružatelje usluga, druge poslovne partnere, zainteresirane osobe, posjetitelje naših web-stranica, korisnike naših aplikacija, druge korisnike naših proizvoda ili usluga i posjetitelje naših lokacija (zajedno označeni kao „Vi” ili „Vama”). Sadrži informacije u skladu s čl. 13. i 14. GDPR-a.

1. Pojmovi

Obrada osobnih podataka odvija se u okviru zakonskih odredbi.

Pojam „Osobni podaci” označava pritom sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. „Obrada” obuhvaća svaki proces ili seriju procesa koji se provode sa ili bez pomoći automatiziranih postupaka u vezi s osobnim podacima, poput prikupljanja, snimanja, organizacije, strukturiranja, pohrane, prilagodbe ili izmjene, očitavanja, postavljanja upita, upotrebe, objavljivanja prijenosom, distribucije ili bilo kojim drugim oblikom pružanja, usklađivanja ili povezivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja.
Dodatni pojmovi zaštite podataka upotrebljavaju se u skladu s definicijama u čl. 4 GDPR-a.

2. Naziv i adresa odgovornih tijela

REHAU d.o.o.
Samoborska cesta 294
10090 Zagreb
MB 1256416
OIB 39268025266

3. Opće svrhe obrade i pravne osnove

REHAU prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke posebno u sljedećim slučajevima:

 • Ako nas kontaktirate izravno, npr. putem naše web-stranice, putem korisničke službe tvrtke REHAU ili kada nas posjetite na našim lokacijama, sudjelujete na našim manifestacijama, anketama o zadovoljstvu kupaca i nagradnim igrama i ako npr. pokažete zanimanje za naše proizvode ili usluge ili imate bilo kakav drugi zahtjev.
 • Ako Vi ili Vaš poslodavac kupujete proizvode ili usluge izravno od nas.
 • Ako Vi ili Vaš poslodavac zatražite informacije o našim proizvodima i uslugama (npr. prijenos brošura ili cjenika).
 • Ako kupujete ili upotrebljavate proizvode tvrtke REHAU.
 • Ako nam Vi ili Vaš poslodavac nudite ili prodajete proizvode ili usluge.

Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o promjenama svojih osobnih podataka, posebno kontaktnih podataka.

U mjeri u kojoj REHAU obrađuje osobne podatke, to se posebno odnosi na Vaše ime i službene kontaktne podatke kao što su tvrtka, funkcija, telefonski broj ili adresa e -pošte, kao i na podatke o ugovorima i transakcijama. Dodatne kategorije podataka mogu se prikupljati u posebne svrhe koje su detaljno opisane u nastavku.

Osim što prikupljamo Vaše podatke putem naših obrazaca za kontakt na našoj web-stranici, podatke prikupljamo i izravno od Vas odn. putem opće dostupnih izvora (npr. trgovački registar, nadležni organi, internet) ako je to potrebno u tu svrhu.

4. Pojedinačne svrhe obrade i pravne osnove

U nastavku ćemo Vas obavijestiti u koje svrhe tvrtka REHAU obrađuje koje osobne podatke. U slučaju stvarnih stanja koja se ne ponavljaju, REHAU općenito ponovno skreće pozornost na ove informacije u konkretnoj situaciji obrade i, ako je potrebno, pruža dodatne informacije.

4.1. Obrada podataka za pripremu, sklapanje i izvršenje ugovora

Kao tvrtka s proizvodnim pogonima, REHAU obrađuje osobne podatke u okviru procesa akvizicije (vidite točku 4.10.) i prodaje, kao i provedbe ugovora. U tu se svrhu osobito obrađuju podaci za započinjanje ugovora, obradu ponuda, savjetovanje kupaca, nabavku, proizvodnju i isporuku robe, upravljanje ugovorima i obradu reklamacija.

U okviru ovih aktivnosti posebno se obrađuju kategorije podataka navedene u nastavku:

 • kontaktni podaci / osobni matični podaci (prezime, ime, adresa, adresa e-pošte itd.)
 • logistički podaci poput adrese isporuke
 • podaci o ugovoru, podaci o plaćanju  

Pritom može biti potrebno da podatke za izradu ponude i provedbu ugovora proslijedimo trećim stranama koje su uključene u lanac opskrbe ili su na neki drugi način potrebne za obradu ugovora.

U svrhu provjera boniteta naših poslovnih partnera, obrađujemo podatke koje primamo od kreditnih agencija (npr. Schufa) prema zakonskim zahtjevima. Osim toga, kako bi se dodatno smanjio rizik od neispunjenja obveza, REHAU zadržava pravo prijaviti iskustva plaćanja kupaca skoring tvrtki za prikupljanje informacija o plaćanju (Creditreform, Bisnode). Iznimka su podaci o plaćanjima fizičkih osoba.

Kako bi optimizirao financijske transakcije, REHAU zadržava pravo ustupiti potraživanja od svojih poslovnih korisnika tvrtki za refinanciranje u kontekstu financiranja potraživanja. Pritom se u svrhu financiranja potraživanja prosljeđuju samo podaci povezani s tvrtkom (ime dužnika, razlog, iznos, rok dospijeća potraživanja). U mjeri u kojoj je to potrebno za provjeru potraživanja, tvrtka za refinanciranje proslijedit će podatke o tvrtki trećim stranama radi provjere boniteta.

Pravna osnova za financiranje potraživanja / faktoring je čl. 6. slovo f) GDPR-a ako se radi o osobnim podacima u iznimnom pojedinačnom slučaju.

Ako se podaci prikupljaju izravno za obradu upita odn. izvršenje ugovora, REHAU će vas svakako obavijestiti koji su podaci hitno potrebni. Ako ugovorni partner niste Vi sami, već Vaš poslodavac ili neka treća osoba koja je ugovorom povezana s Vama ili Vašim poslodavcem, podaci će se obraditi na temelju čl. 6. slovo f) GDPR-a. Podaci se obrađuju u onoj mjeri u kojoj su podaci potrebni za provedbu ugovora ili za ispunjavanje drugih pravnih dužnosti i obveza, npr. vezano uz jamstvo proizvođača (npr. obveze informiranja, objašnjenja i upozorenja).

Ako se obrada vrši na temelju čl. 6. slovo f) GDPR-a, možete uložiti prigovor u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije.

4.2. Upotreba portala za kupce

REHAU svojim kupcima nudi mogućnost upotrebe portala za kupce radi jednostavnije provedbe naloga, pristupa određenim konfiguratorima proizvoda i drugim uslugama. Prilikom registracije primit ćete obavijest o podacima koji su potrebni za upotrebu portala za kupce. Svrha i pravna osnova opisane su u točki 4.1. Dodatni dobrovoljni podaci upotrebljavaju se za stupanje u kontakt (vidite točku 4.10).

Tijekom upotrebe portala za kupce pojedinačne transakcije pohranjuju se i arhiviraju u skladu sa zakonskim propisima za pohranjivanje na temelju čl. 6. slovo c) GDPR-a.

Upotrebu portala za kupce i pohranu vaših osobnih podataka na portalu za kupce možete prekinuti u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da to nije potrebno za ispunjenje ugovora. Kontaktirajte nadležni prodajni ured: Kontaktirajte nas. Pohrana izvršenih transakcija ostaje nepromijenjena.

4.3. Korištenje portalom dobavljača

REHAU održava portal dobavljača. Kad se registrirate kao dobavljač, primit ćete obavijest o vrsti i opsegu podataka potrebnih za registraciju. Podaci se upotrebljavaju za sve poslovne procese koji su povezani s nabavom robe i usluga, uključujući mjere za osiguranje kvalitete, upravljanje odnosima dobavljača, provedbu ugovora, upravljanje rizicima, upotrebu informacijskih i komunikacijskih sustava, optimizaciju internih procesa te administraciju portala dobavljača. U te svrhe možda ćemo morati proslijediti Vaše osobne podatke drugim tvrtkama grupe REHAU te će Vas zatim možda kontaktirati neka tvrtka iz grupe.

4.4. Postupak prijave (čl. 6. slovo b) GDPR-a)

Za postupak prijave postoje dodatne napomene za zaštitu podataka koje će se posebno prikazati u okviru prijave. K tomu za sve prijave vrijede sljedeće napomene.

4.5. Sudjelovanje na manifestacijama i posjet našoj poslovnici (čl. 6. slovo f) GDPR-a)

Radujemo se što ćemo Vas osobno upoznati u okviru posjeta poslovnici ili na nekoj od naših manifestacija. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo organizirali i održali manifestacije, te Vam dostavili informativni materijal. Tijekom održavanja manifestacija eventualno ćemo proslijediti podatke govornicima i sudionicima. To je važno kako bi se osiguralo neometano održavanje manifestacije. Pritom prikupljene podatke također upotrebljavamo za procjenu i praćenje naših manifestacija.

Za dobivanje povratnih informacija REHAU upotrebljava i funkcije SurveyMonkey. Ako sudjelujete u odgovarajućoj anketi, vrijede informacije o zaštiti podataka tvrtke SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Za dokumentiranje manifestacija kao i za rad s medijima i odnose s javnošću, mogu se napraviti slike i videozapisi manifestacija. Pritom se također obrađuju osobni (slikovni) podaci. Ovoj se obradi možete usprotiviti u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije. U ovom slučaju molimo Vas da unaprijed obavijestite fotografe i organizatore manifestacija, oni će uzeti u obzir Vaš prigovor i poduzeti potrebne mjere.

4.6. Korištenje uslugama (savjetovanje)

Dodatno uz naše proizvode i sistemska rješenja, REHAU nudi opsežne usluge. Tu se ubrajaju savjetovanje i usluge koje Vam nudimo putem telefona, e-pošte, obrasca za kontakt, a u određenim okolnostima i na licu mjesta. Ovom uslugom željeli bismo Vas podržati u izboru, korištenju i primjeni REHAU sustava.

U okviru ove usluge podaci koji su nam potrebni u tu svrhu i koje nam prosljeđujete zajedno s upitom za uslugu, kao što su npr. kontaktni podaci / osobni matični podaci (prezime, ime, adresa, adresa e-pošte itd.) mogu se pohraniti zajedno s predmetnim proizvodima i problemom. Na ovaj način želimo osigurati da Vam možemo dati dodatne savjete u slučaju eventualnih kasnijih upita na temelju prethodne povijesti usluga. Ova pohrana temelji se na legitimnom interesu za učinkovitu savjetodavnu aktivnost bez prava na prigovor tijekom vremena. Vaši se podaci pohranjuju samo u izravnoj vezi s uslugom. Ako su podaci o usluzi relevantni za odbijanje odgovornosti, posebno u slučajevima jamstva proizvođača, REHAU će ih također obraditi u tu svrhu. Podaci se brišu ako više nisu potrebni za tu svrhu, najkasnije nakon isteka roka zastare za to jamstvo.

Ako se podaci obrađuju samo na temelju čl. 6. slovo f) GDPR-a, imate pravo usprotiviti se pohrani iz osobnih razloga.

4.7. Pristup zemljištu poslovnice radi isporuke robe ili izvršenja usluge ili izvođenja radova

U ovom slučaju, osim Vaših podataka koji su izravno potrebni za provedbu ugovornog odnosa, poput prezimena, imena, tvrtke, podataka o računu, identifikacijskih podataka vozila, bilježimo i trajanje Vašeg boravka u tvrtki REHAU na temelju čl. 6. slovo f) GDPR-a. To nam je potrebno kako bismo znali koliko se ljudi nalazi u zgradi odn. na terenu ako nastane hitni slučaj ili je potrebna evakuacija. Ako boravite iz poslovnih razloga, trajanje Vašeg boravka može se upotrijebiti i za provjeru i optimizaciju internih procesa kao i za provjeru uvjerljivosti podataka o performansama (npr. računi).

Prilikom isporuke robe također se upotrebljavaju kamere za nadzor logističkih procesa na različitim lokacijama.

Sigurnosne upute koje posjetitelj dobije također se dokumentiraju na temelju zakonskih zahtjeva odn. čl. 6. slovo f) GDPR-a kako bi se dokazalo poštivanje obveza sigurnosti prometa.

Naravno, možete uložiti prigovor na upotrebu na temelju čl. 6. slovo f) GDPR-a u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije.

Videonadzor je vidljiv na svim našim lokacijama. Na to će Vas upozoriti odgovarajući znakovi. Videonadzor služi zaštiti naše proizvodnje i naših sustava za obradu podataka. To jamči još višu razinu zaštite osobnih podataka.

4.8. Korporativna komunikacija i javni imidž (čl. 6 slovo f) GDPR-a)

U okviru sudjelovanja na manifestacijama, posjeta našeg sajma i drugih događaja, slike i videozapisi ovih događaja izrađuju se za dokumentiranje manifestacije, za rad s medijima i odnose s javnošću te za korporativnu komunikaciju. Pritom se također obrađuju osobni (slikovni) podaci.

Slikovni materijal objavljuje se elektronički na društvenim mrežama poput Facebooka te u tiskanim medijima. Pravna osnova ove obrade je čl. 6 slovo f) GDPR-a za korporativnu komunikaciju te, ako je primjenjivo, čl. 23 Zakona o zaštiti autorskih prava na umjetničkim djelima i fotografijama.

Ako je stvarno moguće i pravno opravdano, tijekom pojedinačne manifestacije još će se jednom upućivati na snimke slika. Ako se obrada slika vrši na temelju čl. 6. slovo f) GDPR-a, imate pravo na prigovor na upotrebu u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije. To pravo možete iskoristiti ako unaprijed obavijestite fotografa o tim razlozima, a on će to uzeti u obzir u svom radu. Rado ćemo Vas detaljno obavijestiti o manifestaciji.

4.9. Usklađenost, provedba zakona i sprečavanje kaznenih djela (čl. 6. slovo f) GDPR-a)

Ako je zakonski potrebno, REHAU upotrebljava osobne podatke za ostvarivanje pravnih zahtjeva i za zaštitu u slučaju pravnih sporova. U okviru zahtjeva tvrtke za usklađenost podaci se mogu upotrebljavati i za sprječavanje, razjašnjenje odn. prevenciju kaznenih djela.

U tu se svrhu, osim gore navedenih kategorija podataka, u onoj mjeri u kojoj su potrebne za tu svrhu, upotrebljavaju i podaci o bonitetu, podaci o posjetima, podaci o računu, kao i podaci o korespondenciji, kupnji i prodaji. REHAU također upotrebljava interni sustav prijavitelja nepravilnosti za imenovane i anonimne prijave kršenja usklađenosti. Ovi se podaci brišu ili potpuno anonimiziraju u okviru primjenjivih važećih zakona odn. neposredno nakon dovršetka odgovarajućeg slučaja.
Sustavi za sigurnost zgrada i postrojenja pomažu sigurnosti naših sustava za obradu podataka, npr. kontrole pristupa ili videonadzor. Navedene kontrole uvijek se vrše vidljivo na našim lokacijama. Detaljne informacije o toj temi možemo Vam pružiti na licu mjesta.

Dalje obrađujemo Vaše osobne podatke u vezi s uobičajenim provjerama poslovnih partnera u okviru zahtjeva usklađenosti. Ako Vaše osobne podatke nismo zatražili izravno od Vas, prikupili smo ih iz javno dostupnih izvora i baza podataka u okviru dubinske analize. Podaci prikupljeni iz ovih izvora obrađuju se isključivo u tu svrhu i brišu se čim više nisu potrebni u tu svrhu. Obrada se temelji na čl. 6. slovo c) GDPR-a, u mjeri u kojoj se dubinska analiza temelji na zakonskim zahtjevima ili čl. 6. slovo f) GDPR-a, legitimnom interesu tvrtke u procjeni svojih poslovnih partnera radi smanjenja rizika. Ako se obrada temelji na čl. 6. slovo f) GDPR-a, možete uložiti prigovor iz osobnih razloga.

4.10. Komercijalna komunikacija i ispitivanje tržišta (čl. 6. slovo f) GDPR-a)

Ukoliko je zakonski dopušteno na temelju čl. 6. slovo f) GDPR-a ili ako nam date svoju privolu (čl. 6. slovo a) GDPR-a), obrađujemo Vaše podatke posebno za komercijalnu komunikaciju, ankete o zadovoljstvu kupaca, reklamne kampanje i za provedbu nagradnih igri. To nam omogućuje dodatno poboljšanje naših proizvoda i usluga te svrhovito djelovanje.

U okviru ovih aktivnosti mogu se obrađivati podaci potrebni za tu svrhu kao npr. kontaktni podaci / osobni matični podaci (prezime, ime, adresa, adresa e-pošte itd.). Samo ako postoji odgovarajuća privola, obrađivat će se drugi podaci koje ste nam stavili na raspolaganje u tu svrhu, kao npr. interesi, osobne sklonosti, poslovna situacija.

Ako već postoji odnos s kupcem ili ste dali privolu, obično ćete gore navedene informacije primiti elektroničkom poštom. Osim toga, za poslovne partnere koji nisu potrošači, informacije se daju telefonom ili analogno.

Za navedene svrhe možda ćemo morati proslijediti Vaše osobne podatke tvrtkama REHAU grupe kako bismo mogli bolje odgovoriti na Vaše želje ili kontinuirano poboljšavati naše proizvode i usluge. U svakom slučaju, možete se u bilo kojem trenutku usprotiviti upotrebi svojih podataka u svrhe izravnog marketinga u skladu s člankom 21. st. 2. GDPR-a odn. možete u bilo kojem trenutku opozvati odgovarajuću privolu u skladu s čl. 7. st. 3. GDPR-a s učinkom u budućnosti.

Radi daljnjeg razvoja naših proizvoda, usluga i poslovnih procesa te u svrhu ispitivanja tržišta, analiziramo dostupne podatke o poslovnim procesima, ugovorima i upitima. U svakom slučaju nije moguće donijeti zaključke o pojedinim fizičkim osobama. Podrazumijeva se da ćemo poštivati Vašu odluku ako ne želite dati svoje osobne podatke koje bismo upotrebljavali za održavanje daljnjih poslovnih odnosa – osobito u svrhu izravne prodaje ili ispitivanja tržišta.

4.11. Ispunjavanje pravnih obveza (čl. 6. slovo c) GPDR-a)

REHAU podliježe brojnim zakonskim obvezama za obradu i pohranu osobnih podataka. One se odnose na trgovinskopravne i poreznopravne obveze čuvanja u skladu s Trgovačkim zakonikom i Poreznim zakonikom.

Kako bismo ispunili ove obveze, obrađujemo Vaše podatke u potrebnom opsegu i, ako je potrebno, prosljeđujemo ih nadležnim tijelima u okviru zakonskih obveza dojave.

4.12. Ostale svrhe obrade

Obrada podataka nadalje se odvija u okviru upravljanja kvalitetom, radi utvrđivanja i poboljšanja zadovoljstva kupaca, daljnjeg razvoja proizvoda i usluga, provođenja istraživanja i razvoja te poboljšanja IT sigurnosti i IT poslovanja. U završnoj točki obrada se također koristi za prepoznavanje i zaštitu od neovlaštenog pristupa osobnim podacima.

Pravna osnova za obradu tih podataka je čl. 6. slovo f) GDPR-a. Ako ne postoji privola, nije moguće donijeti zaključke o pojedinim fizičkim osobama.

U pojedinačnom slučaju, možete uložiti prigovor na ovu obradu iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije.

4.13. Prosljeđivanje podataka trećim stranama

U gore navedene svrhe, podaci se mogu proslijediti trećim stranama koje podržavaju odgovorno tijelo u ostvarivanju gore navedenih svrha. Pritom se podaci prosljeđuju ili u okviru obrade naloga u smislu čl. 28. GDPR-a, zajedničke odgovornosti u skladu s čl. 26. GDPR-a ili kao prijenos podataka u okviru naloga stručnih usluga.

Za prijenos podataka primatelju u trećim zemljama (vidite točku 6.).

5. Trajanje pohranjivanja

Vaše osobne podatke pohranjujemo sve dok je to potrebno za ispunjavanje svrhe za koje su prikupljeni odn. radi ispunjavanja zakonskih obveza ili u okviru službenih zahtjeva za pohranu. Vaše podatke brišemo odn. blokiramo čim više nisu potrebni.

Nadalje, Vaše ćemo podatke odmah izbrisati ili blokirati ako povučete privolu ili uložite legitiman prigovor.

6. Plansko prosljeđivanje podataka u treće zemlje

U svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka možemo proslijediti vaše osobne podatke drugim REHAU društvima. Druga društva mogu koristiti vaše osobne podatke u vlastitom interesu u iste svrhe, kao što to i mi činimo. Prije svega oni mogu obrađivati vaše osobne podatke u vlastitom interesu.

Unutar REHAU grupe zaposlenici imaju pristup vašim osobnim podacima samo ukoliko je to potrebno za obavljanje njihovih poslova. Prijenos podataka u podružnice izvan Europskog gospodarskog prostora vrši se temeljem zaključka Komisije o primjerenosti (članak 45., stavak 3 Uredbe o zaštiti osobnih podataka) ili temeljem standardnih klauzula o zaštiti osobnih podataka (članak 46., stavak 2., točka c Uredbe o zaštiti osobnih podataka) koje sadrže primjerene garancije za dotičnu osobu. Tekst standardnih klauzula o zaštiti osobnih podataka objavljen je na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc.

Vaše osobne podatke nadalje možemo proslijediti trećim osobama izvan REHAU društava zbog korištenja tehničkih ili organizacijskih usluga koje su nam potrebne za ispunjenje navedenih ciljeva ili naših ostalih poslovnih aktivnosti. Naši pružatelji usluga ugovorno su obvezni obrađivati osobne podatke isključivo po našem nalogu i prema našim uputama. Naše pružatelje usluga također obvezujemo na pridržavanje tehničkih i organizacijskih mjera koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka. Ukoliko se pružatelji usluga nalaze u zemljama u kojima primjenjivi zakoni ne predviđaju zaštitu osobnih podataka usporedivu sa zakonodavstvom Europske unije,  ugovorno ćemo osigurati da se dotični pružatelji usluga pridržavaju zakonski propisane razine zaštite podataka (standardne klauzule o zaštiti osobnih podataka). Detaljnije informacije o tome možete dobiti od našeg službenika za zaštitu osobnih podataka.

7. Online upotreba podataka / posjet našim web-stranicama

U daljnjem tekstu saznat ćete koje informacije eventualno prikupljamo tijekom posjeta našim web-stranicama i kako se njima koristimo. Web-stranice tvrtke REHAU mogu sadržavati poveznice na web-stranice drugih pružatelja usluga na koje se ova izjava o zaštiti podataka ne odnosi.

Kada posjetite našu web-stranicu, pohranjujemo podatke o pregledniku i operativnom sustavu kojima se koristite, datum i vrijeme posjeta i IP adresu. Ovi su podaci potrebni za funkcioniranje stranica, posebno kako bi se zajamčilo jednostavno uspostavljanje veze i razumno korištenje našom web-stranicom. Ove podatke ne možemo povezati s vama.

Bez Vašeg sudjelovanja ne prikupljamo nikakve osobne podatke putem naše web-stranice. Samo Vi odlučujete želite li nam, prilikom registracije, narudžbe ili ankete, dati osobne podatke ili ne.

Osim toga, na našoj web-stranici posebno upotrebljavamo sljedeće tehnologije:

7.1. SnapEngage Live-Chat-Tool

Ova web-stranica upotrebljava SnapEngage, uslugu čavrljanja uživo (Live-Chat) tvrtke SnapEngage, LLC. Ako ste dali suglasnost za funkciju na naslovnim stranicama kolačića ili aktivno upotrebljavate uslugu Live Chat SnapEngage, kolačići koji omogućuju analizu Vašeg korištenja web-stranicom pohranit će se na Vašem računalu. Ove generirane informacije prenose se isključivo na poslužitelj tvrtke SnapEngage u EU i tamo se pohranjuju kako bismo procijenili Vašu upotrebu čavrljanja i učinili ih dostupnima kao izvješća. SnapEngage može prenijeti ove podatke trećim stranama ako je to propisano zakonom ili ako treće strane trebaju obraditi te podatke u ime tvrtke SnapEngage. SnapEngage neće ni u kojem slučaju povezivati Vašu skraćenu IP adresu s drugim podacima tvrtke SnapEngage. Detaljnije informacije možete potražiti u napomenama za zaštitu podataka tvrtke SnapEngage kojima možete pristupiti ovdje: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage će nam proslijediti te podatke na zahtjev. Riječ je o isključivo internoj upotrebi te, ako je dopušteno, eventualno u svrhu uspostavljanja kontakta.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Ako upotrebljavate našu uslugu „REHAU Chatbot” (primjerice putem naše web-stranice www.rehau.com ili unutar mobilnih aplikacija), morate dati izričitu suglasnost za tu primjenu na našoj naslovnoj stranici kolačića. U tom slučaju, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland i Botcopy Inc., a Deleware Corporation u Santa Monica, CA prikupljaju i čuvaju osobne podatke, između ostalog povijesti razgovora, IP adrese i kolačiće. Te su informacije potrebne za pružanje usluge „REHAU Chatbot”.
Dodatne informacije možete pronaći na stranici: https://policies.google.com/privacy?hl=hr kao i na stranicamahttps://www.botcopy.com/privacy/ i https://www.botcopy.com/gdpr/

7.3. Usluga Google Analytics za analizu web-stranica

Ako na naslovnim stanicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, ova web-stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu analize web-stranica tvrtke Google Inc. Google Analytics upotrebljava kolačiće, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje omogućuju analizu korištenja web-stranicom. Informacije o Vašem korištenju ovom web-stranicom dobivene pomoću kolačića u pravilu se prenose na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo se pohranjuju. Tvrtka REHAU je aktivirala anonimizaciju IP adrese na ovoj web-stranici, stoga će Google skratiti Vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slučajevima puna IP adresa prenosi na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćuje. Po nalogu vlasnika ove web-stranice, Google će te informacije koristiti za analizu Vašeg korištenja web-stranicom, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web-stranice te za pružanje ostalih usluga povezanih s korištenjem web-stranicom i internetom vlasniku web-stranice. IP adresa koju Vaš preglednik dostavi u okviru usluge Google Analytics neće se povezivati s drugim podacima Googlea. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućom postavkom softvera Vašeg preglednika; međutim napominjemo da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama ove web-stranice u punom opsegu. Osim toga, možete spriječiti da Google bilježi podatke koje stvara kolačić, a koji se odnose na Vaše korištenje web-stranicom (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka, tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Detaljnije informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka pronaći ćete na stranici www.google.com/analytics/terms/gb.html odn. stranici https://policies.google.com/?hl=hr.
Napominjemo da je na našoj web-stranici usluga Google Analytics proširena za kod „gat._anonymizeIp();” kako bi se zajamčila anonimizacija IP adresa (tzv. IP maskiranje).

7.4. Google upravitelj oznaka

Ako na naslovnim stanicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, ova web-stranica upotrebljava Google upravitelj oznaka. Upravitelj oznaka ne prikuplja osobne podatke. Alat osigurava aktivaciju drugih oznaka koje u određenim okolnostima prikupljaju podatke. Google upravitelj oznaka ne pristupa tim podacima. Ako je deaktiviranje izvršeno na razini domene ili kolačića, to vrijedi za sve oznake za praćenje koje su implementirane s Google upraviteljem oznaka. Googleove napomene za zaštitu podataka za ovaj alat možete pronaći na sljedećim stranicama: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

7.5. Google Ads remarketing

Ako na naslovnim stranicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, naša web-stranica upotrebljava funkcije Google Ads remarketinga čime oglašavamo ovu web-stranicu u Google rezultatima pretraživanja, kao i na web-stranicama trećih strana. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”). U tu svrhu Google postavlja kolačić u preglednik Vašeg krajnjeg uređaja koji automatski omogućuje oglašavanje na temelju interesa pomoću pseudonimnog identifikatora kolačića (Cookie-ID) i na temelju stranica koje ste posjetili.

Svaka daljnja obrada podataka odvijat će se samo ako ste Googleu dali suglasnost da poveže Vašu povijest preglednika interneta i aplikacija s Vašim Google računom i da se podaci s Vašeg Google računa upotrebljavaju za personalizaciju oglasa koje gledate na webu. Ako ste u tom slučaju prijavljeni na Google tijekom posjeta naše web-stranice, Google upotrebljava Vaše podatke zajedno s podacima Google Analyticsa kako bi kreirao i definirao popise ciljnih grupa za remarketing na različitim uređajima. Stoga će Google privremeno povezati Vaše osobne podatke s podacima Google Analyticsa radi stvaranja ciljnih grupa. Postavljanje kolačića za postavke oglasa možete trajno deaktivirati skidanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hr

Alternativno se možete obratiti organizaciji Digital Advertising Alliance na internetskoj adresi www.aboutads.info te potražiti informacije o postavljanju kolačića i izvršiti postavke. Konačno možete namjestiti svoj preglednik tako da primate obavijesti o postavljanju kolačića i pojedinačno odlučujete hoćete li ih prihvatiti ili ćete isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito. Ako ne prihvatite kolačiće, funkcionalnost naše web-stranice može biti ograničena. Dodatne informacije i odredbe o zaštiti podataka kada je riječ o oglašavanju i Googleu možete pogledati na sljedećim stranicama: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hr

7.6. Upotreba usluge Google reCaptcha

Upotrebljavamo uslugu Google reCAPTCHA u našim obrascima za kontakt, koje možete upotrijebiti za postavljanje upita za usluge i informacije tvrtki REHAU.
Upit služi u svrhu otkrivanja hakerskog napada na naše web-stranice razlikovanjem između ljudskog unosa i automatiziranog, strojnog unosa. Upotreba ove aplikacije potrebna je za pružanje usluge koju REHAU nudi putem svojih obrazaca za kontakt te se stoga temelji na čl. 6. slovo b) GDPR-a. Potrebna je za pružanje usluge jer u suprotnom web-stranica ne bi bila dovoljno zaštićena od automatiziranog neovlaštenog otkrivanja, zlouporabe i neželjene pošte. Stoga je upotreba u interesu primatelja usluge. U tu svrhu, Vaš će se unos prenijeti na Google i tamo obraditi. Na Google se prenose IP adresa i eventualno drugi podaci koje Google upotrebljava za uslugu.

Stoga možete upotrebljavati naše obrasce za kontakt samo ako date privolu da se Google reCaptcha koristi za zaštitu stranice.

Pritom se Vaši podaci u iznimnim slučajevima mogu obrađivati i u zemljama bez dovoljne razine zaštite podataka izvan Europske unije (u tzv. trećim zemljama).

Kako bismo i u ovom slučaju osigurali odgovarajuću razinu zaštite podataka pri prijenosu osobnih podataka, poduzimamo dodatne mjere u skladu s čl. 44. i nastavnim stavcima GDPR-a i na taj način osiguravamo da je prijenos općenito dopušten (npr. sklapanjem EU standardnih ugovora).

U mjeri u kojoj učinkovitost standardnih ugovornih klauzula nije konačno razjašnjena, prijenos podataka temeljimo na čl. 49. GDPR-a, posebno na Vašoj izričitoj suglasnosti odn. na potrebi za sigurno pružanje obrazaca za kontakt.

EU smatra SAD državom bez priznate razine zaštite podataka. Posebno postoji opasnost da će Vaše podatke obraditi američke državne službe u svrhu kontrole, možda bez dovoljnih mogućnosti pravne zaštite.

Detaljnije informacije o usluzi Google reCAPTCHA te izjavu o zaštiti podataka pronaći ćete na stranici https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html ili https://www.google.com/privacy

Odgovorno tijelo za ovu obradu podataka je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Odgovornoj osobi prenose se sljedeći podaci za samostalno pružanje usluge, odbijanje neovlaštenih pristupa: Vaš web-upit, IP adresa, tip preglednika, jezik preglednika, datum i vrijeme Vašeg upita, jedan ili više kolačića koji u određenim okolnostima identificiraju Vaš preglednik.

Ako niste dali suglasnost za upotrebu usluge Google reCAPTCHA, tada ne smijete ispunjavati obrasce za kontakt u kojima se upotrebljava ta usluga!

Ako želite upotrebljavati usluge tvrtke REHAU bez korištenja uslugom Google reCAPTCHA, možete nam poslati e-poštu ili dopis u bilo koje vrijeme, a mi ćemo se pobrinuti za Vaš zahtjev na drugi način.

7.7. Dodatak za Facebook

Ako na naslovnim stranicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, na našoj web-stranici upotrebljavamo „piksel za praćenje aktivnosti posjetitelja” tvrtke Facebook Inc. Tako se može pratiti ponašanje korisnika, nakon što klikom na oglas na Facebooku budu usmjereni na web-stranicu pružatelja usluge. Taj postupak služi analizi učinkovitosti oglasa na Facebooku u statističke svrhe i za istraživanje tržišta i može pomoći budućoj optimizaciji promidžbenih mjera. Prikupljeni podaci za nas su anonimni, dakle nije moguće donijeti zaključke o identitetu korisnika. Doduše, Facebook pohranjuje i obrađuje podatke, tako da ih se može povezati s korisničkim profilom i Facebook može upotrijebiti podatke u vlastite promidžbene svrhe u skladu sa smjernicom Facebooka za upotrebu podataka: https://hr-hr.facebook.com/about/privacy/

Podaci mogu omogućiti Facebooku i njegovim partnerima objavljivanje promidžbenih oglasa na Facebooku i izvan njega. Nadalje, u tu se svrhu može pohraniti kolačić na Vaše računalo.

Možete uložiti prigovor prikupljanju piksela putem Facebooka i upotrebi svojih podataka radi objavljivanja promidžbenih oglasa na Facebooku. U tu svrhu možete otići na stranicu koju je postavio Facebook i slijediti upute za postavke oglašavanja na temelju upotrebe: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Alternativno možete uložiti prigovor na web-stranici http://www.youronlinechoices.com/. Postavke ne ovise o platformi, tj. vrijede za sve uređaje kao npr. stolna računala ili mobilne uređaje.

7.8. Facebook remarketing

Ako na naslovnim stranicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, na našoj web-stranici upotrebljavamo funkciju remarketinga „Custom Audiences” tvrtke Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”). Ova funkcija služi ciljanom privlačenju posjetitelja web-stranice oglašavanjem na temelju interesa na društvenoj mreži Facebook. U tu svrhu Facebook implementira oznaku za remarketing na web-stranici. Putem te oznake uspostavlja se izravna veza s Facebook poslužiteljima kada posjetite web-stranicu. Na taj se način Facebook poslužitelju prenosi koju ste od naših stranica posjetili. Facebook pridružuje tu informaciju Vašem osobnom Facebook korisničkom računu. Ako posjetite društvenu mrežu Facebook, tada će Vam se prikazati personalizirani Facebook oglasi u skladu s Vašim interesima.

Ovdje možete deaktivirati funkciju remarketinga „Custom Audiences”. Detaljnije informacije o prikupljanju i upotrebi podataka putem Facebooka, o Vašim pravima i mogućnostima za zaštitu privatnosti pronaći ćete u napomenama za zaštitu podataka Facebooka na stranici https://hr-hr.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Ako na naslovnim stranicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, upotrebljavamo Facebook Lead Ads za primanje kontaktnih podataka korisnika koji su zainteresirani za naše proizvode i usluge na Facebooku. Naši prikazi oglasa na Facebooku time se proširuju za dodatne mogućnosti interakcije, osobito za mogućnost da korisnik zatraži dodatne informacije o našim proizvodima i uslugama putem obrasca za kontakt.Ako zainteresirana osoba pošalje takav obrazac, podaci koje je korisnik naveo pohranit će se kao vodeći na Facebooku i šalju se nama. Ove podatke upotrebljavamo samo u svrhu navedenu u vodećem oglasu. To primjerice može biti ime za osobno oslovljavanje, adresa e-pošte za slanje željenih podataka o proizvodu ili telefonski broj za kontaktiranje putem telefona. Dodatne informacije dobit ćete izravno od Facebooka na stranici https://hr-hr.facebook.com/about/privacy/.

7.10. Dodatak za YouTube

Ako na naslovnim stranicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, za integraciju videozapisa na našim web-stranicama upotrebljavamo, između ostalog, dodatke tvrtke YouTube LLC (koju zastupa Google Inc.). U tom slučaju, čim upotrebljavate našu web-stranicu, uspostavlja se veza s YouTube poslužiteljima i pritom se prikazuje dodatak. Na taj se način YouTube poslužitelju prenosi koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste pritom prijavljeni kao član YouTubea, YouTube pridružuje te informacije Vašem osobnom korisničkom računu. Pri korištenju dodatka, npr. nakon klika na polje Start nekog videozapisa, ta se informacija također pridružuje Vašem korisničkom računu. To pridruživanje možete spriječiti tako da se prije upotrebe naših web-stranica odjavite sa svog YouTube korisničkog računa i s drugih korisničkih računa tvrtke YouTube LLC i Google Inc. i izbrišete odgovarajuće kolačiće tih firmi. Dodatne informacije o obradi podataka i napomenama o zaštiti podataka putem tvrtke YouTube (Google) pronaći ćete na: https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

7.11. Dodatak za Microsoft

Ako na naslovnim stranicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, naša web-stranica upotrebljava Conversion-Tracking u vlasništvu korporacije Microsoft. Pritom Microsoft Bing Ads sprema kolačić na Vaše računalo ako ste na našu web-stranicu došli preko oglasa servisa Microsoft Bing. Microsoft Bing i mi možemo na taj način prepoznati da je netko klikom na oglas bio usmjeren na našu web-stranicu te da je došao na prethodno određenu željenu stranicu (Conversion stranicu). Pritom doznajemo samo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na oglas servisa Bing i potom bili usmjereni na Conversion stranicu. Pritom se ne otkrivaju osobne informacije o identitetu korisnika. Ako ne želite sudjelovati u postupku praćenja (tracking), možete odbiti spremanje kolačića koje je potrebno u tu svrhu – npr. namještanjem preglednika, koje generalno deaktivira automatsko spremanje kolačića. Dodatne informacije o zaštiti podataka i kolačićima koje upotrebljava Microsoft Bing pronaći ćete na web-stranici Microsofta: https://privacy.microsoft.com/hr-hr/privacystatement/.

7.12. Outbrain

Ako na naslovnim stranicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, na našoj web-stranici upotrebljavamo tehnologiju pružatelja usluge Outbrain UK Ltd., pomoću koje se naši korisnici upućuju na druge moguće zanimljive sadržaje unutar naše web-stranice i na web-stranice trećih strana. Daljnje preporuke za čitanje koje je integrirao Outbrain npr. ispod nekog članka utvrđuju se na temelju prethodnih sadržaja koje je pročitao korisnik. Outbrain upotrebljava kolačiće za prikaz ovih dodatnih sadržaja na temelju interesa. Za anonimizaciju IP adrese uklanja se zadnji oktet IP adrese kako bi se zajamčila potpuna anonimizacija.
Na praćenje koje vrši Outbrain radi prikazivanja preporuka na temelju interesa možete uložiti prigovor na stranici https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Ako na naslovnim stranicama kolačića date suglasnost za našu web-stranicu, na ovoj web-stranici upotrebljava se tehnologija tvrtke Adform A/S. Ovaj sustav upotrebljava kolačiće za praćenje i upravljanje digitalnim reklamnim kampanjama. Postavljanjem kolačića Adform ne pohranjuje osobne podatke poput imena, adrese e-pošte ili drugih osobnih podataka. Sve su informacije potpuno anonimizirane i sadrže tehničke informacije kao primjerice učestalost oglasa i datum prikazivanja reklamnih sredstava, korišteni preglednik ili instalirani operativni sustav. Nije moguće izvesti bilo kakve zaključke o Vama lično. Budući da se IP adrese u Njemačkoj ocjenjuju kao osobni podaci, Adform u Njemačkoj nikada ne pohranjuje potpune IP adrese, već krati zadnji oktet radi usklađivanja sa zaštitom podataka.
Svoju suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tu svrhu upotrijebite ovu poveznicu: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Time se na Vaš uređaj sprema takozvani kolačić za onemogućavanje koji signalizira tehničkim sustavima da se ubuduće ne smiju mjeriti daljnji podaci niti postavljati kolačići.

7.14. REHAU Account / cidaas

Ako upotrebljavate našu uslugu „REHAU Account” (primjerice putem stranice https://accounts.rehau.com ili unutar mobilnih aplikacija), provjeravaju se i pohranjuju samo osobni podaci koji su potrebni za pružanje usluge. Osnovna usluga – naziv proizvoda „cidaas” – dostupna je putem naše tvrtke za obradu podataka Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.
Dodatne informacije možete pronaći na stranici: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.15. Cloudflare

Ako upotrebljavate našu uslugu „REHAU Account” (primjerice putem stranice https://accounts.rehau.com ili unutar mobilnih aplikacija), pružatelj usluga Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA prikuplja osobne podatke, između ostalog anonimizirane IP adrese i kolačiće te ih pohranjuje do sedam dana. Ove informacije potrebne su za povećanje razine sigurnosti usluge te se prikupljaju isključivo u tu svrhu.
Dodatne informacije možete pronaći na stranici: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies kao i na: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

7.16. Ostali kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje najčešće neka web-stranica sprema na računalo. Kolačići pritom imaju različite namjene. Ipak, kolačići u tehničkom pogledu ne predstavljaju nikakvu opasnost za Vaše računalo jer nisu predviđeni za izvođenje bilo kakve aktivnosti. To znači da su potpuno bezopasni. Sadrže isključivo informacije nužne za što jednostavnije i udobnije korištenje interneta. Osim toga, sami smo odredili rok za brisanje kolačića. Bez Vaše nove privole oni se pohranjuju maksimalno 12 mjeseci nakon prvog prikupljanja. Stoga poduzimamo tehničke mjere kako bismo osigurali automatsko brisanje.

Klasični primjeri za zadatke kolačića: podaci za logiranje, osiguranje košarice za kupovinu, analiza korisnika, polja u obrascima. Informacije koje mogu biti pohranjene u kolačićima: vijek trajanja, naziv poslužitelja, jedinstveni ID, podaci o sadržaju.

Upotreba kolačića:

 • Funkcija
  Funkcijski odn. sesijski kolačići potpuno su tehnički kolačići koji su potrebni za besprijekorno funkcioniranje naše web-stranice.

Sve ostale kolačiće upotrebljavamo samo ako ste dali svoju suglasnost u okviru naših naslovnih stranica Upravitelja pristanka za kolačiće. Ove kolačiće strukturirali smo na sljedeći način:

 • Statistika
  Statistički kolačići odn. kolačići za praćenje koriste se za analizu ponašanja korisnika kada posjećuje našu web-stranicu – naravno potpuno anonimno. REHAU i eventualno odgovorno tijelo dobivaju važne informacije o načinu korištenja web-stranicom, što tvrtki REHAU i eventualno odgovornom tijelu omogućuje bolju prilagodbu željama posjetitelja.
 • Marketing
  Dodatno uz naše vlastite kolačiće upotrebljavamo i kolačiće treće strane za prikaz personaliziranih reklama na našim i drugim web-stranicama. Ovaj se postupak naziva „Retargeting”. Temelji se na Vašoj aktivnosti na našoj web-stranici.
 • Drugi
  Uz to, dodaci korišteni na našoj web-stranici upotrebljavaju vlastite kolačiće. O vrsti i svrsi kolačića možete saznati na navedenim stranicama trećih pružatelja usluga.

Popis pružatelja kolačića
Popis kolačića

Consentmanager:

Na našu web-stranicu integrirali smo alat za upravljanje privolom „consentmanager” (www.consentmanager.net) tvrtke Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švedska, info@consentmanager.net) kako bismo provjerili privole za obradu podataka odn. upotrebu kolačića ili usporedivih funkcija. Pomoću tog alata imate mogućnost dati ili povući svoju privolu za određene funkcionalnosti naše web-stranice, npr. u svrhu integracije vanjskih elemenata, integraciju streaming sadržaja, statističke analize, mjerenja dometa i personaliziranog oglašavanja. Pomoću consentmanagera možete dati ili povući svoju suglasnost za sve funkcije ili dati svoju privolu za pojedinačne svrhe ili pojedinačne funkcije. Također možete promijeniti postavke koje ste naknadno izvršili. Svrha integracije consentmanagera je prepustiti korisnicima naše web-stranice odluku o gore navedenim stvarima i, u okviru daljnje upotrebe naše web-stranice, ponuditi im mogućnost promjene već izvršenih postavki. Tijekom upotrebe consentmanagera obrađuju se osobni podaci kao i informacije upotrijebljenih krajnjih uređaja poput IP adrese.
Pravna osnova za obradu je čl. 6. st. 1. reč. 1 slovo. c) u kombinaciji s čl. 6. st. 3. reč. 1. slovo a) u kombinaciji s čl. 7. st. 1. GDPR-a kao i alternativno slovo f). Obradom podataka consentmanager nam pomaže (prema GDPR-u odgovorna osoba) pri ispunjavanju naših pravih obveza (npr. obveza pružanja dokaza). Naši legitimni interesi za obradu leže u pohranjivanju korisničkih postavki i preferenci u pogledu upotrebe kolačića i drugih funkcija. Consentmanager pohranjuje Vaše podatke sve dok su aktivne korisničke postavke. Dvije godine nakon postavljanja korisničkih postavki vrši se nova provjera suglasnosti. Izvršene korisničke postavke zatim se ponovno pohranjuju za ovo razdoblje.
Možete uložiti prigovor na obradu. Vaše pravo na prigovor postoji iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije. Ako želite uložiti prigovor, pošaljite e-poštu na info@consentmanager.net.

8. Sigurnost podataka

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne postupke kako bismo osigurali sigurnost vaših osobnih podataka i zaštitili ih od neovlaštene ili nezakonite obrade i/ili od nenamjernog gubitka, izmjene, objavljivanja ili pristupa. 

9. Vaša prava

Poštivanje propisa o zaštiti podataka prate sljedeća tijela kojima se svatko može obratiti:

Osoba nadležna za zaštitu podataka tvrtke:

Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Telefon: 0049 (0)9283 770
E-pošta: datenschutz@rehau.com

Ovlašteno nadzorno tijelo u smislu čl. 56. GDPR-a:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb
Telefon: 00385 (0)1 4609-000
E-pošta: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Također možete sami provjeriti poštuje li REHAU propise za zaštitu podataka. Imate sljedeća prava:

 • Pravo na informiranje
 • Pravo na informacije o podacima koji se obrađuju
 • Pravo na prigovor Za sve postupke obrade na temelju čl. 6. slovo f) GDPR-a (vidite gore) možete se usprotiviti obradi iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije.
 • Pravo na prigovor za izravni marketing Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu svojih podataka u svrhu izravnog marketinga.
 • To također vrijedi za profiliranje koje je povezano s takvim izravnim marketingom.
 • Pravo na ispravak, brisanje i ograničenje
 • Pravo na prijenos podataka
 • Pravo žalbe nadzornom tijelu

Ako imate pitanja o ovim pravima u pogledu obrade svojih osobnih podataka, možete se obratiti osobi nadležnoj za zaštitu podataka, koja Vam također stoji na raspolaganju ako tražite informacije, kao i za sve Vaše prijedloge ili pritužbe. Na zahtjev, REHAU će Vas u najkraćem roku, u pisanom obliku, a u skladu s važećim propisima, izvijestiti jesu li i koji Vaši osobni podaci sačuvani. Ako se usprkos našem nastojanju da raspolažemo točnim i aktualnim podacima, dogodi da imamo pogrešne informacije, iste ćemo ispraviti na Vaš zahtjev.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection